به روز شده در ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ - ۱۲:۲۵
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ساعت ۱۳:۴۷
کد مطلب : ۲۰۰۴۹۲

دانشجویان ایرانیِ مقیم چین در قرنطینه

گروه عکس: جمعی از ایرانیان، از جمله دانشجویان ایرانی مقیم ووهان چین که هفته گذشته با پروازی اختصاصی به کشور آمده بودند تاکنون در هتلی درحومه تهران اسکان یافته و تحت قرنطینه هستند.
وضعیت دانشجویان ایرانیِ مقیم چین در قرنطینه
وضعیت دانشجویان ایرانیِ مقیم چین در قرنطینه
وضعیت دانشجویان ایرانیِ مقیم چین در قرنطینه
وضعیت دانشجویان ایرانیِ مقیم چین در قرنطینه
وضعیت دانشجویان ایرانیِ مقیم چین در قرنطینه
وضعیت دانشجویان ایرانیِ مقیم چین در قرنطینه
وضعیت دانشجویان ایرانیِ مقیم چین در قرنطینه
وضعیت دانشجویان ایرانیِ مقیم چین در قرنطینه
وضعیت دانشجویان ایرانیِ مقیم چین در قرنطینه
وضعیت دانشجویان ایرانیِ مقیم چین در قرنطینه
وضعیت دانشجویان ایرانیِ مقیم چین در قرنطینه
وضعیت دانشجویان ایرانیِ مقیم چین در قرنطینه
وضعیت دانشجویان ایرانیِ مقیم چین در قرنطینه
وضعیت دانشجویان ایرانیِ مقیم چین در قرنطینه
وضعیت دانشجویان ایرانیِ مقیم چین در قرنطینه
وضعیت دانشجویان ایرانیِ مقیم چین در قرنطینه