پایگاه خبری بهار نیوز 30 مرداد 1397 ساعت 14:44 http://www.baharnews.ir/news/157834/وزارت-بهداشت-تعرفه-گذاری-ها-قبول-ندارد -------------------------------------------------- وزیر بهداشت: بزرگ ترین اشتباه در طرح تحول سلامت عنوان : وزارت بهداشت تعرفه‌گذاری‌ها را قبول ندارد -------------------------------------------------- گروه جامعه: وزیر بهداشت، با اشاره به مشکلات بخش خصوصی در تامین هزینه های بیمارستانی، گفت: تعرفه های هیات وزیران را قبول نداریم. متن : دکتر سید حسن هاشمی در مراسم روز پزشک، اظهارداشت: وزارتبهداشت تعرفه گذاری ها را قبول ندارد.وی از طرح پزشکان به عنوان یک طرح ظالمانه نام برد و افزود: باید توجهداشت که مجلس برای این موضوعات تصمیم می گیرد و آنها طرح را تصویب کرده و ما از این قضیه گلایه مند هستیم.هاشمی اظهار داشت: تعرفه های پزشکی را ما پیشنهاد می دهیم و نظر ما با سازمان نظام پزشکی یکی است ولی سازمان برنامه و بودجه و هیأت وزیران پیشنهاد ما را قبول نکردند.وی با اشاره به این مطلب که ۵ درصد افزایش تعرفه را قبول نداشتند، گفت: قبول نکردند، چون خریدار اصلی خدمات، دولت است.وزیر بهداشت در ادامه با بیان اینکه چه فرقی میان حرفه پزشکی و سایر حوزه ها در موضوعات مختلف است، گفت: نمی دانم جامعه پزشکی چه هیزم تری فروخته است. دستگاه آنژیوگرافی ۹ میلیارد تومانی ۲۴ میلیارد تومان شده و اگر تعرفه ها را ثابت نگه دارید، معلوم است که بخش خصوصی نابود می شود. وی با بیان اینکه بزرگ تریناشتباه من در طرح تحول سلامت فقط اعتماد بود، ادامه داد: قبلا در میان سیاسیون نبوده ام آنها گفتند برو و ما پشتت هستیم اول اجرای طرح مشکلی نداشتیم و تنها فکر کردند این طرح یک سال است حالا همه شما در نظام پزشکی و انجمن های مختلف مشکلات تانرا بیان کنید و تنها بیان این مسائل از جانب من نباشد.وزیر بهداشت خطاب به پیشکسوتان حوزه پزشکی، گفت: جامعه امروز ترکیب، علایق و سلایق آن با دوره های شما که وارد حرفه پزشکی شدید متفاوت شده است باید مراقبت کنیم و اقدامات لازم را انجام دهیم.