پایگاه خبری بهار نیوز 21 اسفند 1397 ساعت 15:55 http://www.baharnews.ir/note/174177/لزوم-ارتقای-توام-توان-دفاعی-قدرت-اقتصادی -------------------------------------------------- عنوان : لزوم ارتقای توام توان دفاعی و قدرت اقتصادی -------------------------------------------------- متن : حسین عبداللهی ارتقای توان دفاعی از ضروریات منطقی اداره هر کشور است و انکار این ضرورت به بهای ارتقای سطح رفاه نیز نشان از ساده اندیشی دارد. از دیرباز تا به امروز همواره اجتماعات انسانی برای برای حفظ و بقای خود تمهیداتی را به کار میبردند. افزایش توان دفاعی و جنگی نیز از مهمترین و کارآمدترین این تمهیدات بوده است. اصولا عنصر اصلی و اساسی در گذشته در افزایش قدرت، توان نظامی بوده است و امروزه نیز این عامل حیاتی است اما باید به این نکته توجه داشت که امروزه با پیچیده تر شدن جوامع صرف قدرت نظامی داشتن برای اداره و بقای جوامع کافی نیست. امروز قدرت اقتصادی، علمی، فرهنگی، . . . . . دارای جایگاه مهمی در ارتقای قدرت یک کشور هستند. کشوری که دارای سطحی از رفاه نسبی باشد، دارای درآمد سرانه قابل قبولی داشته باشد، سهم قابل توجهی از اقتصاد جهانی داشته باشد بالاخص که این سهم ناشی از فعالیت های اقتصادی مولد باشد می تواند ادعای این را داشته باشد که دارای جایگاهی مناسب در سطح جهانی است. در حوزه توان علمی، توسعه کمی و کیفی موسسات آموزش عالی و ایجاد فضایی مناسب جهت ابداعات و ابتکارات علمی و عوامل دیگری از این دست می تواند به ارتقای جایگاه یک کشور در سطح جهان کمک کند. نکته قابل توجهی که در این میان وجود دارد این است که قدرت مندی در این حوزه ها که قاعدتا به قدرتمندی ملی به عنوان یک واحد سیاسی در سطح جهانی منجر می شود، منوط به ارتباط فعال با سایر بازیگران نظام بین المللی می باشد. هیچ قدرت اقتصادی در جهان امروز از قطع ارتباط خود با سایر قدرت ها به جایگاه امروزی خود نرسیده است. در شرایط امروزی جهان که وابستگی متقابل در حال افزایش است هیچ کشوری نمی تواند با اتخاذ سیاست های انزواگرایانه سطح قدرت خود را افزایش دهد. شما نمی توانید در حالیکه در یک فضای خصمانه با سایر بازیگران جهانی هستید به ارتقای قدرت اقتصادی بیندیشید. در چنین فضایی تمام تلاش شما صرفا منجر می شود به اداره روزمره جامعه خودتان. اما باید توجه داشت که با ادامه این مسیر خطرناک به نقطه ای می رسید که حتی در حل مسائل روزمره نیز دچار بحران می شوید. یک کشور را در دو وضعیت متصور شوید. در وضعیت اول این کشور در یک فضای صلح آمیز و غیرخصمانه از طریق گسترش همکاری های سیاسی، اقتصادی، علمی و. . . با بازیگران قدرتمند عرصه جهانی در حال ارتقای قدرت خود است و دوباره این ارتقای قدرت خود را به عنوان سرمایه ی اولیه وارد فضای مناسبات و همکاری خود می کند و دوباره در این چرخه به افزایش سطح قدرت خود می پردازد. در وضعیت دوم کشوری را در نظر بگیرید که با ادعای استقلال سیاست های انزواگرایانه ای را در پیش می گیرد. در این کشور به علت عدم وجود رابطه با بازیگران مختلف برای تامین مناسب با نیازهای واقعی کشور، کشور در حوزه های مختلف دچار بحران می شود و به علت عدم توان کافی برای حل این بحران رو به اقدامات مسکن گونه و نمایشی می آورد، در صورت ایجاد آشوب و اعتراضات چاره ای جز سرکوب نمی بیند. در همین حین با مشاهده افزایش قدرت کشور همسایه خود که از تمام پتانسیل های موجود جهانی برای ارتقای قدرت خود استفاده می کند، به این فکر می افتد که برای مقابله با خطر روز افزون این ارتقای قدرت، به ارتقای قدرت نظامی خود بپردازد، بنابراین همان اندک منابع موجود را در حوزه افزایش توان نظامی هزینه می کند، که علی رغم این هزینه ها نمی تواند به رقابتی پایاپای برسد، چراکه قدرت مقابل دست بازتری برای انتخاب گزینه های گوناگون دارد علاوه بر این که از حمایت سایر بازیگران برخوردار است. نهایتا کشور مذکور که در هزارتوی بحران های خود گرفتار شده می بیند نه تنها از ارتقای قدرت خبری نیست بلکه مجبور است با حفظ ظاهری ادعای استقلال امتیازات کلانی را به بازیگران فرصت طلب دهد که بازهم باعث احیای قدرت نمی شود و صرفا مسیر فقدان قدرت را چند وقتی به تاخیر می اندازد. در چنین فضایی این کشور مانند گوشت قربانی در وسط قرار می گیرد. در چنین صحنه تراژیکی کشوری که در آرزوی قدرتی بی مثال بود تلاش هایش صرفا منجر می شود به حفظ بقای اولیه. در جهان امروز کشوری قدرتمند است که بتواند علاوه برای توان کافی برای حل بحرا های داخلی خود، مشارکتی فعالانه در حوزه مسائل مختلف جهانی و منطقه ای مثل طرح های بزرگ اقتصادی منطقه ای و جهانی، همکاری در حوزه های محیط زیستی، همکاری با بازیگران منطقه برای حل بحران های امنیتی،... بپردازد. همه این دیدگاه نیازمند دیدگاهی جدید به خود و جهان پیرامون خود است. در قدم اول باید خود را یک بازیگر در نظر گرفت که با یک رویکرد توامان همکاری و رقابت بدنبال ارتقای قدرت خود است و این نگاه نیازمند عدول از نگاه به خود و جهان به مثابه مقابله خیر و شر است. در چنین فضایی توان نظامی صرفا تمهیدی احتیاطی برای روز های سخت و بزنگاه است نه به عنوان نمایش هر روزه برای اظهار قدرت. در این نگاه شما دوستان و دشمنان دائمی ندارید و آنچه دائمی است منافع ملی شماست. در دوستی ها و دشمنی اغراق نمی کنید تا در موقع لزوم که بدنبال تغییر موضع هستید از اعتبار شما نکاهد. توان نظامی شما می تواند با ایجاد اتحادیه های نظامی مشترک با کشورهای همسایه هم افزا شود و نیاز به هزینه های کلان در این حوزه نباشد. همچنین با رفع نگرانی های دوسویه و چندسویه میان شما و بازیگران مختلف از طرق گوناگون، نیاز به هزینه های گزاف نظامی نمی باشد و این هزینه ها می تواند در حوزه های مثمر ثمر ی چون اقتصاد و آموزش صورت گیرد.