۲
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۳۴
کد مطلب : ۱۲۸۶۳۲

نیروهای ویژه زن در ارتش نروژ

گروه عکس: سربازان زن در واحد ویژه ای از ارتش نروژ آموزش می بینند تا به اولین واحد نیروهای ویژه تماما زن جهان تبدیل شوند.
مرجع : مهر