پایگاه خبری بهار نیوز 1 خرداد 1398 ساعت 12:03 http://www.baharnews.ir/news/178322/۸۷-درصد-سهم-عمرانی-ها-داده -------------------------------------------------- عنوان : ۸۷ درصد سهم عمرانی‌ها داده شد -------------------------------------------------- گروه اقتصادی: آنچه در بودجه ۱۳۹۷ گذشته از این حکایت دارد که پروژه‌های عمرانی توانستند ۸۷ درصد سهم بودجه مصوب سالانه خود را دریافت کنند. متن : بودجه های عمرانی بخشی از مصارف مالی دولت در سال به شمار می روند که در کنار هزینه های جاری و همچنین تملک دارایی های مالی تشکیل دهنده هزینه های عمومی هستند، اما اغلب به دلیل اینکه هزینه های جاری سهم بالای از مصارف را در بر می گیرند و عدم پرداخت در این بخش با توجه اینکه عمده آن حقوق و دستمزد است، تا حدی امکان پذیر نیست.معمولاً این بودجه های عمرانی هستند که سهم آنها به طور کامل در سال مقرر نمی شود و هر گاه دولت ها در منابع کم بیاورند، عدم تحقق شامل پروژه های عمرانی می شود.با این وجود عملکرد سال گذشته نشان می دهد سهم عمرانی تا حد بالایی پرداخت شده است؛ به گونه ای که در بودجه ۱۳۹۷ مصوب شده بود که دولت ۶۲ هزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی اختصاص دهد و این در حالی است کهتازه ترین گزارش سازمان برنامه و بودجهاز این حکایت دارد که ۵۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای عمرانی پرداخت شده که از این رقم حدود ۲۱ هزار و۶۷۳ میلیارد تومان به صورت نقدی و ۱۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد دیگر از طریق انتشار اسناد خزانه بوده است.بر این اساس در سال گذشته حدود ۶,۰۰۰ میلیارد تومان از بودجه عمرانی پرداخت نشده است که عملکردچندانمنفی نسبت به سال های قبل به شمار نمی رود، چراکه گاهاً عدم تحقق در بودجه های عمرانی بیش از این نیز بوده است.برای امسال نیز در لایحه بودجه حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان برای پروژه های عمرانی پیشنهاد شده بود که در نهایت به ۶۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافت که باید دید چه میزان از آن محقق خواهد شد.