۰

تحصیل کودکان سوری در مناطق جنگی

شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۲۲
گروه عکس: سال گذشته بدترین سال برای کودکان سوری بود و دستکم ۶۵۲ کودک در این کشور کشته شدند.در سال گذشته دستکم ۸۵۰ کودک در جنگ و درگیری های سوریه شرکت داده شدند که این تعداد نسبت به سال گذشته دو برابر شده است. ازدواج زودهنگام و به کار گماشتن کودکان برای کمک به وضعیت خانواده از جمله آسیب‌های متداول برای کودکان در مدت شش سال درگیری در سوریه بوده است.
تحصیل کودکان سوری در مناطق جنگی
کد مطلب: 139687