پایگاه خبری بهار نیوز 28 مرداد 1398 ساعت 16:23 http://www.baharnews.ir/news/185634/پرونده-سکه-ثامن-مرحله-انشاء-قرار -------------------------------------------------- عنوان : پرونده سکه ثامن در مرحله انشاء قرار دارد -------------------------------------------------- گروه اقتصادی: وکیل پرونده سکه ثامن در خصوص آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن گفت: پرونده در مرحله انشاء قرار دارد. متن : رسول کوهپایه زاده در خصوص آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن گفت: 26 مرداد جلسه حضوری بین وکیل مالباختگان و شکات و متهم پرونده در بازپرسی انجام و موارد مهمی مطرح شد.وی ادامه داد: متأسفانه متهم پرونده در خصوص استرداد وجوه و اعلام محل اختفای برخی اموال، همکاری لازم را انجام نمی دهد از این حیث که سرنوشت حدود 800 هزار یورو و تعداد بسیار قابل توجهی سکه که به صورت فیزیکی در ید ایشان بوده و محرز است سرنوشت شان و محل اختفا دسترسی در دست نیست و متهم پرونده هم متأسفانه از این حیث همکاری لازم را انجام نمی دهد.کوهپایه زاده گفت: پرونده در مرحله انشاء قرار قانونی و ارسال به دادگاه است.وی تصریح کرد: نکته دیگری که وجود دارد این است که بازپرس 15 مورد را جهت کشف حقیقت و احراز واقعیت مالباختگان و شکات به ضابط اعلام نظر ارجاع داده و بعد از گذشت 6 ماه در واقع جواب مشخصی از سوی ضابط قضایی حاصل نشده و این بخش از پرونده با ابهامات قابل توجهی روبه رو است که پاسخ به این سؤالات و در واقع انجام تحقیقات موردنظر بازپرسی قطعاً می تواند کمک بزرگی در جهت احقاق حقوق موکلین داشته باشد.وی ادامه داد: ما از این حیث احساس می کنیم اگر پرونده به دادگاه ارسال شود با توجه به این نقص تحقیقات در واقع لازم است که مجدداً این قسمت از پرونده مورد بررسی و تکمیل قرار گیرد.این وکیل دادگستری ضمن قدردانی از زحمات بازپرسی که در طول چندین ماه گذشته با پرونده ای با این حجم و تعداد شکات و مالباختگان اقدامات بسیار خوبی انجام داده است، گفت: این تلاشها منتج به پرداخت قسمتی از مطالبات موکلین در مرحله دادسرا شده است.کوهپایه زاده گفت: در هر صورت به نظر می رسد ارسال پرونده به دادگاه قبل از وصول جواب مشخص و قانونی از سوی مرجع مربوطه به بازپرسی نمی تواند همه حقیقت را آشکار کند و در واقع همه حقوق موکلین را احقاق کند.