به روز شده در ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ - ۱۲:۰۹
 
۱
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ ساعت ۰۸:۲۱
کد مطلب : ۱۳۷۱۱۱

نابودی جنگل‌های بلوط در زاگرس

گروه عکس: یک پسر بچه در حال تاب بازی میان درختان بلوط حاشیه زاگرس است. زاگرس با جنگل های بلوط و گونه های زیستی متنوع اش یکی از بکرترین زیستگاه های حیات وحش ایران است. بیکاری، فقر و محرومیت باعث شده است بومیان زاگرس در کهگیلویه و بویر احمد ناچار به قطع درختان جنگل برای تامین سوخت و در بعضی موارد کسب درآمد شوند. با وجود مراکز توزیع نفت در اغلب روستاها مردم به دلیل نداشتن بضاعت مالی جهت تامین سوخت مصرفی خود اقدام به قطع درختان می کنند. بعضی از اهالی منطقه برای توجیه قانونی تخریب جنگل اقدام به خشکاندن درختان جنگل با نفت و گازوئیل می کنند و سپس برای قطع و انتقال آن اقدام می کنند.