پایگاه خبری بهار نیوز 12 آذر 1398 ساعت 13:21 http://www.baharnews.ir/news/193211/سردترین-واکنش-شیمیایی-تاریخ-ثبت -------------------------------------------------- عنوان : سردترین واکنش شیمیایی تاریخ ثبت شد -------------------------------------------------- گروه علمی: محققان دانشگاه "هاروارد" موفق به ثبت سردترین واکنش شیمیایی تاریخ شدند و توانستند اتفاقاتی که در طول یک واکنش شیمیایی رخ می‌دهد و تاکنون هرگز قابل مشاهده نبود را ببینند. متن : وقتی به مقیاس اتمی می روید، اتفاقات خیلی سریع تر از آنچه به آن عادت داریم اتفاق می افتد و این موضوع، دیدن اتفاقاتی که در طول واکنش های شیمیایی رخ می دهد را دشوار می کند.اکنون محققان دانشگاه "هاروارد" راهی برای کاهش سرعت این اتفاقات پیدا کرده اند. آنها با سرد کردن مولکول ها تا کسری بالاتر از دمای صفر مطلق، قادر به انجام سردترین واکنش شیمیایی ثبت شده در تاریخ شدند و واکنش جابجایی اتم ها توسط دو مولکول را که تاکنون هرگز دیده نشده بود ثبت کردند.صفر مطلق که منفی ۲۷۳.۱۵ درجه سانتیگراد یا منفی ۴۵۹.۶۷ درجه فارنهایت است، سردترین دمای ممکن در نظر گرفته می شود. در این دما در حقیقت مولکول ها ثابت ایستاده و فاقد حرکت و گرما هستند.محققان هاروارد برای این مطالعه جدید، مولکول ها را تا چند میلیونیوم درجه بالای صفر مطلق یعنی دمای ۵۰۰ نانو کلوین سرد کردند. این سردترین دمای طبیعی است که در جهان اتفاق می افتد. برای مقایسه باید گفت که دما در سردترین فضای بین ستاره ای به سه میلیاردم نانو کلوین می رسد. البته این دما سردترین دمای غیرطبیعی جهان نیست. این افتخار هنوز هم به آزمایشگاه "Cold Atom" در ایستگاه فضایی بین المللی تعلق دارد، جایی که دما به ۱۰۰ نانو کلوین رسید.محققان در مطالعه هاروارد با گازی که از اتم پتاسیم و روبیدیم ساخته شده بود، کار کردند. هنگامی که این مولکول ها با هم برخورد می کنند، اتم های خود را جابجا می کنند و یک مولکول جدید متشکل از دو اتم پتاسیم و یک مولکول دیگر با دو اتم روبیدیم ایجاد می کنند.واکنش های شیمیایی بین مولکول ها به طور معمول خیلی سریع اتفاق می افتند و دانشمندان نمی توانند همه چیز را طی آنها ببینند. حتی دقیق ترین تجهیزات نیز فقط می توانند ناظر بر ناپدید شدن مولکول های اصلی و ظهور مولکول های جدید در جای خود باشند و اتفاقاتی که در این بین رخ می دهد تاکنون یک راز باقی مانده بود. اما اکنون محققان هاروارد موفق به مشاهده این پیوند گمشده شده اند.واکنش شیمیایی در این دمای بسیار سرد میلیون ها بار کندتر صورت می گیرد و به محققان امکان می دهد تا آنچه را که اتفاق می افتد، تماش