پایگاه خبری بهار نیوز 30 مرداد 1398 ساعت 11:11 http://www.baharnews.ir/news/185731/تاکید-نقش-بخش-خصوصی-تحریم-شکنی -------------------------------------------------- عنوان : تاکید بر نقش بخش خصوصی در تحریم‌شکنی -------------------------------------------------- گروه اقتصادی: مشاور عالی وزیر صنعت، معدن و تجارت تشکلهای اقتصادی بخش خصوصی را محل تجمیع نخبگان حوزه اقتصاد توصیف کرد و فعالسازی ظرفیتهای بالقوه تشکلهای بخش خصوصی در دوره تحریم را یک ضرورت دانست. متن : صادق نجفی اظهار داشت: تشکلهای اقتصادی بخش خصوصی از جمله اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جزو با سابقه ترین تشکلها و نماینده افراد زبده عرصه های مختلف تجاری، معدنی و صنعتی کشور هستند.وی ادامه داد: توجه به قابلیتهای اجرایی و مشورتی این تشکلها برای برون رفت از بسیاری از مشکلات چاره ساز بوده و این مجموعه ها می توانند علاوه بر بازوی مشورتی در حوزه اجرا نیز کمک شایان توجهی به بخش دولتی کنند.نجفی افزود: تفویض اختیارات بخش دولتی به تشکلهای بخش خصوصی همواره نتیجه بخش بوده و می توان در سایه اعمال دقیق وظایف نظارتی دولت، از توان بالای این مجموعه ها در انسجام بخشیدن به شکل خدمات قابل ارائه به مردم هم تسهیل قابل ملاحظه ای ایجاد کرد.دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: رویکرد کنونی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اصل تفویض اختیارات و حمایت از عملکرد تشکلها و انجمنهای تخصصی استوار شده است. وی ادامه داد: با تاکید شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت و پیرو جلسات کارشناسی مکرر در سطح وزارتخانه، انتقال برخی اختیارات در دستور کار وزارت صنعت قرار گرفته است.نجفی خاطرنشان کرد: در این خصوص ماموریتی برای معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت تعیین شده است که بر مبنای ظرفیتهای تخصصی تشکلها و انجمنها امور قابل تفویض به آنها واگذار شود.این مسئول تاکید کرد: البته هم در نحوه واگذاری و هم در مرحله مسئولیت پذیری و پاسخگویی، الزامات قانونی و نظارتهای دقیق بر نحوه عملکرد تشکلها هم مورد توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در شرایط کنونی کشور فعالسازی همه ظرفیتها برای عبور از مشکلات تحریم یک ضرورت بوده و خوشبختانه تشکلهای اقتصادی بخش خصوصی در سایه 40 سال تجربه انواع محدودیت و ممنوعیتهای خارجی، راهکارهای خوبی هم برای گذار از شرایط تحمیلی موجود می دانند که حتما باید این فرصتها و تجربیات بکار بسته شوند.نجفی تصریح کرد: امروز دیگر امکان فرصت سوزی وجود ندارد و باید بدور از هرگونه شعارزدگی، توان و قدرت هر دو بخش خصوصی و دولتی را کنار هم تجمیع