پایگاه خبری بهار نیوز 22 تير 1398 ساعت 15:10 http://www.baharnews.ir/news/182501/بازار-نفت-دوباره-غافلگیر-می-شود -------------------------------------------------- عنوان : بازار نفت دوباره غافلگیر می‌شود -------------------------------------------------- گروه اقتصادی: آژانس بین‌المللی انرژی در گزارشی پیش بینی کرد بازار نفت با وجود تمدید توافق کاهش تولید اوپک پلاس، سال میلادی آینده دچار مازاد عرضه می‌شود. متن : آژانس بین المللی انرژی اعلام کرد پیام اصلی این گزارش این است که عرضه نفت در نیمه اول سال ۲۰۱۹ به میزان ۹۰۰ هزار بشکه در روز از تقاضا فراتر رفت. این مازاد به ذخایر عظیم که در نیمه دوم سال ۲۰۱۸ به دلیل افزایش تولید ایجاد شده بودند، اضافه می شوند و همزمان رشد تقاضا ضعیف می شود.نیلآتکینسون، مدیر بخش صنعت و بازارهای نفت در آژانس بین المللی انرژی به شبکه سیانبی سی گفت: علاوه بر نیمه دوم امسال، چشم انداز سال ۲۰۲۰ نیز مازاد عرضه قابل توجه را نشان می دهد زیرا تولید آمریکا و بعضی از کشورهای دیگر به میزان قابل ملاحظه ای رشد می کند.اوپک و متحدانش از ابتدای امسال تولیدشان را ۱.۲ میلیون بشکه در روز محدود کرده اند و این گروه که به اوپک پلاس معروف هستند، در نشست اخیرشان با تمدید این کاهش تولید به مدت ۹ ماه دیگر تا مارس سال ۲۰۲۰ موافقت کردند. بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی، تصمیم وزیران اوپک پلاس برای تمدید توافق کاهش تولید تا مارس سال ۲۰۲۰، راهنمایی فراهم می کند اما چشم انداز عرضه و تقاضای یک بازار دچار اشباع عرضه را تغییر نمی دهد. نگرانی ها نسبت به کندی رشد تقاضای جهانی برای نفت، باعث شده است بهایبرنتدر ژوئن با وجود عوامل ژئوپلیتیکی پشتیبانی کننده، ۱۰ درصد افت کند.بر اساس گزارش شبکه سیانبی سی، آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرد عرضهغیراوپکدر سال ۲۰۲۰ به میزان ۲.۱ میلیون بشکه در روز رشد خواهد کرد که عمدتاً تحت تأثیر رشد تولید آمریکا خواهد بود و این رشد اندکی بیشتر از دو میلیون بشکه در روز رشد عرضهغیراوپکاست که برای سال ۲۰۱۹ برآورد شده است. آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرد: تقاضا برای نفت اوپک در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ به ۲۸ میلیون بشکه در روز کاهش پیدا خواهد کرد. اوپک در گزارش ماهانه خود که پنج شنبه گذشته منتشر کرد اعلام کرد جهان در سال میلادی آینده به ۲۹.۲۷ میلیون بشکه در روز نفت اوپک نیاز خواهد داشت که ۱.۳۴ میلیون بشکه در روز کمتر از سال ۲۰۱۹ است.پیش بینی تقاضای کمتر برای نفت اوپک نشان می دهد سیاست اوپک برای تقویت قیمت ها از طریق محدودیت عرضه، به تقویت رشد تولیدکنندگانشیلآمریکا و سایر رقیبان منجر شده است. این امر به دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا فضای بیشتری برای تحریم اعضای اوپکمیبخشد.آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرد رشد تقاضا برای نفت از ۳۱۰ هزار بشکه در روز در سه ماهه اول سال ۲۰۱۹ و ۸۰۰ هزار بشکه در روز در سه ماهه دوم به ۱.۸ میلیون بشکه در روز در نیمه دوم سال میلادی جاری رشد خواهد کرد و برای سال ۲۰۲۰ روند رشد به ۱.۴ میلیون بشکه در روز در مقایسه با ۱.۲ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۹ می رسد.