پایگاه خبری بهار نیوز 26 خرداد 1398 ساعت 13:30 http://www.baharnews.ir/news/179990/برانکو-پولم-یک-چمدان-کرواسی-می-آورم -------------------------------------------------- هیچ مشکلی در ایران ندارم عنوان : برانکو: پولم را با یک چمدان کرواسی می‌آورم! -------------------------------------------------- گروه ورزشی: سرمربی پرسپولیس اعلام کرد که مشکلی برای دریافت طلبش از پرسپولیس ندارد و حاضر است با یک چمدان این پول را دریافت کند. متن : برانکو ایوانکوویچ اخیراً سفری به شهرباواریادر آلمان داشت. برانکو کهقراراست به دلیل تحریم های بانکی ایران، ۶۰۰ هزار یورو طلبش از پرسپولیس را بهصورتنقد دریافت کند، اظهار کرد: من در آلمان کار خاصی ندارم و تنها برای استراحت به اینجا آمده ام. این درست است که من ۶۰۰ هزار یورو از پرسپولیس طلب دارم. من می دانم که ایران اکنون برای انتقال پول بامشکلمواجهشده ولیدر کلحل خواهد شد. این شوخی است که من نگران پولم در ایران باشم. اصلاًاین طورنیست.منفقطیکچمدانانتخابمی کنم که با آن پولم را به کرواسی بیاورم.سایت 100posto کرواسی در ادامه از قول برانکو درباره عملکرددالیچبعد از جام جهانی گفت: ما بعد از جام جهانی دوران سختی داشتیم. البته این نمی تواند بهانه باشدبه هر حالخیلی از بازیکنان همخستهبودند و نیاز به استراحت داشتند و همین باعث شد که تیم ملی کرواسی بعد از جام جهانی عملکرد خوبینداشتهباشد.اتماماین فصلخبرخوبی است. حالا با استراحت ذهنی و فیزیکی، تیم ملی کرواسی می تواند بار دیگر به روزهایاوجخود نزدیک شود. برانکو با اشاره به حضورچند ساله اشدر تیم پرسپولیس اظهار کرد: چهار سال، دوران خیلی خوبی در پرسپولیس داشتم و اعضای باشگاه به واسطه نتایج خوبی که گرفتیم از جایگاه بالایی نزد هواداران برخوردار شدند. فوتبال در ایران بسیارمهماست و به طور میانگین ۵۵ هزار تماشاگر از بازی های ما دیدن می کنند. شما می توانید ببینید که اینستاگرام من بیش از یک میلیون دنبال کننده دارد. من در پرسپولیس بازیکنان خیلی خوبی دارم و بههیچ وجهمشکلشخصی در فوتبال ایران ندارم.وی در پاسخ به این سوال که آیا کسانی کهمهرایرانیروی پاسپورتشان باشد برای ورود به کشورهای غربی دچارمشکلمی شوند، گفت: وقتی اولین بار در ایران بودم و خواستم به آمریکا بروم، کنسولگری به من گفت چرا در ایران بودی. من به آنها گفتم که یک مربی حرفه ای هستم و برای آنها کار می کنم وارتباطیباسیاستندارم. اگر به من ویزا دهید که داده اید اگر نه هیچ. من ویزا گرفتم و برای بازی مکزیک و پاراگوئه در شیکاگوحاضربودم.