۴۰۶
تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۱۱ ساعت ۲۳:۴۳
کد مطلب : ۲۶۶۵۶

آقاي‌هفت‌تيركش؛ اینجا تهران‌است نه‌تگزاس!

گروه جامعه-رسانه‌ها: سايت خرداد در نقدي نوشت: فارغ از علقه‌ها و علایق مذهبی و شدت و حدت آن کمتر کسی است که گوش به مداحی نداده باشد، آنانی که از شجاعت و شهامت و مردانگی و آزادگی بزرگان دین مي‌گویند و صدای سوزدارشان و هارمونی دلنشین اجرایشان بر دل مي‌نشیند و مردم را جذب مي‌کند. اما این روزها مداحان کشور نه با صوت جلی شان نه با رفتار مردم دارنه شان نه با ادب و متانتی که انتظارش می‌رود که با سکنات و وجناتی خود را در عرصه عمومی طرح و عرضه مي‌کنند که چندان خوشایند نبوده و خاطره خوشی در اذهان باقی نمي‌گذارند.

درطول چند سال گذشته مداحان خود را یک پای دعواها و مجادلات سیاسی کرده اند و حضور در این موضع و عملکردهای معطوف به آن باعث رفتارهایی شده که بر خاطر جامعه و بخصوص طیف‌هاي مذهبی که با این افراد و نغمه‌هاي آنان خاطره دارند، چنگ مي‌اندازد. یکروز مداحی از تریبون عمومی الفاظ نادرست و ناشایست و قبیح بکار مي‌برد، روز دیگر آن یکی مداح به مقامات عالیرتبه نظام توهین مي‌کند و برایشان آرزوی مرگ مي‌کند چون همداستان با وی و طیف فکری اش نیستند، روزدیگر این یکی مداح برای یک از کاندیداهای انتخاباتی دم مي‌گیرد و برایش مایه مي‌گذارد و در برابر همگان رویکرد سیاسی اش را هویدا مي‌کند.

وقتی جایگاه ها دچار خلط مبحث شد و افراد دچار چندگانگی معرفتی شدند نتیجه اش این مي‌شود که در یک اقدام عجیب و سئوال برانگیز یک مداح مشهور و شناخته شده در یکی از اتوبان‌هاي تهران اسلحه مي‌کشد و چندین گلوله شلیک مي‌کند. روایت همراهان فکری و سیاسی این فرد آنست که وی بخاطر حفظ امنیت خود و خانواده اش بسوی افراد اراذل و اوباش شلیک کرده است، روایت دیگر مي‌گوید که او بسوی ماشین یک خانواده شلیک کرده و اراذل و اوباشی درکار نیست.

نکته جالب آنست که گویا تصادفی رخ داده و دعوایی پا مي‌گیرد و ایشان نیز مرحمت کرده و چندین گلوله شلیک مي‌کند که زهر چشمی گرفته باشد. این روایت از آن رو صادق تر مي‌نماید که فردی که ماشین اش مورد اصابت گلوله قرار گرفته با نیروی انتظامی تماس مي‌گیرد و شکایتی را نیز در دادگستری طرح مي‌کند. بدیهی است که اگر وی اراذل و اوباش بوده و ریگی به کفش داشته هیچ گاه به دنبال پیگیری این پرونده نمي‌رفته است. ضمن آنکه فرد آسیب دیده اعلام کرده که خانواده‌اي در کار نبوده و دوستان خاص ایشان در ماشین بوده اند.

اصلا فارغ از صحت و سقم این روایت ها نکته آنست که شان یک فردی که خود را متمسک به آداب مسلمانی مي‌داند این است که به شلیک گلوله در منظر عموم و در خیابان‌هاي شهر دست بزند؟ شاید ایشان خیابان‌هاي تهران را با تگزاس اشتباهی گرفته اند! اگر ایشان شخصیت برجسته‌اي هستند و برای حفظ امنیت خود دست به این اقدام زده اند چرا با پلیس تماس نگرفته و این نکته را گوشزد نکرده‌اند؟ اصلا چرا وقتی با اراذل و اوباش درگیر شده‌اند با مدد همان سلاح گرم این افراد را زمین گیر نکرده و تحویل پلیس نداده‌اند؟ چرا پلاک ماشین این افراد را به پلیس گزارش نکرده اند؟. ضمن آنکه دوربین‌هاي راهنمایی و رانندگی نیز مي‌توانند راوی خوبی برای این ماجرا باشند.

با توجه به جایگاه این فرد و بعد رسانه‌اي آن خوبست که مدعی العموم به این پرونده ورود کرده و در راستای تنویر افکار عمومی گزارشی مبسوط و مشروح به مردم داده شود که اگر کار اراذل بوده آنان محاکمه شده و بسزای ایجاد ناامنی خود برسند و اگر این مداح معروف از موقعیت و جایگاه خود سوء استفاده کرده با او برخورد جدی شود.

حکم قانون برای یکان یکان شهروندان یکسان است و به خصوص در این مورد که چهره‌اي معروف پایش در میان است موضوع حادتر بوده و نیاز به رسیدگی عاجل وجود دارد. در واقع نباید این ذهنیت در مردم جاری و ساری شود که برخی در برابر قانون و احکام جزایی و کیفری آن مصونیت دارند و کسی نمیتواند متعرض آنان شود.

علت العلل پیدایش جمهوری اسلامی از آن حیث بود که خاصه خواری ها و رانت خواری‌هاي حلقه‌هاي قدرت را درهم کوبیده و حقوق عامه مردم را استیفا کند و بدیهی است که حرکت در مسیر این پاردایم و میثاق عمومی که در قانون اساسی مورد تاکید و تصریح قرار داده وظیفه بدیهی تمامی ارکان قدرت است. قرار نیست در جمهوری اسلام عده‌اي خود را خودی و فراتر از قانون بدانند و خیابان‌هاي تهران را با صحنه‌هاي دوئل خیابانی در غرب وحشی یکسان بگیرند.