پایگاه خبری بهار نیوز 24 مهر 1398 ساعت 16:36 http://www.baharnews.ir/news/190143/تعطیلی-پنج-شنبه-ها-مصلحت-نیست -------------------------------------------------- معاون روحانی: عنوان : تعطیلی پنج‌شنبه‌ها مصلحت نیست -------------------------------------------------- گروه جامعه: ریس سازمان اداری و استخدامی گفت: دولت به دلایل کارشناسی متعددی، مخالف طرح تعطیلی روز‌های پنج شنبه مراکز اداری و قضایی در مراکز استان‌ها و شهرستان است. متن : جمشید انصاری در خصوص طرح تعطیلی روز های پنج شنبه مراکز اداری و قضایی در مراکز استان ها و شهرستان ها، اظهار داشت: دولت باید طبق آیین نامه داخلی مجلس نسبت به طرح هایی که نمایندگان ارائه می دهند، اظهارنظر کند و در مورد این طرح پس از بحث های کارشناسی در دولت، نظر دولت مخالفت با این طرح بود.رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: دولت تنها مسئول کارکنان خود نیست؛ بلکه مسئول اداره کشور است و با توجه به اینکه نزدیک ٢۴ میلیون نفر نیروی کار در کشور مشغول فعالیت هستند، تصمیم گیری در خصوص تعطیلی یک گروه کوچک که حدود ١٠ درصد نیروی کار را تشکیل می دهد، تاثیر جدی بر روی نیروی کار اصلی کشور در بخش های خصوصی و کارگری می گذارد. معاون رئیس جمهور افزود: اینگونه تصمیم گیری ها یک نوع عدم تعادل در کشور ایجاد می کند؛ مگر آنکه این قانون همه نیرو های کار کشور اعم از بخش دولتی و غیردولتی را شامل شود که در آن صورت نیز، هزینه زیادی به صاحبان صنایع و واحد های تولیدی تحمیل خواهد شد.انصاری با اشاره به این موضوع که این طرح ساعات کاری کارکنان دولت را که اتفاقا از بیت المال هم حقوق می گیرند، کم خواهد کرد، گفت: در حال حاضر ساعات کار کارکنان دولت ۱۷۶ ساعت در ماه و برای مشمولان قانون کار ۱۹۲ ساعت در ماه است و با تصویب این طرح عملا کارکنان دولت ۱۶۰ ساعت در ماه فعالیت خواهند داشت که افزایش این فاصله، موجب تبعیض بین گروه های مختلف کارمندی و کارگری بوده و مطمئنا به مطالبات و اعتراضات کارگران و شاغلین بخش خصوصی منجر می شود و دولت در شرایط کنونی ایجاد این فاصله و شکاف و تبعیض را به مصلحت نمی داند. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با اشاره به این موضوع که این طرح در خود دستگاه های اداری هم مشکل ایجاد خواهد کرد، افزود: بسیاری از خدمات به صورت روزمره باید به مردم ارائه شود. مثلا نمی توان بیمارستان ها و مراکز حمایتی را پنج شنبه ها تعطیل کرد. در حال حاضر تنها روز های جمعه کارکنان بیمارستان ها و این مراکز تعطیل هستند که در این روز نیز، کارکنان به صورت کشیک هستند و یا بسیاری از واحد های خدماتی دیگر مانند برق، گاز