پایگاه خبری بهار نیوز 9 آذر 1398 ساعت 16:06 http://www.baharnews.ir/note/192877/تناقض-تحلیل-اعتراض -------------------------------------------------- عنوان : تناقض در تحلیل اعتراض -------------------------------------------------- متن : محمد توکلی آنطور که مسئولان و رسانه های عمومی مدعی هستند اعتراضات اخیر در خصوص تصمیم اتخاذ شده جهت افزایش قیمت بنزین بیشتر از آنکه صدای اعتراضی شهروندان باشد ماموریت آشوب، اغتشاش و کشتار آمریکا، اسرائیل، عربستان و کشورهای اروپایی به ماموران آنان در داخل کشور بوده است. در نتیجه این ضرورت وجود داشت که برای حفظ امنیت کشور شاهد قطع شدن سراسری اینترنت، ایجاد محدودیت هایی کم سابقه در فعالیت رسانه ها و برخورد شدید نهادهای انتظامی و امنیتی باشیم. این تحلیلی است که کم و بیش در خصوص هر اعتراضی مطرح می شود و به واقع مشخص نیست که چرا و چگونه با وجود آن که دستگاه های امنیتی کشور از چنین سناریویی تکراری با خبر هستند برخورد لازم پیشگیرانه را در دستور کار خود قرار نمی دهند تا شاهد اغتشاش و آشوب و کشتار نباشیم؟! پرسش دیگری که در این ارتباط می توان مطرح کرد به اظهارنظری از سوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بازمی گردد. سیدحسین نقوی حسینی که به دلیل نقشی که در کمیسیون امنیت ملی دارد قاعدتاً از گزارش های نهادهای امنیتی در خصوص اعتراضات بیشتر از ما مردم با خبر است به نقل از یک مقام وزارت اطلاعات می گوید: در این اعتراضات اخیر اغلب دستگیرشدگان بیکار یا دارای مشاغل کم درآمد بوده و از سواد کمی برخوردار بودند از سویی دیگر با توجه به نظرسنجی های مختلف و همینطور الگوی انتخاباتی جامعه می توان به این نتیجه رسید که اتفاقا آن بخشی از جامعه که به نظام سیاسی مستقر اعتراضاتی دارد طبقه متوسط است که از نظر درآمد و سواد نمی توان کسر قابل توجهی از آنان را ذیل گروه هایی با درآمد یا سواد کم که بنا بر گفته مقام وزارت اطلاعات اغلب دستگیرشدگان را شامل می شود قرار داد. تناقض تحلیل اعتراضات اخیر در همین نقطه است که چگونه ممکن است معترضانی را به براندازی نظام سیاسی و آشوبگری متهم کرد که اتفاقاً در بزنگاه های سیاسی نشان داده اند که مشکل چندانی هم با ارکان حاکمیت نداشته و ریشه نارضایتی این گروه از معترضان و نه همه آنان نیز به فشارهای اقتصادی دو تا سه سال اخیر بازمی گردد؟! این تناقض در تحلیل اعتراض سبب اتخاذ تصمیمات و انجام اقداماتی می شود که ممکن است باعث به وجود آمدن خسارت هایی جبران ناپذیر شود، در نتیجه ضرورت دارد که به جای استفاده از کلیشه های مرسوم جهت ارزیابی آنچه رخ داده که اغلب هم بر جنبه های امنیتی اتکا دارد این بار با رویکردی جامعه شناختی به سراغ صدای اعتراض مردم برویم و نه سیاسی- امنیتی.