پایگاه خبری بهار نیوز 14 مرداد 1399 ساعت 12:49 http://www.baharnews.ir/news/226005/هشدار-درباره-تعلل-ثبت-جهانی-آثار-ایرانی -------------------------------------------------- عنوان : هشدار درباره تعلل در ثبت جهانی آثار ایرانی -------------------------------------------------- متن : گروه فرهنگی: جدیدترین جلسه کمیته ملی حافظه جهانی با حضور اشرف بروجردی رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و رییس کمیته ملی حافظه جهانی در محل اندیشگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با رعایت فاصله اجتماعی و پروتکل های بهداشتی برگزار شد.اشرف بروجردی در این نشستگفت: تعویق بهوجودآمده در برگزاری جلسات کمیته ملی حافظه جهانی به دلیل شیوع ویروس کرونا بوده است اما موضوع ثبت آثار به دلیل درجه اهمیت باید همچنان در دستور کار باشد،چراکه ثبت آثار به عنوان داشته های فرهنگی ایران، اقدام شایسته و موثری است که باید ضمن تداوم بخشی از آن در جهت تحقق این مهم قدم برداریم و شاهد حضور فعال اعضای کمیته و تسریع بخشی بر امور باشیم.رییس کمیته ملی حافظه جهانی سپس گفت: هم اکنون رقبای بسیاری برای ثبت جهانی آثار ایران در عرصه های مختلف وجود دارند و چنان چه فرآیندهای ثبت در ایران با تعلل پیش رود، بی تردید این کشورها گوی سبقت را برای ثبت آثار می ربایند.بروجردی بر ضرورت ادامه برگزاری جلسات کمیته ها به ویژه کمیته ارزیابی و کارگاه های آموزشی به صورت مجازی تاکید کرد.همچنین حاضران در این نشست به پیشنهاد موسسه اکو مبنی بر برگزاری این کارگاه ها برای کارشناسان و رایزنان فرهنگی کشورهای عضو به بحث و بررسی پرداختند. هانیه گرائیلی مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و جانشین دبیر کمیته ملی حافظه جهانی در ادامه این جلسه، به فراهم سازی مقدمات لازم برای ثبت مشترک دو آلبوم اشاره کرد و گفت: این موضوع باید در کارگروه ارزیابی حافظه جهانی مورد بررسی قرار گیرد.او همچنین به درخواست معاونت پژوهشی مدرسه عالی شهید مطهری برای بازدید از اثر مرمت شده خمسه نظامی گنجوی اشاره کرد و گفت: این اثر هم اکنون مرمت و استحکام بخشی شده و همه مراحل مستندسازی را گذرانده است.در این جلسه همچنین تعدادی از آثاری که پیش تردر کارگروه حافظه جهانی ارزیابی شده بودند برای ثبت در این کمیته مورد بررسی قرار گرفتند و گواهی ثبت تعدادی از آثار که در جلسات پیشین نهایی شده بود به صاحبان اثر ارائه شد.