پایگاه خبری بهار نیوز 13 مرداد 1399 ساعت 11:24 http://www.baharnews.ir/news/225815/بیش-یک-هزار-زمین-لرزه-تیرماه-۹۹-ثبت -------------------------------------------------- عنوان : بیش از یک هزار زمین لرزه در تیرماه ۹۹ ثبت شد -------------------------------------------------- متن : گروه جامعه: شبکه های لرزه نگاری مرکز لرزه نگاری کشوری وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، در تیرماه ۱۳۹۹ تعداد نزدیک به ۱۰۱۸ زمین لرزه را ثبت کردند.این زمین لرزه ها در نواحی مختلف ایران و نواحی مرزی رخ داده و توسط شبکه های لرزه نگاری ثبت و تعیین محل شده اند. در تیرماه ۱۳۹۹ تعداد ۱۴ زمین لرزه با بزرگی بیش از ۴.۰ در داخل کشور توسط مرکز لرزه نگاری کشوری به ثبت رسیده است که بزرگ ترین آنها در تاریخ، پنجم تیر ماه ۱۳۹۹ با بزرگی ۵.۳ حوالی قطور واقع در استان آذربایجان غربی، رخ داده است.از لحاظ آماری ۹۱۲ زمین لرزه دارای بزرگای کوچک تر ۳، تعداد ۹۲ زمین لرزه دارای بزرگای بین ۳و۴، تعداد ۱۳ زمین لرزه دارای بزرگای بین ۴ و ۵ و تعداد ۱ زمین لرزه دارای بزرگای بین ۵ و ۶ بوده است.