پایگاه خبری بهار نیوز 29 دی 1397 ساعت 16:01 http://www.baharnews.ir/note/170140/قضاوت-قدرت-سیاست-مدار -------------------------------------------------- عنوان : قضاوت قدرتِ سیاست‌مدار -------------------------------------------------- متن : رضا صادقیان مصاحبه اخیر موسوی خویینی درباره کارنامه سیاسی و عملکرد هاشمی رفسنجانی بیش از آنکه بازگو کردن خاطرات باشد، آمیخته با نگاه تاریخی-تحلیلی است. شاید از همین رو عده ای از نزدیکان و حامیان مرحوم هاشمی از گفته های ایشان ناراحت شده باشند. در همین زمینه چند نکته قابل یادآوری است. اول: نه تنها مرحوم هاشمی رفسنجانی بلکه هر کدام از اهل قدرت-سیاست که نقش موثری در شکل گیری احزاب، جریان های سیاسی و گردش و استفاده از توانایی های یک جریان سیاسی در برنگاه های مهم داشته اند، لاجرم روزی از سوی ناظران و حتی نیروهای سیاسی که به هر دلیل سکوت را به بیان و نقل برخی از حرف ها در همان دوران ترجیح داده اند قضاوت خواهند شد. از چنین مسئله ای گریزی نیست. در واقع بسیاری از چهره های سیاسی با نفوذ نقد را به هر دلیل برنمی تابند، اساسا با انتقاد و خرده گرفتن به کارها مشکل دارند به این ترتیب اکثر اطرافیان چنین افرادی در زمان حیاتشان سکوت اختیار می کنند و یا تنها و برخلاف میل باطنی شان در تایید کارنامه شخصیت سیاسی مورد نظر داد سخن سر می دهند، مانند روزنامه نگاران که بعضا به دلیل پرداخت هزینه قلم را آنگونه که باید و شاید بر روی کاغذ نمی چرخانند و مسائل زیادی را در نظر می گیرند، ولی این همه بعد از وفات شخص سیاست مدار چهره ای دیگر به خود می گیرد و شاهد انتقادهای بیشتری نسبت به گذشته اهل قدرت هستیم. دوم: هاشمی رفسنجانی و هر کدام از چهره های اهل قدرت کارنامه عملی دارند، هاشمی به واسطه حضورش در شکل گیری انقلاب اسلامی و تثبیت نظام جدید، حضور در دوره نخست مجلس شورای اسلامی، دو دوره رییس جمهور بودن، طرفدارای از اقتصاد بازار آزاد در زمانه ای که حرف زدن از سازوکار بازار آزاد اظهار نظر حاشیه ای و دور شدن از ارزش های انقلاب و اسلام به حساب می آمد، واگذاری شماری از کارخانه ها به بخش خصوصی با توجه به سیاست های تعدیل، حضور در انتخابات های مختلف و. . . چنین فردی به اندازه چند نیروی موثر سیاسی در صحنه سیاست حضور داشته از همین رو بسیار قابل فهم است که وی و یا سایر شخصیت های سیاسی برخی اوقات دچار خطای محاسباتی شده و یا بازخورد کنش های سیاسی خود را به خوبی ارزیابی نکرده باشند. اما چنین سکوتی ادامه دار نخواهد ماند و زمانه ای از راه می رسد که به جای تجلیل ناچاریم تن به تحلیل بدهیم، در مورد آن مرحوم نیز چنین شده است. سوم: برخی از روزنامه نگاران، نزدیکان و همراهان مرحوم هاشمی بازگو کردن چنین حرف هایی را اساسا برنمی تابند، چرا که مصحلت را به هر امری ترجیح داده و می دهند. بحث این طیف موسوی خویینی و افرادی دیگر نیست، اساسا انتقاد و تحلیل را خوش نمی دارند. ولی سوال اصلی تر اینجاست؛ گمان کنید این حرف ها و خاطرات بیان نشود، فرض کنیم عده ای به اسم مصحلت و دوری جستن از تندروی و یا بهانه ای به دست مخالفان ندادن طرفدار چنین تزی باشند، در نهایت کی و کجا و توسط چه کسانی قرار است بخش هایی دیگر از تاریخ انقلاب اسلامی و جریان های سیاسی مکتوب شود؟ قرار است این وقت طلایی که حامل آرامش نیروهای سیاسی، دوری کردن از رادیکال بازی و منصفانه نگریستن به رویدادهای سیاسی باشد دقیقا چه موقعی از راه برسد؟ مسئله اینجاست، هر وقت و در هر نشریه ای که استاد دانشگاه و یا فعال سیاسی به نقد کارنامه نظری و عملی اهل قدرت و سیاسیون بانفوذ در دولت های بعد از انقلاب اسلامی نشست خیلی ها وقت نشناسی و دوری کردن از حاشیه را متذکر شدند، گویی اساسا میانه ای با بازخوانی رویدادها ندارند! چهارم: به نظر می رسد ریشه تمام حرف هایی که حتی کوچکترین نقد را برنمی تابند به ذهنیت آنان از شخصیت های سیاسی بازمی گردد. تفکری که باور دارد به دلیل خدمات و رنج هایی که فرد و افراد پاکباخته در راه انقلاب و نظام اسلامی گذاشته اند نمی باید و نمی توان با نگاه تاریخی و تحلیلی به مشاهده نشست، چرا که نیت آنان حتی در سخت ترین و بحرانی ترین روزها در دوران خدمت فقط از خودگذشتگی و کار برای مردم بوده است. چنین نگاه فانتزی نه تنها با کارکردهای حقوقی شخص اهل قدرت و میزان تاثیرگذاری وی همخوانی ندارد، بلکه اساسا شخص سیاست مدار را از دایره قضاوت کردن و دوباره دیدن و تحلیل خارج می کند و این مهم نه تنها برای مرحوم هاشمی رفسنجانی که برای هیچ کدام از اهل قدرت رخ نخواهد داد. بی تردید هاشمی رفسنجانی خدمات زیادی را برای نظام و شهروندان کشور انجام داده است، مهمتر آنکه زیست سیاسی هاشمی در سال ها و دوره هایی با روزگار قبل از آن متفاوت است. از همین روست که جریان اصولگرا کنش های سیاسی وی را بعد از انتخابات سال 88 و نقدهای وی به دولت احمدی نژاد را برنتافت و از طرفی دیگر اصلاح طلبان به دلیل تمام محدودیت هایی که بعد از سال 68 از سوی دولت وی متحمل شدند همچنان درباره آن سال ها سخن ها دارند. با این حال نمی توان تنها به همین گفته ها و کارنامه بسنده کرد و نورافکن را به زوایایی دیگر نچرخاند و درباره بخش های دیگر زندگی و زمانه هاشمی گفتگو نکرد و سخن نگفت.