به روز شده در ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ - ۱۳:۰۴
 
۱۲
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۰۶ ساعت ۱۲:۳۱
کد مطلب : ۱۰۸۰۸۶
مقاله وارده

دو دیدگاه متفاوت در برخورد با رفتار فائزه

اسماعیل خلفازاده

گروه مقالات: دیدار خانم فائزه هاشمی از چند هم بند زندانی خود (که بهائی بودند)، مستمسکی برای حمله بر آیت الله هاشمی و خانواده او شد. بر کسی از سیاسیون پوشیده نیست که این حملات کاملا سیاسی و برای تضعیف موقعیت جناب هاشمی است. این ملاقات از طرف آیت ا... هاشمی محکوم شد ولی خانم فائزه هاشمی آن را کاری انسان دوستانه تلقی و بر درستی کار خود اصرار دارد، مبنی استدلال ایشان این است که چرا موقعی که ما در زندان ماه ها، در یک بند بودیم و با هم زندانی می‌کردیم کسی این اعتراض و ایراد را بر ما نداشت. صرف نظر از اینکه این ملاقات درست بوده یا اشتباه، بر آنیم که این موضوع را از دو دیدگاه آزادمنشانه (اصلاح طلبی) و محافظه کارانه (اصول گرائی) بررسی کنیم.

1. در حالی که در جریان اصلاح طلبانه بر وجود مقامات و مسئولین بر خدمتگذاری مردم لازم می‌شمارند، جریان مقابل حقوق افراد را در مقایسه با مسئولین به هیچ می‌انگارد و بر آن است که مردم باید برای کوچکترین رفتار خود در مقابل مسئولین پاسخگو باشند و از آنها کسب تکلیف کنند.
2. يك ديدگاه معتقد است که اگر نمی‌توان با گذشت زمان و وقوع تغییرات قوانین را حفظ کرد، باید آن را تغییر داد. ولی جریان مقابل بر ثبات قوانین تاکید داشته و هر گونه تخطئی از آن را مردود و مرتکب را گناهکار و مستوجب مجازات می‌شمارد.
3. يك ديدگاه، مبانی اعتقادی خود را بر مبانی عقل سلیم و اجماع و توافق عمومی مردم می‌شمارد ولی جریان مقابل تاکید بر اطاعت و تبعیت از متخصصان خاصی می‌داند و مردم را هیچکاره می‌شمارد.
4. يك ديدگاه؛ افکار جدید و متفاوت را خطرناک نمی‌داند و انعطاف پذیری بیشتری برای ایده‌های جدید دارد، در حالی که جریان مقابل هر گونه افکار و ایده جدید را خطرناک و غیرمتعارف می‌شمارد و آن را برای بقای خود مضرر می‌شمارد.
5. يك ديدگاه، وجود افکار و اندیشه‌های جدید را سازنده می‌داند و آن را برای بنای یک جامعه مدنی لازم می‌شمارد، در حالی که جریان مقابل، هر گونه افکار جدید را سم مهلک برای اتحاد و انسجام جامعه تلقی می‌کند و بر آن است که آن را به شدت آن را خنثی و کنترل کند.
6. يك ديدگاه، اعمال رفتار تهاجمی و خصمانه را در مقابله با افکار و رفتار جدید را مردود می‌شمارد، در حالی که جریان مقابل برای سرکوب هر گونه افکار جدید خود را مجاز و آمر می‌شمارد.
7. يك ديدگاه، نسبت به جوانان احساس مثبتی دارد و به آن بها می‌دهد در حالی که جریان مقابل، ذاتا جوانان را اشتباه کار و در معرض خطا و لغزش می‌شمارد.
8. يك ديدگاه، تاکید بیشتری بر نسبیت گرائی و تجربه گرائی دارد، در حالی که جریان مقابل همه ارزشها و حقایق را ازلی و ابدی می‌شمارد.
9. يك ديدگاه، آمادگی بیشتری برای خطرپذیری و ریسک پذیری در مقابل افکار جدید دارد در حای که جریان مقابل هر گونه ریسک و خطر پذیری افکار جدید را بدعت و اشتباهی جبران ناپذیر می‌شمارد.
10. يك ديدگاه، با فشار عصبی کمتری و راحتی افکار جدید و متنوع را می‌پذیرد ولی جریان مقابل با فشار عصبی شدیدی با هر گونه افکار و اعمال جدید برخورد می‌کند و آنها را مردود می‌شمارد.

نتیجه اینکه، آزاداندیشی و تجدد و تحول خواهی پذیرش بیشتری در بین جوانان و مردم دارد. همانگونه در دو انتخابات بزرگ اخیر، مردم نشان دادند که استقبال گسترده‌ای از افکار و اندیشه‌های اصلاح‌طلبی دارند و بزرگان جریان اصول‌گرائی هر زمان که رای مردم برخلاف رای خود می‌بینند، به آسانی مردم را خطاکار و اهل کوفه می‌شمارند. شاید این اقدام خانم فائزه هاشمی هم در کوتاه مدت بر اثر فشار و هجمه جناح مقابل به زیان جریان اصلاح‌طلبی باشد ولی در بلندمدت به سود آنهاست.