پایگاه خبری بهار نیوز 18 شهريور 1398 ساعت 1:27 http://www.baharnews.ir/note/187261/درباره-احکام-سنگین-فعالان-مدنی-کارگری -------------------------------------------------- عنوان : درباره احکام سنگین فعالان مدنی و کارگری  -------------------------------------------------- متن : گروه جامعه:کامبیز نوروزی - حقوقدان - در یادداشتی نوشت:مشهور است که حکم قاضی باید مستدل و مستند باشد. هم قانون اساسی این را می گوید، هم قانون آئین دادرسی کیفری. در کار قضاوت "حکم"، یک سند مهم است که بر اساس آن زندگی یک انسان ممکن است از این رو به آن رو شود، خاصه در امور کیفری که بحث از جرم است و مجازات. یک نفر متهم می شود که کاری کرده است که احتمالاً آن کار جرم است. تا ثابت نشود، او بنا به اصل برائت بی گناه است. استاد بزرگ ما، مرحوم دکتر ابوالقاسم گرجی، که در فقه و اصول و حقوق و اخلاق دستی داشت بسیار بلند، می فرمود کلمۀ "متهم" از ریشۀ "وهم" است. با وهم که نمی شود کسی را گناهکار دانست. در ادامه اگر دلایل و مستندات این تردید را قوی کردند که آن فرد که متهم شده است شایستۀ محاکمه، کیفرخواست صادر می شود و می رود دادگاه و دادگاه است که تشخیص نهایی را می دهد و حکم می کند که تکلیف آن متهم چیست. وقتی می گویند حکم باید مستند باشد، یعنی که باید آن تصریح شود آن مواد قانون که توسط متهم نقض شده اند چیستند و عمل متهم مصداق کدام ماده از مواد قانون مجازات است؟ تا اینجا تقریباً ساده است. اگر فقط این باشد که خیلی راحت می شود هر مادۀ قانونی و هر جرمی که مورد پسند بود را در جکم نوشت و متهم را محکوم به آن جرم و مجازاتش کرد. به همین خاطر است که حکم باید "مستدل" هم باشد. یعنی چه؟ یعنی اینکه در حکم باید به دقت و با بی طرفی و رعایت همۀ اصول حقوقی و قضایی و عدالت و انصاف استدلال شود که کارهایی را که آن انسان به خاطر آنها کارش به دادسرا و دادگاه کشیده است چرا و چگونه مجرم شناخته شده است و چرا و چگونه دادگاه در حکم خود او را مرتکب یک جرم دانسته و برای دادگاه "محرز" شده است که او جرم است و مثلاً مرتکیب نشر اکاذیب یا اقدام علیه امنیت ملی و غیره شده است. باید با رعایت تمام موازین حقوقی استدلال شود که عمل متهم با ارکان جرم چگونه منطبق است. تازه! بعد این، به فرض آنکه همۀ اینها درست انجام شد، نوبت به تعیین مجازات می رسد. هر مجازات، حداقل و حداکثر دارد، مثلاً از 2 سال تا 5 سال زندان. برای تعیین میزان مجازات، شدت جرم، کیفیت ارتکاب جرم، شخصیت و سوابق زندگی و سن و سال متهم و خیلی چیزهای دیگر باید مورد توجه قرار گیرند. اگر قاضی این نکات را درنظر بگیرد، چه بسا که اصلاً مجازاتی مثل زندان را تبدیل به مجازاتی دیگر بکند. وقتی می گویند " احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است-اصل 166 قانون اساسی " یعنی همین. اما و البته ردیف کردن جملات متعدد الزاماً استدلال نیست. در مغالطات، در مبحث اشتراکات لفظی، این مثال در توضیح یک استدلال غلط، معروف است که " در باز است؛ باز پرنده است؛ پس در پرنده است ". این استدلال نیست. یک نوع دیگر استدلال نما هست به نام " مصادره بمطلوب " که مغالطه است، نه استدلال. استدلال برای روشن شدن و اثبات چیزی به کار می رود. ولی در مصادره بمطلوب، گوینده و نویسنده از همان اول نتیجه اش را گرفته و چیزهایی که می گوید یا می نویسد نظر او را فقط نشان می دهد ولی چیزی را روشن و اثبات نمی کند. یک چیزی ادعا می شود و نتیجه ای که گرفته می شود تکرار همان ادعاست؛ مثل این بیت " دانی کف دست از چه بی موست / زیرا کف دست مو ندارد". تمام قدرت اقناعی "حکم" در همین ظرافتهای استدلالی آن نهفته است. استدلال درست و حقوقی و منطقی، همگان را قانع می کند که قانون رعایت شده است. از چنین حکمی عطر عدالت می تراود. اما اگر استدلال از نوع همان جملۀ " در باز است، باز پرنده است، پس در پرنده است " یا " دانی کف دست از چه بی موست/زیرا کف دست مو ندارد" باشد، توقع استشمام عدالت نمی توان داشت، بلکه کاملاً برعکس خواهد بود. اگر می خواهید ببینید در هفته های اخیر از احکام مجازاتهای بسیارسنگین علیه فعالان مدنی و رسانه ای و کارگری چرا بوی عدالت نمی تراود و عطری متضاد به مشام می رسد، به تعداد ماده های قانون که در آنها ردیف شده است، نگاه نکنید. ببینید استدلالهای آنها از چه نوعی است. خدا رحمت کند مرحوم دکتر حسینقلی حسینی نژاد را که در مدت اندک تلمذ در کلاسش از او بسیار آموختم و ازجمله شنیدم که برخی احکام بعضی قضات، "حکم " نیستند، "تحکم" اند. پای استدلال اگر به حکم باز شود، خیلی چیزها در آن برای متهم و برای مردم عوض خواهد شد