پایگاه خبری بهار نیوز 20 آذر 1397 ساعت 13:58 http://baharnews.ir/news/166867/تاملی-لیست-هیات-انتخاب-فیلم-فجر -------------------------------------------------- عنوان : تاملی بر لیست هیات انتخاب فیلم فجر -------------------------------------------------- گروه فرهنگ و هنر: اعضای هیات انتخاب سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر در حالی معرفی شد که به نظر می‌رسد همچنان رویکرد نظارتی بر وجه هنری غالب است. متن : ابراهیم داروغه زاده دبیر جشنواره فیلم فجر، احمد امینی، محمدعلی حسین نژاد، حسن خجسته، شاهرخ دولکو، بهروز شعیبی، حسین کرمی و رضا مقصودی را به عنوان اعضای هیات انتخاب بخش سودای سیمرغ سی وهفتمین جشنواره بین المللی فیلم فجر معرفی کرده است که با احتساب این دوره و نیز دوره قبل جشنواره، حسین کرمی ، مدیر باسابقه تلویزیون را می توان به تنهایی رکوردار حضور در هیات های انتخاب جشنواره فجر دانست!این در حالی است که در سال های اخیر حضور چند نفر از شورای پروانه نمایش سازمان سینمایی در هیات انتخاب، گزینش فیلم ها را با نگاه نظارتی و ممیزی هم همراه کرده و در بین چهار نفر دیگر از هیات هفت نفره هم چندان چهره های سرشناسی از سینما یا دعوت نشدند یا با توجه به حاشیه هایی که پروسه انتخاب فیلم برای جشنواره فجر دارد حاضر به پذیرش این مسئولیت نشدند. به این ترتیب امسال احمد امینی، کارگردان فیلم های چتری رای دو نفر، این زن حرف نمی زند و خداحافظی که آخرین ساخته اش سریال ماه و پلنگ برای تلویزیون بوده است، بهروز شعیبی کارگردان سینما و تلویزیون که سال قبل فیلم دارکوب را در جشنواره فجر داشت، رضا مقصودی فیلمنامه نویس فیلم های لیلی با من است، مهر مادری، همیشه پای یک زن در میان است، شیدا و من سالوادور نیستم و نیز کارگردان و نویسنده خجالت نکش،محمدعلی حسین نژاد، مترجم، مدیر سابق سیما و عضو شورای پروانه نمایش،حسن خجسته معاون سابق صدا با تحصیلات دکترا در مدیریت استراتژیک وشاهرخ دولکو منتقد سینما، فیلمنامه نویس خواب لیلا و کارگردان به همراه حسین کرمی فیلم هایی را برای حضور رقابت در بخش سودای سیمرغ جشنواره فجر که دبیرش هم از مدیران تلویزیون است و در سال های اخیر مدیر اداره ی نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد بوده، انتخاب می کنند. در این گزارش همچنین مروری می شود بر هنرمندانی که در سی و شش دوره قبل جشنواره فیلم فجر مسئولیت انتخاب فیلم ها را برعهده داشتند.البتهیادآور شد کهدر 6دوره جشنواره که شامل دوره های دوم، سوم، چهارم، یازدهم، دوازدهم و سیزدهم می شود، هیات انتخابمعرفی نشدهو دراولین دورهجشنواره فیلم فجر هم هیاتی با نام "کمیته انتخاب بخش آماتور" و با حضورسیدحسین حقگو، اکبر حر، جواد شمقدری، محمود نظرعلیان، حمید رستگارپناه، محمدمهدی حیدریان و مسعود ترقی جاه مسئولیت انتخاب آثار را برعهده داشت.براین اساس درپنجمین دورهجشنواره عبدالله اسفندیاری، محمدمهدی حیدریان، علیرضا شجاع نوری و محمدباقر کریمیان به عنوان هیات انتخاب معرفی شدند.در چهار دوره بعدی، جشنواره ترکیب هیات انتخاب تقریبا بین چند اسم تکراری چرخیده و به طور مشخص سه چهار نفر بیشترین سهم را در انتخاب فیلم های این چهار دوره جشنواره برعهده داشتند. به این ترتیب دردوره ششمعبداله اسفندیاری، محمدحسین حقیقی و علیرضا شجاع نوری، دردوره هفتمعبداله اسفندیاری، محمدعلی حسین نژاد، محمدحسین حقیقی و علیرضا شجاع نوری، دردوره هشتمعبداله اسفندیاری، محمدعلی حسین نژاد، محمدحسین حقیقی و علیرضا شجاع نوری و دردوره نهمعبداله اسفندیاری، محمدعلی حسین نژاد و محمدحسین حقیقی هیات انتخاب سینمای ایران بودند.اما دردهمین دورهجشنواره محمد آفریده، علیرضا رئیسیان و حمید محبی عضو هیات انتخاب بودند و بعدبا حذف سه دوره بعدی که نامی از اعضای هیات انتخاب ثبت نشده است، بهدوره چهاردهممی رسیم که سیدمجید پورطباطبایی، مسعود ترقی جاه، سیدعلی اکبر حجازی، سیدحسن خامنه ای، سیدعلیرضا سجادپور، محمد شریعتی، ناصر عنصری، اصغر فهیمی فر، حمید کاظمی، محمدهادی کریمی، علیرضا محسنی، مجتبی مشیری و اکبر نبوی اعضای هیات انتخاب معرفی شدند. در ادامه درپانزدهمین دورهجهانگیر الماسی، محمد رجبی، نادر طالب زاده، ابراهیم فروزش و رسول ملاقلی پور، درشانزدهمین دورهعزت اله انتظامی، کیومرث پوراحمد، احمدرضا درویش، فرشته طائرپور و مجید مجیدی، درهفدهمین دورهامیر اثباتی، ابوالحسن داودی، داود رشیدی، یونس صباحی و حبیب اله کاسه ساز، درهجدهمین دورهجهانگیر الماسی، حسین ترابی، عزیز ساعتی، سیدرسول صدرعاملی، محمد متوسلانی، درنوزدهمین دورهامیر اثباتی، سیروس الوند، مجید انتظامی، کمال تبریزی، عزیز ساعتی، منوچهر شاهسواری و مجید مظفری و دربیستمین دورهکیومرث پوراحمد، حسین ترابی، رضا درستکار، عزیز ساعتی، فاطمه گودرزی، سیدغلامرضا موسوی و سیدمحمد میرزمانی اعضای هیات انتخاب سینمای ایران جشنواره فیلم فجر بودند. دربیست ویکمین دورهاز جشنواره محمود اربابی، جعفر صانعی مقدم، محمدابراهیم صلواتی فرد، ناصر عنصری و کامران ملکی اعضای هیات انتخاب بودند.دردوره بیست و دوممجتبی اقدامی، جعفر صانعی مقدم، محمدابراهیم صلواتی فرد، یداله صمدی، جواد طوسی، مجتبی مشیری و هارون یاشایی و دردوره بیست و سومهم مجتبی اقدامی، عزیزاله حاجی مشهدی، سعید حاجی میری، پوران درخشنده، جعفر صانعی مقدم، محمدابراهیم صلواتی فرد و داریوش فرهنگ در این هیات آثار سینمای ایران را انتخاب کرده اند.همچنین همایون اسعدیان، سیروس الوند، مجید رضابالا، حسین زندباف، ابراهیم صلواتی فرد، مجید قاری زاده، حسین کرمی، مجید بشیری و محمدحسین نیرمند اعضای هیات انتخاب دردوره بیست وچهارمو احمد امینی، عبدالحسن برزیده، عزیزاله حاجی مشهدی، مجید رضابالا، جمال شورجه، یداله صمدی، حسین کرمی، مجتبی مشیری و محمدحسین نیرومند هم اعضای هیات دربیست وپنجمین دورهبودند. هیأت انتخاب سینمای ایران دردوره بیست وششممحمدرضا بزرگ نیا، محمدرضا تخت کشیان، پوران درخشنده، مجید رضابالا، جمال شورجه، محمد ابراهیم صلواتی فرد، داریوش فرهنگ، مجتبی مشیری و محمدحسین نیرومند، دردوره بیست وهفتمسعید حاجی میری، مرتضی رزاق کریمی، مجید رضابالا، سیامک شایقی، محمد ابراهیم صلواتی فرد، مینو فرشچی، حسین کرمی و مجید مشیری، دردوره بیست وهشتمحبیب کاوش، بهمن حبشی، مجید رضابالا، حجت اله سیفی، انسیه شاه حسینی، محسن علی اکبری و سیدعلیرضا سجادپور، دردوره بیست ونهمسیدعلیرضا سجادپور، جهانگیر الماسی، بهمن حبشی، پوران درخشنده، پژمان لشگری پور و حسن نجاریان، و درسی امین دورههم بهمن حبشی، عزیزالله حمیدنژاد، علی رفیعی، سیدعلیرضا سجادپور، جواد طوسی، جلیل عرفان منش، مینو فرشچی، حبیب اله کاسه ساز و حمید نعمت اله بودند. در نهایت به 6 دوره اخیر می رسیم که درسی ویکیمن دورهجشنواره بهمن حبشی، مصطفی شایسته، مهدی صباغ زاده، جلیل عرفان منش، مهدی عظیمی میر آبادی، علی معلم، محمد حسین نیرومند فیلم های بخش سینمای ایران را انتخاب کردند.دردوره سی ودومهم ابراهیم داروغه زاده ، مجید رضابالا، داریوش فرهنگ، حسین کرمی، محمدحسین لطیفی، علی معلم و مازیار میری این مسئولیت را برعهده داشتند.دردوره سی وسوماحمد امینی، رسول صدرعاملی، حسین کرمی، محمدعلی باشه آهنگر، محمد احسانی، مجید رضابالا و بهنام بهزادی به عنوان اعضا معرفی شد و دردوره سی وچهارمهم محمد احسانی، شهرام اسدی، فریدون جیرانی، محمد باقر قهرمانی، حسین کرمی، علیرضا شجاع نوری، رضا مقصودی اعضای هیات انتخاب بخش سینمای ایران بودند.دردوره سی وپنجممحمدرضا هنرمند،شهرام اسدی،محمدمهدی دادگو،محمدرضا تخت کشیان،رؤیا نونهالی،ایرج رامین فر و اکبر نبوی هیات انتخاب بودند و سال گذشته دردورهسی و ششمهممحمود اربابی،احمد امینی، مجید رضابالا،پوران درخشنده،سید جمال ساداتیان، حسین کرمی ومحمدهادی کریمی آثار بخش سودای سیمرغ را انتخاب کردند.