۰

انارستان های هورامان

سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۰۰
گروه عکس: ا آغاز فصل پاییز برداشت انار در مناطق هورامان آغاز شد و تا اواخر آبان ماه نیز ادامه دارد. ۳۵۰ هکتار از باغات این مناطق به کشت انار اختصاص یافته است که از این میزان ۲۵۰ هکتار بارور است که انتظار می رود بیش از ۵ هزار تن انار از باغات هورامان برداشت شود.
کد مطلب: 138344