۲
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ ساعت ۰۸:۱۵
کد مطلب : ۱۲۶۹۹۱

جزیره هنگام

گروه عکس: جزیره هنگام یکی از جزایر ایرانی خلیج فارس است که در دو کیلومتری کرانه های جنوبی جزیره قشم قرار دارد. شکل مخروط ناقصی دارد و مساحتی در حدود 50 کلیومتر مربع. بخشی از جزیره محل خانه های قدیمی ست و نشانی از قدمت زندگی در این خاک هستند اما اکنون خالی از سکنه و در معرض ویرانی قرار گرفته اند. بخشی دیگر از جزیره اگر چه آبادی های کمی دارد اما گرمی زندگی را در چهره تک تک مردمانش میتوان دید.