به روز شده در ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ - ۱۹:۵۹
 
۸۹
تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ ساعت ۱۷:۰۸
کد مطلب : ۶۳۵۰۴
مردم حق‌دارند بپرسند؛ چرا ایده پنهان‌کردن‌فساد؟

ظاهرا «دزدهای خوب» داريم و «دزدهای بد»!

...چرا برخی‌ها از آشکار شدن فسادها هراس دارند و برخلاف منویات بزرگان نظام و سران قوا، مي‌خواهند فتیله‌ی فسادهای پیاپی میلیاردی را پایین بکشند...
ظاهرا «دزدهای خوب» داريم و «دزدهای بد»!
اسماعیل حسین‌پور

گروه سياسي: اواخر دولت سید محمد خاتمی بود که سخنرانی یکی از افراد که از سوی برخی اطرافیانش به عنوان تئوریسین یک تفکر خاص شناخته مي‌شود دست به دست مي‌گشت و در آن فریاد و «واویلای» او برخاسته بود که در آیین افتتاح فرودگاه امام(ره) قریب به یک میلیارد تومان هزینه شده است و آن را دستاویزی کرده بود تا به خاتمی و دولتمردانش بتازد و حتی هاشمی را هم از این هجمه‌اش بی نصیب نگذاشته بود.

هر چند هدررفت بیت المال از سوی هر فرد، جناح یا جریانی باشد نکوهیده است و باید تحت پیگیری و پیگرد قرار گیرد ولی سؤال اینجاست که همان فرد فریادگر دیروز که برای مبارزه با فساد و دفاع از بیت المال گریبان چاک مي‌کرد و خاک بر افلاک مي‌پاشید و به قول «بیهقی» برای بدنام ساختن آن دولت «دف دورویه» مي‌نواخت با این فسادهای میلیاردی عیان شده و با بسیاری فسادهای پنهان مانده چرا دم بر نمی آورد؟ نکند دیگر احساس تکلیف از او ساقط شده است؟

مردم حق دارند بپرسند چرا در سال76 با روی کارآمدن دولت خاتمی با «غلامحسین کرباسچی» آن کردند و با پخش مستقیم جلسه دادگاه از تلویزیون، آن دادگاه و آن متهمان را شهره‌ی شهر کردند ولی امروز چه مصلحت‌هایی در کار است که دادگاه علنی متهمان فسادهای میلیاردی از تلویزیون پخش نمی‌شود؟ چرا برخی‌ها از آشکار شدن فسادها هراس دارند و برخلاف منویات بزرگان نظام و سران قوا، مي‌خواهند فتیله‌ی فسادهای پیاپی میلیاردی را پایین بکشند و دادگاه‌ها در سکوت و خفا برگزار شود و با ذكر «م. ر» و «ب.ز» و ...؟

مردمِ بالابلند ایستاده در برابر تحریم های ظالمانه بدخواهان این ملک و میهن که صبورانه هر کاستی و تلخی را تاب آورده اند و در دفاع از عزت ایران پا پس نکشیده اند حق دارند بپرسند اینها چه کسانی هستند که دقیقا در روزهای ایستادگی ملت، همدست بیگانگان شده اند و با غارت بیت المال و به تاراج بردن سرمایه این مردم، چشم بر ایثار ملت شان بسته اند و به صبورمردمِ خانه ی اجدادی شان خیانت کرده اند تا خود برج ها برافرازند و در عالَم کارها دراندازند؟

آنچه برای مردم سؤال برانگیز است این است که چرا عده ای از آن فریادگران دیروز ، در برابر این همه فساد ، سکوت پیشه کرده اند و دم بر نمی آورند؟ مگر این مردم همان مردم نیستند؟ مگر این بیت المال همان بیت المال نیست؟ با سکوت سؤال برانگیز بسیاری از مدعیان دلسوزی مردم که هنرشان از «کاه» «کوه» ساختن است؛ مردم شک مي‌کنند نکند از دید این سکوت پیشه کردگان «دزدهای خوب» و «دزدهای بد» هم داریم! مردم نمی پذیرند پس از این همه سال و این همه ایثار و با وجود انبوه نهادهای نظارتی در این کشور ، باز هم شاهد این همه فسادهای میلیاردی باشند!

حال که همت مبارزه با فساد در این دولت و در این دوران بیشتر و بهتر شده است و همه دلسوزان این سرزمین از انبوه فسادهای کلان سازمان یافته به ستوه آمده اند؛ مردم عزتمند و غیرتمند ایران که خویش و بیگانه را خوب مي‌شناسند و با لقمه نانی دلخوشند و حرمت دین و دیارشان را عزیز داشته اند از همه ی کار به دستان انتظار دارند با اقتدار و بدون اغماض با مفسده و مفسد، هر که باشد، وابسته به هر شخص، جریان یا جناحی که باشد برخورد کنند و آشکارا بگویند این دزدی ها و این دزدان از کجا آمده اند؟

امروز آنچه امیدسوز است ایده پنهان کردن فساد است نه علنی کردن آن؛ پنهان کردن فساد جان بخشی دوباره به غارتگران بیت‌المال است؛ بنابراین باید با تکیه بر همت و همراهی مردم، هر آنچه جفا از سوی این «الهاکم التکاثر»ها بر این مردم و بر این میهن رفته است آشکارا فریاد شود تا علاوه بر اعتمادبخشی به مردم، دزدان چشم به تاراج این سرزمین دوخته برخویش بلرزند و بدانند که به قول شهریار:
چو «پند» و «بند» درمانند نوبت «دار» مي‌رسد ناچار