پایگاه خبری بهار نیوز 5 بهمن 1397 ساعت 9:51 http://www.baharnews.ir/news/170587/ائتلاف-راه-نجات-صندوق-های-بازنشستگی -------------------------------------------------- عنوان : ائتلاف، راه نجات صندوق‌های بازنشستگی -------------------------------------------------- گروه جامعه: یک مدرس دانشگاه و کارشناس رفاه و تامین اجتماعی ضمن مروری بر وضعیت بیمه پردازی کشورهای مختلف، به بیان چالش‌های پیش روی صندوق‌های بازنشستگی پرداخت و راهکارهایی به منظور توسعه و افزایش سودآوری سرمایه گذاری‌ها ارائه کرد. متن : عباس اورنگبا بیان اینکه صندوق های بازنشستگی یا صندوق های احتیاط با هدف توزیع درآمد و بازپرداخت اندوخته های افراد برای تامین هزینه معیشت در دوره پیری، بازنشستگی و ازکارافتادگی که افراد کم درآمد یا فاقد درآمد شده اند، ایجاد شده اند اظهار کرد: صندوق های بازنشستگی عمدتاً بر اساس یکی از دو طرح مشارکت تعریف شده (Defined Contribution) یا طرح مزایای تعریف شده (Defined Benfit) یا ترکیبی از این دو طرح، طراحی شده اند.وی افزود: در طرح مشارکت تعریف شده (DC) طی دوره بیمه پردازی حق بیمه های افراد اخذ و پس از احراز شرایط بازنشستگی متناسب با حق بیمه های پرداختی به مزایای افراد پرداخت می شود و صندوق تعهدی به ارائه خدمات، بیش از آورده افراد ندارد، اما در طرح هایی که بر اساس روش مزایای تعریف شده(DB) طراحی شده اند، صندوق بازنشستگی مکلف است صرف نظر از میزان حق بیمه دریافتی در صورت احراز شرایط بازنشستگی به افراد تحت پوشش خدمات خود را ارائه کند. در این روش تقریباً ارتباطی بین میزان حق بیمه های دریافتی با میزان تعهدات پرداختی وجود ندارد. این مدرس دانشگاه و کارشناس رفاه و تامین اجتماعی با بیان اینکه در طرح هایی که بر اساس روش مشارکت تعریف شده طراحی شده اند، صندوق ها مکلف به حفظ ارزش حق بیمه دریافتی هستند اظهار کرد: اما در طرح هایی که بر اساس روش مزایای تعریف شده طراحی شده اند به مراتب میزان تعهدات پرداختی بیش از حق بیمه های دریافتی است. در این طرح صندوق علاوه بر حفظ ارزش حق بیمه دریافتی ناگزیر است با سرمایه گذاری حق بیمه دریافتی علاوه بر حفظ ارزش حق بیمه های دریافتی، در جهت افزایش ارزش حق بیمه دریافتی تلاش کند. از این رو سرمایه گذاری در صندوق های بازنشستگی امری ضروری است.اورنگ با اشاره به بررسی صندوق های بازنشستگی در کشورهای مختلف گفت: معمولاً صندوق های بازنشستگی از شیوه واحدی جهت حفظ یا افزایش حق بیمه های دریافتی استفاده نمی کنند. در برخی کشورها، صندوق های بازنشستگی مجاز به ورود به سرمایه یا بنگاهداری نیستند و صرفاً مکلف اند حق بیمه های دریافتی را سپرده گذاری کرده و از طریق سود سپرده دریافتی نسبت به ارائه تعهدات اقدام کنند. وی ادامه داد: در این کشورها فرض بر آن است که رسالت این صندوق ها ورود مستقیم به انجام فعالیت اقتصادی نیست. در برخی دیگر نیز صندوق های بازنشستگی مکلف به خرید اوراق مشارکت هستند، اما در برخی دیگر از کشورها صندوق های بازنشستگی وارد عرصه فعالیت اقتصادی شده و از سهامداری و سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه گرفته تا بنگاهداری و شرکت داری را در دستور کار خود قرار داده اند. در تعدادی دیگر از کشورها از جمله ایران نیز به منظور حفظ یا افزایش ارزش حق بیمه های دریافتی صندوق های بازنشستگی از ترکیبی از شیوه های فوق اعم از سپرده گذاری در سیستم بانکی، خرید اوراق مشارکت، سهامداری و سرمایه گذاری در بازارهای بورس و سهامداری و بنگاهداری و شرکت داری بهره می گیرند.این مدرس دانشگاه و کارشناس رفاه و تامین اجتماعی با بیان اینکه در برخی کشورها صندوق های بازنشستگی مجاز به سرمایه گذاری یا حتی سپرده گذاری خارج از کشور نیز هستند، ولی در برخی دیگر از کشورها مقررات محدودکننده بسیاری به منظور ممانعت و عدم امکان سرمایه گذاری در خارج از کشور وجود دارد عنوان کرد: جالب اینکه در کشورهایی بنگاهداری و شرکت داری مستقیم مجاز نبوده و حتی ورود به بازارهای سرمایه و سهامداری به صورت کاملاً آزاد نیست و با محدودیت هایی مواجه هستند. به طور مثال در بعضی کشورها، صندوق های بازنشستگی مجاز هستند حداکثر نسبت معینی مثلاً ۲۰ تا ۳۰ درصد از سرمایه خود را در بازار مشخصی چون بازار مسکن و مستغلات سرمایه گذاری کنند. اورنگ ادامه داد: در برخی کشورها صندوق های بازنشستگی به دلیل در اختیار داشتن منابع مالی نسبتاً زیاد مجاز به ورود به عرصه های خرد نیستند و بیشتر در عرصه های کلان و زیربنایی سرمایه گذاری می کنند. به هر صورت صندوق های بازنشستگی اعم از اینکه مجری طرح های مشارکت تعریف شده (Defined Contribution) یا مزایای تعریف شده (Defined Benfit) باشند، به لحاظ کاهش ارزش حق بیمه های دریافتی ناشی از تورم، ناگزیر به حفظ ارزش حق بیمه های دریافتی هستند. علاوه بر اینکه در طرح های مبتنی بر مزایای تعریف شده (DB) به واسطه اینکه صندوق ها بازنشستگی موظف به ارائه مزایای تعریف شده هستند حفظ یا افزایش ارزش حق بیمه های دریافتی حائز اهمیت ویژه ای است. تفاوت چشمگیر حق بیمه های دریافتی با مجموع تعهدات پرداختی در صندوق های ایران وی با بیان اینکه اساساً در طرح های بازنشستگی که ساختار مالی آنها بر اساس مزایای تعریف شده DB طراحی شده، بیمه شدگان بدون در نظر گرفتن میزان حق بیمه های پرداختی، مشمول دریافت یکسری مزایا و تعهدات تعریف شده هستند گفت: در بررسی های صورت گرفته در صندوق های مجری طرح مزایای تعریف شده (DB) متوسط میزان تعهدات پرداختی بیش از حق بیمه های دریافتی است. به نحوی که در ایران غالباً در صندوق های بازنشستگی صرف نظر از مزایای فوت و ازکارافتادگی مجموع حق بیمه های دریافتی با مجموع تعهدات پرداختی تفاوت چشمگیری دارد.این مدرس دانشگاه و کارشناس رفاه و تامین اجتماعی افزود: در مقوله بازنشستگی نیز وضعیت تقریباً به همین صورت است. بررسی صندوق های بازنشستگی در کشورهای مختلف نشانگر آن است که دوره پرداخت مزایا حدوداً بین نیم تا حداکثر دوسوم دوره بیمه پردازی یعنی بین ۱۵ تا ۲۰ سال صورت می پذیرد. این در حالی است که در ایران گاهی اوقات یک پرونده مستمری تا دو برابر دوره، بیمه پردازی مفتوح و بیمه شدگان و بازماندگان آنها از مستمری های مربوطه استفاده می کند. اورنگ ادامه داد: جالب اینکه برعکس روال متعارف که اخیراً با انجام اصلاحات پارامتریک درصدد اصلاح و کاهش دوره مذکور هستند در ایران قوانین و مقرراتی که تصویب شده است این دوره را تا بیش از ۴۰ سال نیز افزایش داده است که از آن جمله می توان به قانون حمایت از خانواده یا قانون برخورداری دختران پس از فوت همسر و... نام برد.وی با اشاره به اینکه بررسی های به عمل آمده در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر نیز مبین این است که در صورت پرداخت حداقل ۱۵ سال حق بیمه، مجموع حق بیمه دریافتی بیمه شدگان به همراه سهم دولت و سود حاصل از سرمایه گذاری، بار مالی حداکثر بیش از پنج سال مستمری پرداختی را پوشش نخواهد داد اظهار کرد: این در حالی است که در حال حاضر متوسط دوره بیمه پردازی برای مستمری بگیران فوت و ازکارافتادگی در این صندوق بین سه تا سه و نیم سال است.این مدرس دانشگاه و کارشناس رفاه و تامین اجتماعی اضافه کرد: جالب اینکه این رقم در سایر صندوق ها نیز وضعیت مشابهی دارد به نحوی که در سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگ ترین صندوق بازنشستگی کشور کل حق بیمه دریافتی از یک بیمه شده به همراه سهم دولت و سود حاصل از سرمایه گذاری آن پس از برقراری مستمری حداکثر بین ۷ تا ۱۰ سال مستهلک خواهد شد که حداکثر بار مالی ۷ تا ۱۰ سال مستمری پرداختی را تامین می کند. حق بیمه های دریافتی در معرض کاهش شدید ارزش واقعی اورنگ افزود: علاوه بر موارد یادشده که به واسطه ساختار طرح های تامین مالی بازنشستگی صندوق ها را مکلف به افزایش ارزش حق بیمه های دریافتی می کند، تحمیل تورم های متعارف یا نامتعارف نیز همواره حق بیمه های دریافتی را در معرض کاهش شدید ارزش واقعی قرار می دهد. بنابراین صندوق های بازنشستگی به منظور تعدیل چالش های مذکور علاوه بر حفظ ارزش منابع حق بیمه دریافتی ملزم به اتخاذ سیاست ها و تدابیر به منظور افزایش ارزش منابع جهت تامین تعهدات آتی هستند.این مدرس دانشگاه و کارشناس رفاه و تامین اجتماعی با بیان اینکه معتقدم برخلاف موسسات بیمه گر تجاری که درصدی از بیمه پردازان درگیر حادثه شده و همه بیمه پردازان از خدمات استفاده نمی کنند، در صندوق های بازنشستگی همه بیمه شدگان از مزایا و تعهدات برخوردار می شوند گفت: به همین منظور با توجه به اینکه در این صندوق ها ارائه تعهدات برای همه اعضا قطعی و حتمی الوقوع است، اطمینان از حفظ و افزایش حق بیمه در این صندوق ها امری ضروری است.وی ادامه داد: به عبارتی این قبیل صندوق ها چندان تحمل و ظرفیت ریسک پذیری بالایی ندارند بنابراین ناگزیر به تنظیم مقررات خود در حوزه های سرمایه گذاری و ایجاد شرایط کاملاً مطمئن و قابل محاسبه هستند. از این رو به نظر می رسد این قبیل صندوق ها مجاز به ورود به بازارهای سرمایه پرمخاطره و پرریسک نیستند، به همین منظور است که در برخی کشورها صندوق های بازنشستگی صرفاً مجاز به خرید اوراق مشارکت و سپرده گذاری بانکی هستند. اورنگ با بیان اینکه حسب یک خطای مرسوم، صندوق بازنشستگی تحت تاثیر بازده حبابی ناشی از سرمایه گذاری در برخی صنایع وارد سرمایه گذاری های پرریسک می شود اظهار کرد: همان گونه که در سرمایه گذاری های پرریسک احتمالاً سود حاصل از سرمایه گذاری زیاد چشم نواز است، محتمل در صورت عدم توفیق و رکود، زیان و خسارات آن نیز چشمگیر خواهد بود. با این حال در شرایط عادی و سرمایه گذاری های خرد، امکان اصلاح پرتفوی و تغییر سرمایه گذاری به سادگی مقدور است، اما با توجه به حجم بالای سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی، امکان خروج سریع از این بخش وجود نداشته و صندوق متحمل زیان های جبران ناپذیری خواهد شد.این مدرس دانشگاه و کارشناس رفاه و تامین اجتماعی یکی دیگر از مشکلات عمده صندوق های بازنشستگی را میزان سهم مالی این صندوق ها به نسبت سایر سرمایه گذاران دانست و گفت: به دلیل سهم مالی نسبتاً قابل توجه و اثر آن بر روی شاخص های کل و عملکرد کل بازار سرمایه، برخی اوقات تغییر یا اصلاح ترکیب سرمایه گذاری کار ساده ای نیست و برخی اوقات اقدام به خروج از یک صنعت توسط صندوق های بازنشستگی با مخالفت های جدی مدیران ارشد بورس یا حتی دولت ها مواجه می شود. عدم ثبات مدیریت سرمایه گذاری در صندوق های بازنشستگی وی افزود: از دیگر آفت ها و عوارض صندوق های بازنشستگی در عرصه سرمایه گذاری، عدم ثبات مدیریت سرمایه گذاری در این صندوق هاست. لذا با توجه به اینکه غالباً مدیران دوره مدیریت خود را پایدار نمی دانند به منظور نگرش کوتاه مدت تمایل چندانی به انجام طرح ها و سرمایه گذاری های دیربازده ندارند و این تعجیل در نمایش سود، نوعاً موجب هدایت سرمایه های صندوق های بازنشستگی به بازارهای پرمخاطره و پرریسک می شود. این موضوع هنگامی مضاعف می شود که علاوه بر بی ثباتی مدیریتی در حوزه مدیریت اقتصادی و سرمایه گذاری، در خود صندوق های بازنشستگی نیز روند تغییر مدیریت بسیار سریع و ناپایدار است.این مدرس دانشگاه و کارشناس رفاه و تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه معتقدم به دلیل الزام صندوق های بازنشستگی به تامین منابع لازم جهت پرداخت تعهدات قانونی، این صندوق ها مجاز به خطرپذیری نامتعارف نبوده و الزامی است ضوابط و مقررات سرمایه گذاری در این صندوق ها تنظیم و تصویب شود عنوان کرد: وجود یک نهاد نظارتی یا سازمانی تحت عنوان سازمان تنظیم مقررات (رگولاتوری) می تواند بر فعالیت های اقتصادی صندوق های بازنشستگی نظارت کند. به نظر می رسد صندوق های بازنشستگی باید ملزم شوند در بازارهای مطمئن هر چند که حاشیه سود حاصل از آن سرمایه گذاری ها پایین باشد، ورود کنند. معجون سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی اورنگ با بیان اینکه سرمایه گذاری های تحمیلی و غیرانتخابی موضوع واگذاری صنایع دولتی به صندوق ها که عمدتاً ناشی از دو عامل عمده تهاتر بدهی ها و رد دیون دولتی و همچنین فشارهای گروه های ذی نفوذ در ورود به برخی سرمایه گذاری ها یا سرمایه گذاری در مناطقی که فاقد توجیه اقتصادی است نیز از جمله دیگر مشکلات موجود است گفت: مدیریت سرمایه گذاری در صندوق های بازنشستگی یا تعیین پرتفوی چندان ساده نیست. در این راستا صرف نظر از عوامل ساختاری و غیرساختاری، چنانچه عوامل مدیریتی نیز افزوده شود، معجون سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی تکمیل خواهد شد.وی تاکید کرد: یکی از نکات بارز صندوق های بازنشستگی در نظام های مدیریت سرمایه گذاری های تابعه، مواجهه با پدیده ای تحت عنوان مدیران تحمیلی است. مدیرانی که گاهی اوقات آنقدر ذی نفوذ بوده که قادرند مدیران ارشد خود را تهدید یا تعویض کنند. مدیرانی که حسب منازعات سیاسی وارد حوزه مدیریتی شرکت ها و سرمایه گذاری این صندوق ها شده و در ادوار مختلف سیاسی و اجتماعی پایدار هستند. طبیعی است پاسخگو کردن این قبیل مدیران کار ساده ای نیست؛ علاوه بر این به واسطه فقدان آشنایی با رسالت صندوق های بازنشستگی، تعهدی هم به این بخش ندارند. این مدرس دانشگاه و کارشناس رفاه و تامین اجتماعی با اشاره به اینکه با توجه به مجموعه عوامل و مولفه های تاثیرگذار، صندوق های بازنشستگی به منظور حفظ یا افزایش ارزش حق بیمه های دریافتی، علاوه بر توجه به عوامل داخلی، باید مراقب تاثیرات و اثرپذیری عوامل برون سازمانی و همچنین گروه های ذی نفوذ در حوزه سرمایه گذاری ها باشند و تا حد امکان گروه های ذی نفوذ را متقاعد به کاهش دخالت و افزایش نظارت کنند عنوان کرد: با توجه به عدم شناخت دولتمردان و سیاستگذاران از ساختارهای مالی طرح های بازنشستگی و تعهدات ضمنی که این صندوق ها دارا هستند عموماً بر اساس تصوری نسبتاً خوش بینانه ، تصور می کنند که این قبیل صندوق ها از وضعیت مالی نسبتاً مساعدی برخوردار بوده و به همین منظور بدون در نظر گرفتن بار مالی، نوعاً تصمیماتی را اتخاذ می کنند که تعادل منابع و مصارف بیمه ای را با مخاطره مواجه ساخته و بار مالی زیادی به این صندوق ها تحمیل کرده و ریسک پذیری صندوق های بازنشستگی را در عرصه سرمایه گذاری کاهش می دهد.اورنگ تاکید کرد: یکی از اصول قطعی و حتمی در صندوق های بازنشستگی در بلندمدت، پیشی گرفتن مصارف بر منابع است. نکته حائز اهمیتی که می تواند منجر به تعادل بخشی در تصمیمات دولتمردان و سیاستگذاران و گروه های ذی نفوذ شود، تبیین تصویر ناشی از بحران های صندوق های بازنشستگی و تاثیر آن در ایجاد تنش ها و اعتراضات اجتماعی و اختلال یا حتی تزلزل در کلیات حاکمیت نظام در کشورهای مختلف است. همواره باید اثرات سوء و بحران های ناشی از کسری منابع در صندوق های بازنشستگی که در کشورهای مختلف رخ داده است و همچنین تاثیر آن بر اعتصابات اجتماعی را به صورت مستند به مراجع ذی نفوذ متذکر شد. صندوق های بازنشستگی در بلندمدت با کسری منابع مواجه خواهند شد وی با اشاره به اینکه در یک رخداد غیرقابل اجتناب لاجرم صندوق های بازنشستگی در بلندمدت با کسری منابع مواجه خواهند شد گفت: لذا صندوق های بازنشستگی و همچنین نهادهای حاکمیتی به عنوان ناظر بر مدیریت طرح های بیمه و بازنشستگی ملزم به بررسی و اتخاذ تدابیر لازم جهت تعویق بحران های مالی و ایجاد تعادل منابع و مصارف و جلوگیری از کسری منابع در این صندوق ها هستند.این مدرس دانشگاه و کارشناس رفاه و تامین اجتماعی ادامه داد: از جمله مواردی که توسط نهادها و دستگاه های حاکمیتی از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می تواند در تقویت فضای سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی موثر باشد، ایجاد هماهنگی بین صندوق های مذکور است. یکی از مسائلی که در حوزه سرمایه گذاری بسیار حائز اهمیت بوده ایجاد هماهنگی یا ائتلاف دو یا چند سرمایه گذار به منظور مدیریت و حفظ سهم بازار است. ائتلاف صندوق های بازنشستگی در سرمایه گذاری ها اورنگ افزود: ائتلاف سرمایه گذاران عمده، دارای فواید متعددی است که جلوگیری از رقابت های ناسالم به منظور جلوگیری از سوءاستفاده سایر رقبا، استفاده از ظرفیت های سرمایه گذاری در صنایع مرتبط و زنجیره ای، ایجاد امکان مشارکت در سرمایه گذاری به منظور ائتلاف در راه اندازی پروژه های کلان از این جمله است.وی با بیان اینکه نکته حائز اهمیت دیگری که وزارت کار و رفاه اجتماعی در حوزه سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی باید به آن توجه داشته باشد جلوگیری از رقابت ناسالم حوزه های سرمایه گذاری این صندوق ها در بازار سرمایه است اظهار کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و همچنین صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد در مجموع قریب به ۸۰ درصد منابع صندوق های بازنشستگی را در اختیار داشته و به همین خاطر با دارا بودن شرکت های سرمایه گذاری متعدد و متنوع جزو بزرگ ترین مجموعه سرمایه گذاران بازار سرمایه کشور هستند، بدیهی است رقابت ناسالم شرکت های سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی علاوه بر آنکه می تواند منجر به خسارات برای صندوق های مذکور شود، آسیب پذیری منابع مالی بخش نظام رفاه و تامین اجتماعی را در پی خواهد داشت. وی ادامه داد:مضافاً وقوع هرگونه بحران به واسطه گستردگی و حجم بالای سرمایه گذاری صندوق های مذکور در بازار سرمایه می تواند منجر به چالش های اساسی برای نظام سیاسی-اجتماعی کشور شود.این مدرس دانشگاه و کارشناس رفاه و تامین اجتماعی ادامه داد: پیشنهاد می شود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ایجاد شورای هماهنگی سیاستگذاری سرمایه گذاری صندوق های تابعه تمهیدات لازم را در این خصوص اتخاذ کند. همچنین به منظور تعویق در رسیدن به نقطه سر به سری منابع و مصارف و تعادل بخشی و جلوگیری از کسری منابع و همچنین امکان بهره گیری از سود حاصل از سرمایه گذاری ها در افزایش سرمایه تا اینکه از سود حاصل از سرمایه گذاری ها به عنوان عامل جهت کسری مصارف بیمه ای در صندوق های بازنشستگی استفاده شود. اورنگ راهکارهای درون سازمانی و حاکمیتی را در این زمینه برشمرد و گفت: اصلاح ساختار سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی، بهبود ترکیب (پرتفوی) سرمایه گذاری ها، اجتناب از انتصابات غیرحرفه ای در صندوق های بازنشستگی بخصوص در حوزه سرمایه گذاری، شفاف سازی و تبیین دقیق ترکیب سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی در بخش های مختلف و ثبات مدیریت سرمایه گذاری و اجتناب از تغییرات مکرر و عزل و نصب های غیرتخصصی از جمله اقدامات درون سازمانی و همچنین تنظیم ضوابط و مقررات سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی، ایجاد سازمان نظارت بر اجرای ضوابط و مقررات سرمایه گذاری در صندوق های بازنشستگی، تشکیل شورای هماهنگی سیاستگذاری سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی و اجتناب از تهاتر مطالباتی صندوق های بازنشستگی با شرکت ها و کارخانه های زیان ده و کم بازده از جمله اقدامات حاکمیتی و فرابخشی هستند که توجه به آنها ضروری است.