پایگاه خبری بهار نیوز 25 خرداد 1398 ساعت 11:10 http://www.baharnews.ir/news/179856/خسارت200میلیاردی-سیل-گازروستاهای-کشور -------------------------------------------------- مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران: عنوان : خسارت200میلیاردی سیل به گازروستاهای کشور -------------------------------------------------- گروه جامعه: مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران گفت: سیل ۲۰۰ میلیارد تومان به گاز روستاهای کشور خسارت وارد کرد. متن : مهندس مومنی منطقه لرستان، اظهار کرد: در جریان سیل در استان لرستان ظرف ۴۸ ساعت گازها وصل شد.وی تصریح کرد: در پلدختر کمتر از ۲۴ ساعت گاز وصل شد ولی در معمولان چون مشکلات اجرایی آن بیشتر بود و جاده دسترسی بر اثر سیل تخریب شده بود حدود ۴۰ ساعت طول کشید.مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران خاطرنشان کرد: بعد از آن همه روستاها گاز آنها وصل شد.مومنی در ادامه اضافه کرد: مصوبه ای که توسط وزارت نفت به دولت پیشنهاد شده بود تصویب شد که گاز شهرهای سیل زده تا ۱۵ اردیبهشت رایگان خواهد بود.وی بیان کرد: نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان سیل به گاز روستاهای سیل زده کشور خسارت وارد کرد.