۳۴
تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۲۲ ساعت ۱۵:۰۰
کد مطلب : ۸۷۶۳۵

بارش‌های شهابی مشهور

گروه علمی: بارش‌های شهابی مشهور عبارت‌اند از: بارش شهابی اسدی (26 آبان) بارش شهابی جباری (30 مهر) بارش شهابی جوزائی (23 آذر) بارش شهابی برساوشی (20 مرداد) بارش شهابی ثوری شمالی (22 آبان) بارش شهابی شلیاقی ( 2 اردیبهشت) بارش شهابی دب اصغری (2 دی) بارش شهابی ربعی (13 دی) بارش شهابی اتا دلوی (15 اردیبهشت) و در آخر تصاویر بارش شهابی سال گذشته :