پایگاه خبری بهار نیوز 19 خرداد 1398 ساعت 11:55 http://www.baharnews.ir/news/179394/ادبیات-منهای-سنت -------------------------------------------------- عنوان : ادبیات منهای سنت؟! -------------------------------------------------- گروه فرهنگ و هنر: عباسعلی وفایی می‌گوید: ادبیات معاصر منهای سنت و ادبیات کلاسیک و گذشته چندان معنی و مفهوم ندارد. متن : این استاد دانشگاه درباره تاثیر ادبیات کهن بر آثار ادبی معاصر اظهار کرد: ادبیات بازتاب یک فرهنگ و اندیشه است و فرهنگ و اندیشه هم جنبه ای سیلانی دارد، همانند یک رود جاری که از گذشته های دور شروع شده و به توالی و پی در پی به امروز رسیده است. بنابراین حوزه ادبیات هم همانند حوزه های دیگر فرهنگ نمی تواند برشی باشد. بسیاری از مفاهیم و مضامین ادبی و شعری ادبیات سنتی ما در کار و اندیشه شاعران امروزی ما دیده می شود و این شاعران با ادبیات گذشته خودشان آشنا هستند.او با بیان این که نمی شود ادبیات معاصر مستقل باشد و از گذشته منفک عمل کند، گفت: البته ممکن است تصویر دیگری را به صورت همزمان در موضوعات مختلف ارائه کند، چون موضوعات امروز، تفکرات و تصاویر امروز است که در گذشته نبوده. صورت دیگر یعنی زبان، که زبان هم اشکال و صورت های متعددی دارد. زبان امروز ما متفاوت از گذشته است چه در دامنه واژگانی و چه از لحاظ تفکر که در حوزه واژگان خودش را نشان می دهد و این ها همه جنبه صورت دارد و هرچند که متغیر هست اما آن بن مایه اصلی را دارد که از نسلی به نسل دیگر انتقال داده می شود. وفایی افزود: این طور می توان گفت که ادبیات معاصر منهای سنت، ادبیات معاصر منهای ادبیات کلاسیک و گذشته چندان معنی و مفهوم ندارد و اگر به شاعران صاحب نام و شهرت هم نگاه کنید می بینید این ها کسانی بودند که اندیشه شان عنوانی از آثار کلاسیک شعر فارسی و پیشینه های نام دار مثل سعدی، مولوی، حافظ و بوده است و آن وقت آن را در اندیشه امروزی و تازه ریخته اند و به عنوان شعر معاصر از کار آن ها یاد می شود. حذف این تسلسل در شعر معاصر نه تنها آن را قوام نمی بخشد بلکه تضعیف هم می کند. اعتبار شعر معاصر زمانی است که این تسلسل را داشته باشد و باید با نگاه به مفاهیم امروزی به شعر نوین بپردازیم.این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی سپس به قوام بخشی ادبیات کلاسیک در آثار ادبی معاصر نیز اشاره کرد و در این باره گفت: شاعران معاصری که امروزه در سطح عالی مطرح هستند یا بوده اند، مثل قیصر امین پور، سیدحسن حسینی و بسیاری از افرادی که امروز هستند کسانی هستند که آموزه های شعر کلاسیک در شعرشان متجلی بوده است و ما اگر بخواهیم منهای ادبیات کلاسیک به شعر نو توجه کنیم مطمئناً آن قوام و کیفیت لازم را نخواهد داشت. عباسعلی وفایی در حالی که ادبیات گذشته را در شعر امروز متجلی دانست، اظهار کرد: ممکن است از جهت صورت، ادبیات مفاهیم جدیدی پیدا کرده باشد و از نظر قالب تفاوت هایی کرده باشد اما نمود آثار سنتی و ادبیات کلاسیک در روزگار ما برجسته است.رایزن فرهنگی ایران در چین سپس درباره جایگاه ادبیات کلاسیک فارسی در این کشور بیان کرد: در چین جایگاه شعر کلاسیک ما جایگاه ویژه ای است و عمده شاعران، نویسندگان و کسانی که با ادبیات ما در حوزه شعر آشنا هستند، به شاعرانی مثل حافظ، جامی، سنایی، مولوی و عطار بسیار می پردازند. آثار این شاعران نیز به طور متعدد به زبان چینی منتشر شده است و خوشبختانه در سال های گذشته هم مجموعه کامل ۲۲ جلدی از شاهکارهای ادبیات کلاسیک ما از جمله مثنوی مولوی و دیوان حافظ به شکل تسلسلی و زیبا توسط یکی از انتشاراتی های بنام این جا با مساعدت رایزن فرهنگی چاپ شده و قرار است که آثار دیگری هم از ادبیات کلاسیک ما در پیوست آن منتشر شود. ادبیات کلاسیک ما در این جا در بین افراد علاقه مند به زبان و ادبیات فارسی مورد توجه ویژه ای است.