پایگاه خبری بهار نیوز 24 خرداد 1398 ساعت 10:20 http://www.baharnews.ir/news/179781/یک-رئالیتی-شوی-جدید-تلویزیون -------------------------------------------------- سعید ابوطالب خبر داد عنوان : یک رئالیتی‌شوی جدید برای تلویزیون -------------------------------------------------- گروه فرهنگ و هنر: سعید ابوطالب از ساخت یک مسابقه رئالیتی‌شو در تلویزیون و شبکه یک سیما خبر داد. متن : این تهیه کننده و کارگردان درباره ی جزئیات این مسابقه که در شبکه یک سیما قرار است تولید شود، توضیح داد: این مجموعه که با عنوان برنده خاص ورئالیتیشو مطرح است، یک فیلم مسابقه است که پیش تولید آن به تازگی به اتمام رسیده و از اواخر خرداد ماه تولید آن آغاز می شود.به گفته ابوطالب برنده خاص که در ژانری مشابه رالی ایرانی ساخته می شود، تیر ماه کلید خواهد خورد.او همچنین ابراز امیدواری کرد که این مجموعه اواخر تیر ماه به پخش برسد.ابوطالب در بخش دیگری از این گفت وگو درباره مسابقه هایی که با ژانررئالیتی شودر تلویزیون و شبکه نمایش خانگی ساخته می شود، توضیح داد: این کارهایی که با عنوانرئالیتی شوچه در تلویزیون و چه در شبکه نمایش خانگی ساخته می شود مشابه یکدیگر نیستندبلکه چیزی که مشابه است ژانر است که به آنرئالیتی شومی گوئیم.وی در این زمینه گفت: ما ژانررئالیتی شورا اولین بار در تلویزیون و با مجموعه سرزمین دانایی تجربه کردیم که هشت سال پیش در شبکه پنج سیما ساخته شد. بعد از آن بود که این ژانر را به نمایش خانگی آوردیم و رالی ایرانی ۱ را ساختیم. ابوطالب درباره تفاوت ساخترئالیتی شودر تلویزیون و شبکه نمایش خانگی، اظهار کرد: اقتضائات تلویزیون کمی با اقتضائات سینما و شبکه نمایش خانگی فرق می کند؛ یعنی ما باید حتماً ملاحظاتی در برنامه های تلویزیونی در نظر بگیریم به جهت اینکه مخاطب آن عمومی است.او همچنین با اشاره به مسابقاتی که تاکنون در تلویزیون ساخته است، گفت: در تلویزیون مارئالیتیشوی هفت روز و هفت ساعت را ساختیم همچنین هفت شهر عشق را ساختیم منتها هفت شهر عشق موضوع و بستری که داشت ادبیات بود و برخی ها برایشان سوال بود چرا رالی ایرانی اکشن دارد اما هفت شهر عشق ندارد علت آن این بود که بستر و موضوع هفت شهر عشق ادبیات بود و فضایی متفاوت را می طلبید؛ وگرنه تیمی که برنامه ها را می سازد چه در تلویزیون و چه در شبکه نمایش خانگی یک تیم هستند.او با اشاره به اینکهرئالیتی شوهاییکه در تلویزیون ساخته شدهجزوپربیننده ترین برنامه ها در ژانر خود بودند، در عین حال اظهار کرد: نباید انتظار داشته باشیم یک برنامهرئالیتی شوبه اندازه یک سریال تلویزیونی تاریخی پرهزینه مثل مختارنامه بیننده داشته باشد. ضمن اینکه مسئله اصلی درباره هزینه ای است که برای این اثر می کنیم. برای ژانررئالیتیهزینه ای که می شود، نسبت به کارهای نمایشی خیلی پایین است؛ چرا که به آن معنا ساخت دکور و تمرین ندارد و به آن معنا اجاره های لوکیشن ندارد. اما خوب سختی های خودش را هم دارد.