پایگاه خبری بهار نیوز 8 فروردين 1399 ساعت 9:44 http://www.baharnews.ir/news/206886/اولین-ضرورت-کشور-حمایت-تولید-است -------------------------------------------------- عنوان : اولین ضرورت کشور حمایت از تولید ‌است -------------------------------------------------- گروه اقتصادی: یک کارآفرین لرستانی گفت: اولین ضرورت کشور حمایت از تولید ‌و اولین قدم در این راستا اجازه فعالیت به بخش‌های مختلف صنایع برای ایجاد ارزش‌افزوده است. متن : به گزارش ایسنا، محمد سیاهپوش گفت: شاید بتوان عامل بروکراسی اداری را در تعدد قوانین و مصوبات از یک سو و از سویی دیگر موازی کاری وزارت ها و سازمان های مختلف دانست.وی ادامه داد: عدم تناسب این قوانین و جا ماندن آن نسبت به شرایط خاص اقتصادی امروز هم عامل تشدید این نقش بازدارنده و قرار گرفتن آن در برابر ایجاد واحدهای جدید و رونق واحدهای موجود است. سیاهپوش ادامه داد: گاهی کلاف پیچیده بروکراسی به نظر برای ایجاد میزهای بیشتر در ادارات و با نیت به کارگیری نیروی انسانی بیشتر و حتی کسب درآمد برای نیروهای جذب شده است.سیاهپوش ادامه داد: در شرایطی که کشور ما در اوج تقابل تاریخی با دشمنان دیرینه خود به محوریت آمریکاست، اولین ضرورت کشور حمایت از تولید و اولین قدم در این راستا اجازه فعالیت به بخش های مختلف صنایع برای ایجاد ارزش افزوده است که بدون شک گام اول همان تسهیل در صدور مجوز و حذف مراحل غیرضروری برای ایجاد یک کسب وکار است. این فعال اقتصادی یادآور شد: گاهی اگر یک سخت گیری منتج به نتیجه ای بهتر و یا همان خروجی بهتر ازنظر کیفیت محصول، بهداشت محصول، عدم تخریب محیط زیست، سلامت جامعه هدف و محاسن دیگر شود، می توان توجیه دارتر به نظر آیند ولی ما شاهد عدم به وقوع پیوستن بیشتر اهداف فوق هستیم و این همان عدم تناسب فیلترهای بیان شده و سازوکارهای موجود در بررسی استانداردها و داشتن و یا نداشتن شرایط یک کسب وکار نوین است. وی خاطرنشان کرد: در دنیای امروز و عصر تکنولوژی های نوین، فضای مجازی، ایجاد ارتباطات و شبکه به هم پیوسته اطلاعات در صورت وجود اراده، حل این مشکلات کار دور از دسترسی نبوده و نخواهد بود. سیاهپوش خاطرنشان کرد: گرچه اقداماتی تحت نام پنجره واحد برای بهبود فضای کسب و کار صورت گرفته و از هزاران مجوز غیرضروری بنا به گفته ها تعدادی حذف شده ولی همچنان ماراتن در یافت مجوز خسته ها و در راه ماندگان بی شماری دارد.