پایگاه خبری بهار نیوز 27 آذر 1397 ساعت 10:35 http://baharnews.ir/news/167433/برخورد-زشت-نماینده-مجلس-سرواان-یک-كارمند -------------------------------------------------- عنوان : برخورد زشت نماینده مجلس سرواان با یک كارمند -------------------------------------------------- متن : ...