پایگاه خبری بهار نیوز 21 مرداد 1398 ساعت 14:47 http://www.baharnews.ir/news/185086/تولید-تمام-دارو-های-وارداتی-درکشورتا۳سال-آینده -------------------------------------------------- عنوان : تولید تمام دارو‌های وارداتی درکشورتا۳سال آینده -------------------------------------------------- گروه جامعه: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه ۹۷درصد داروها در کشور به تولید می رسند، گفت: برنامه داریم که ۳درصد مابقی را به واسطه شرکتهای ایرانی و دانش بنیان به تولید برسانیم. متن : دکتر سعید نمکی اظهار کرد: در حال حاضر ۹۷ درصد داروهای مورد نیاز کشور توسط شرکتهای ایرانی تولید می شوند و تنها ۳ درصد از داروها از خارج از کشور وارد می شوند.وی با تاکید بر اینکه برای جلوگیری از ارزبری کشور برای تهیه داروهای مورد نیاز می بایست به فکر تولید ۳ درصد باقیمانده باشیم، عنوان کرد: به همین دلیل ما موظف هستیم که به فکر تولید داخل به واسطه شرکتهای دانش بنیان باشیم.وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور با تاکید بر اینکه این ۳درصد دارو از تکنولوژی بالایی برخوردار هستند و تولید آنها نیاز به همین تکنولوژی های بالا دارد، بیان کرد: البته که درصد قابل توجهی از این سه درصد داروهای های تک هستند.نمکی در پاسخ به اینکه تخمین می زنید که تا چه مدت زمانی به واسطه شرکتهای دانش بنیان این ۳درصد دارو در داخل تامین شود و دیگر نیازی به واردات نداشته باشیم، گفت: برنامه داریم که تا سه سال دیگر این ۳درصد را توسط شرکت های ایرانی به تولید برسانیم.