پایگاه خبری بهار نیوز 3 ارديبهشت 1398 ساعت 16:13 http://www.baharnews.ir/note/176416/آغاز-روزهای-سخت-تر -------------------------------------------------- عنوان : آغاز روزهای سخت‌تر -------------------------------------------------- متن : گروه اقتصادی: سرانجام دولت ترامپ اعلام کرد با هدف به صفر رساندن درآمدهای نفتی ایران، معافیت های فروش نفت ایران به هشت کشور را تمدید نمی کند. این معافیت ها که در حوزه تحریم نفتی اجرایی می شد در یک سال اخیر سبب باز ماندن راه تنفسی برای فروش نفت ایران شده بود. از یک سال پیش و با بازگشت مجدد تحریم های نفتس شاهد آن بودیم که بیش از نیمی از میزان فروش نفت ایران کاهش پیدا کرد و به همین دلیل شاهد بر هم ریختگی و آشفتگی اقتصاد بودیم. واقعیت آن است که بر خلاف تبلیغات دولتی هنوز و هم چنان بخش بزرگی از منابع مالی در اختیار کشور مستقیم و یا غیر مستقیم به فروش نفت وابسته است و به همین دلیل می توان گفت حیات و ممات اقتصاد ایران رابطه مستقیمی با نفت دارد؛ هر گاه به هر دلیلی در فروش نفت اختلالی به وجود آید همچون یک سال اخیر و یا سال های ۹۰ و ۹۱ اقتصاد از هم فرومی پاشد و هرگاه فروش نفت افزایش پیدا کند همچون دهه هشتاد و یا دهه پنجاه، شاخص های اقتصادی بهبود می یابند. در چنین اقتصادی تحریم نفتی معنایی جز تیر خلاص به آن را نخواهد داشت و از همین رو نگرانی ها درباره بی توجهی به آثار سوء تحریم های نفتی بر معیشت و زندگی مردم می بایست بسیار بیشتر از این می بود که امروز شاهدش هستیم. اما چه باید کرد و آیا راهی برای برون رفت از این بحران وجود دارد؟ واقعیت آن است که برای گذر از این بحران اقتصادی نخستین گام، پذیرش وجود بحران است. اگر مسئولان دولتی و دیگر تصمیم گیران همچنان تصور ناصحیح و غیرواقعی از تحریم های نفتی داشته باشند و آن را نعمت تصور کنند نمی توان امیدی به بهبود شرایط داشت. اما اگر بپذیریم که اقتصاد نفتی ایران با تحریم فروش نفت فلج خواهد شد آن گاه شاید بتوان امیدوار بود که با به تکاپو افتادن و طرحی نو در انداختن شرایطی دگرگون یافته ایجاد شود. برای غلبه بر تحریم نفتی می بایست دو گزینه اقتصادی و سیاسی به شکل هم زمان در دستور کار قرار بگیرد. گزینه اقتصادی تکیه کردن بر منابع مالی غیر نفتی همچون مالیات و گردشگری است. حذف نگاه های متحجرانه و یا امنیتی به مقوله گردشگری و باز کردن مرزهای کشور به روی ایرانیان خارج از کشور و شهروندان دیگر کشورها علاوه بر آن که می تواند بخش عمده ای از موانع جذب سرمایه خارجی را از میان ببرد به ارتقا درآمدهای گردشگری نیز کمک می کند. در حوزه درآمدهای مالیاتی اما به دلیل رکود موجود امکان افزایش درصد مالیاتی وجود ندارد. در نتیجه می باید برای جایگزینی درآمدهای مالیاتی به جای فروش نفت به راهی دیگر اندیشید و آن مسیر نیز حذف معافیت های مالیاتی گسترده ای است که اقتصاد ملی را از درآمدهای ناشی از مالیات هلدینگ های بزرگ وابسته به مراکز قدرت محروم ساخته است. مطلب آخر آن که این گزینه های اقتصادی برای غلبه بر تحریم نفتی بدون در پیش گرفتن راه حل سیاسی ره به جایی نخواهد برد. در نتیجه به موازات تلاش برای تغییر ساختار نفتی و دولتی حاکم بر اقتصاد ایران ضرورت دارد تا در سیاست خارجی نیز نگاهی دیگر حکمفرما شود و با به کار بستن ابزارهای حوزه دیپلماسی از جمله مذاکره شرایط سخت تحریمی موجود را تغییر داد.