پایگاه خبری بهار نیوز 30 مهر 1396 ساعت 11:21 http://www.baharnews.ir/news/138654/اصلاحات-ايران-امارات -------------------------------------------------- عنوان : اصلاحات در ايران، اصلاحات در امارات و...! -------------------------------------------------- متن : صادق صدرایی معرفی نه وزیر زن در کابینه جدید امارات متحده عربی که از قضا یکی از آنان نیز از دختران بلوچ سرزمین ایران است بار دیگر گفتگوهایی را درباره اصلاحات اجتماعی در کشورهای عربی و مقایسه آن با وضعیتی که در ایران با آن مواجه هستیم را ایجاد کرده است. این گفتگوها که مدتی قبل و با انتشار خبرهایی جالب از اصلاحات اجتماعی در عربستان سعودی رونق گرفته بود به دنبال پاسخی به این پرسش است که آیا وضعیت کشورمان که به طور طبیعی می بایست نسبت به کشورهای عربی در این مقولات پیشرو تر می بود وضعیت مناسبی است؟ تغییرات نسلی که برخی از آن به شکاف نسلی یاد می کنند و همچنین مختصات عصر حاضر دو مقوله ای است که نمی توان بدون درک آن ها لزوم تسریع در اصلاحات اجتماعی را به خوبی فهم کرد. امروزه در کشور خودمان جوانان و نوجوانان دهه هفتادی و هشتادی از سوی یک نسل قبل خود نیز به درستی درک نمی شوند چه برسد به مسئولانی که دهه چهل و پنجاه دوران جوانی و میان سالی شان بوده است. این موضوع در کنار عدم درک درست از اقتضائات دوران تازه که در آن دیگر نمی توان با بسیاری از مفاهیم و چارچوب های کهنه تصمیم گیری کرد سبب آن شده است که درک لزوم تسریع در اصلاحات اجتماعی در ذهن بسیاری از تصمیم گیران کشور سخت و نشدنی شود. به واقع چگونه می توان از ذهنی که هنوز یگانه راه مواجهه با مسائل اجتماعی و فرهنگی را سیاست بگیر و ببند می داند انتظار داشت که تغییر نگاه به اجتماع را بپذیرد و اصلاحاتی بزرگ را ایجاد کند؟ این که در کشورهایی مانند عربستان و امارات چه رخ داد که به یکباره این تغییرات به وجود آمد محل بحث است و برای آن فرضیه های گوناگونی مطرح شده است که مهمترین آن ارتباط با غرب و پذیرش تجارب بشری بوده است، امری که ما در ایران مان چندان به آن توجهی نشان نمی دهیم و همواره در پی اختراع دوباره چرخ هستیم. علت اصلاحات اجتماعی در کشورهای عربی را هر چه که بدانیم از این واقعیت گریزی نیست که سرعت رشد تغییرات و اصلاحات در حوزه اجتماعی در این کشورها از ما بیشتر شده است و همین موضوع می تواند تاثیرات قابل ملاحظه ای را در دیگر حوزه ها همچون اقتصاد، سیاست و... ایجاد کند. به نظر می آید که لازم است مسئولان کشور کمی از فضایی که چندان هم واقعی نیست خارج شده و به جای آن که با روش هایی همچون حصر و حذف و طرد به مخالف سازی برای نظام سیاسی دست بزنند و یا با شعارهایی علیه کشورهای دیگر امنیت ملی کشور و جایگاه ایران در صحنه بین الملل را به مخاطره بیندازند اندکی به چنین موضوعات بنیادینی نیز توجه نشان داده و تا دیرتر از این نشده آنچه خواست و نگاه مردم است را شنیده و بپذیرند.