پایگاه خبری بهار نیوز 4 آذر 1397 ساعت 8:00 http://www.baharnews.ir/note/165445/اصلاح-طلبان-بدلی-انرژی-اصلاحات-گرفتند -------------------------------------------------- عنوان : اصلاح‌طلبان بدلی انرژی را از اصلاحات گرفتند -------------------------------------------------- متن : حمزه فیضی پور پویایی و پایایی در تمام حوزه های رفتاری (سیاست، اقتصاد، فرهنگ و. . .) نیازمند عوامل، شرایط و عاملان تعریف شده هست که هریک ازاین مولفه ها برای بکارآیی وابسته به برخورداری از " انرژی " می باشند. اصلاحات به هر عنوانی که در ذهن متبادر شود (جریان، نهضت، ایده، جنبش و. .) محصول کنش های متقابل افراد در جامعه هست، ضرورت تداوم این کنشهای اصلاح آفرین و پویایی آن، بودن انرژیست... اما چرا انرژی؟ نکته اول: اصلاح طلبان بدلی انرژی را از "اصلاحات" گرفته اند. برای رسیدن به قدرت از انرژی این جریان بهره وافر گرفتند بدون آنکه در امر اصلاح و تفکر اصلاحی انرژی بیآفرینند. شاید بهتر این باشد نام این عاملان را فرصت طلبان معامله گر بنامیم که انرژی ذخیره شده اصلاحات را در کمین قدرت برای حصولش صرف نمودند. مصداق این فرصت طلبان هم در مجلس هستند و هم در دولت شرف حضور دارند! به نام اصلاحات، قانونگرایی، آزادیهای مدنی، شفافیت، خدمت.... رای مردم را که امانت بود گرفتند اما امانتداری نکردند نتیجه آنکه اصلاحات و انرژیش صرف بسیج رای مردم گشت تا جلوس بر صندلی حاصل اید و در عوض ناکارآمدی و بدبینی نصیب جریان اصلاحی شود و تخلیه انرژی گردد. نکته دوم: شعار " اعتدال " از شعور " اصلاح و اصلاحات " مانند دسته اول (فرصت طلبان) بهره گرفت بدون پشتوانه جریانی! و بدون پشتوانه تئوریک! . جالب آنجاست که اشخاصی که با این تابلو به عرصه کنشگری سیاسی پرداخته اند تعریف نخبه پسند که هیچ! تعریف توده پسند هم از رویکرد اعتدال ارائه نکرده اند. حتی با این شعار این توان را ندارند که از دولتی که صندلی قدرت نصیبشان کرده است دفاع نمایند (رجوع شود به گلایه های رییس جمهور از وزرا و مدیران اعتدالیش در این زمینه!) . نتیجه عملکرد این دودسته از قدرت طلبان و تاراجان رای مردم طرح شعار . . . . . تمامه ماجرا شد! نکته سوم: براندازان از تخلیه انرژی اصلاحات خوشحال شده اند به همان اندازه که رقیب اصلاحات البته به صورت عامدانه و مهندسی شده! (کندن پوست اصلاحات در سالهای اخیر: تهمت ها، تهدید ها، تحدیدها، ممنوعیت ها علیه عاملان صادق اصلاحات) از این امر راضی گشته است. براندازان به نسبت همان عملکرد رقیب داخلی اصلاحات (استحاله اصلاحات از طریق کژکارکردی دسته اول و دسته دوم، بزرگنمای ناکارآمدیهای این دودسته و القای تبلیغی فراوان به مردم: اینکه اصلاحات توان مدیریت جامعه را ندارد) تلاش رسانه ای و ذهن پردازی بسیار داشته اند تا به جامعه القاء نمایند اصلاحات انرژی حل مشکلات مردم را ندارد. نتیجه: اصلاحات برای برگشتن در مسیر طلایی خودش نیازمند اصلاح رویه ها و رویکردهای سال های اخیر خویش می باشد تا در میان هجمه های مهندسی شده ی برانداز، رقیب داخلی و رفیق ناباب! به سلامت عبور نماید: کادرسازی مجدد با تعریف و تحدید شناسنامه ای، دیالوگ با رقیب برای فهم همدیگر در جهت بالابردن آستانه تحمل همدیگر با هدف نهادینه کردن فرهنگ رقابت، مرزبندی تفکر اصلاحی با تفکر صرف "صندلی طلبی "... باید برنامه ها و رویکردها را به این سمت هدایت نمود که هیچگاه سربازان جای ژنرال ها را نخواهند گرفت! و ژنرال ها مولد انرژی اند.