پایگاه خبری بهار نیوز 16 آذر 1397 ساعت 18:15 http://www.baharnews.ir/news/166491/اتحادیه-اروپا-محافظت-بیشتر-یهودیان -------------------------------------------------- رشد یهودی‌ستیزی در اروپا عنوان : اتحادیه اروپا؛ محافظت بیشتر از یهودیان -------------------------------------------------- گروه بین‌الملل: بنا بر نتایج یک نظرسنجی، ۸۹ درصد یهودیان اروپا معتقدند که یهودی‌ستیزی از سال ۲۰۱۳ تاکنون رشد کرده است. بسیاری از آنان می‌گویند که مورد آزار یا حمله قرار گرفته‌اند. حال اتحادیه اروپا درصدد انجام اقداماتی در این زمینه است. متن : به گزارش دویچه وله آلمان؛ بخش بزرگی از یهودیان در اروپا نگران رشد یهودی ستیزی است. روزنامه آلمانی "بیلد" گزارشی درباره نظرسنجی جدید آژانس حقوق اساسی اروپامنتشر کردهکه می گوید۸۹ درصد یهودیانشرکت کننده درنظرسنجی گفته اند به نظرشان یهودی ستیزی در کشورهای محل اقامت آنهااز سال ۲۰۱۳ رشد کردهاست. این نظرسنجی در ۱۲ کشور عضو اتحادیهاروپا انجام گرفته است. ۸۵ درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی یهودی ستیزی را بزرگ ترین مشکل موجود در کشورهای اروپاییمی دانند. ۳۸ درصد آنها درفکر مهاجرتهستند. ۲۸ درصد آنان می گویند که در سال گذشته به دلیل آنکه یهودی هستند مورد آزار و حمله قرار گرفته اند. در این نظرسنجی ۱۶ هزار و ۳۹۵ نفر از ۱۲ کشور عضو اتحادیه اروپا شرکت داشتند که در مجموع ۹۶ درصد جمعیت یهودی اتحادیه اروپا را شامل می شود. نخستین نظرسنجی درباره یهودی ستیزی در اروپا در سال ۲۰۱۳ اتجام گرفته بود. اتحادیه اروپا خواستار محافظت بیشتر از یهودیان است روز گذشته وزرای کشور اتحادیه اروپا بیانیه ای را درباره مبارزه با یهودی ستیزی تصویب کردند. افزون بر این، شورای وزرای کشور اتحادیه اروپا در بروکسل خواستار حفاظت بهتر از بناهای متعلق به یهودیانو مجامع یهودی شد. در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است که این اتحادیه می داند "مجامع یهودی در برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به دلیل حمله های تروریستی و در پیحوادث پرخشونت در سال های اخیر احساس خطر می کنند". در این بیانیه از کشورهای عضو اتحادیه دعوت شده تا راهکارهایی را در این زمینه بپرورانند و متحقق کنند تا با یهودی ستیزی در هر شکل آن مقابله شود. وزارت امور خارجه اسرائيل از بیانیه اتحادیه اروپا استقبال و اعلام کرد که تأمین امنیت یهودیان در اروپا و مبارزه با یهودی ستیزی "تصمیمی دوران ساز" است. فلیکس کلاین، مسئول امور مربوط به یهودی ستیزی در مجلس نمایندگان آلمان، بیانیه یاد شده را "گامی مهم در مبارزه علیه یهودی ستیزی" خواند. او تاکید کرد: برای آنکه بتوان از زندگی یهودیان در اروپا و سراسر دنیا بهتر محافظت کرد، دادگستری و پلیس به ضوابط و مقررات روشن نیاز دارند. همچنین شارلوته کنوبلاخ، رئیس سابق شورای مرکزی یهودیان در آلمان، گفت: از پیام روشنی که اتحادیه اروپا داده خوشحالم. او افزود که با توجه به تهدیدات کنونی از سوی جریان های سیاسی مختلف، تأمین امنیت یهودیان و مبارزه با یهودی ستیزی باید در اروپا از اولویت برخوردار باشد.