پایگاه خبری بهار نیوز 24 آذر 1397 ساعت 16:53 http://www.baharnews.ir/news/167178/واکنش-داروغه-زاده-نامه-۲۰۰-سینماگر -------------------------------------------------- عنوان : واکنش داروغه‌زاده به نامه ۲۰۰ سینماگر -------------------------------------------------- گروه فرهنگ و هنر: معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی در واکنش به نامه جمعی از سینماگران برای لغو صدور پروانه ساخت، تاکید کرد که هر تغییری باید از روال قانون دنبال شود نه در فضای رسانه‌ای. متن : ابراهیم داروغه زاده معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی در واکنش به نامه ۲۰۰ سینماگر مبنی بر حذف پروانه ساخت از فرآیند فیلمسازی به خبرنگار مهر گفت: روال صدور پروانه ساخت در حال حاضر مبتنی بر قانون است و اگر تغییری هم نیاز باشد باید روال قانونی خودش را طی کند.وی ادامه داد: طبعاً واکنش ما به این کنش های رسانه ای، ضمن احترام به عزیزانی که در این روزها در این موضوع اظهارنظر کرده اند، ارجاع موضوع به مجاری مرتبط با خود در نظام صنفی و دولت است.داروغه زاده فارغ از نامه اخیر سینماگران، درباره اصل موضوع لغو پروانه ساخت در فرآیند تولید سینمای ایران هم معتقد است: اختیاری شدن پروانه ساخت موضوع تازه ای نیست و خاستگاه صنفی آن هم نظام تهیه کنندگی در سینمای ایران است. این نظر تاکنون چندین نوبت مورد بررسی قرار گرفته و تهیه کنندگان هم به فراخور دیدگاه و منافع و موانع آن نظراتشان متفاوت است. وی افزود: دولت به تسهیل رویه ها و روزآمدسازی آن ها و حذف موارد دست و پاگیر در اجرای قانون معتقد است. با ساماندهی نظام تهیه کنندگی و یکپارچه سازی تشکل های تهیه کنندگان که در حال انجام است، قاعدتاً هم در دولت و هم در تشکل یکپارچه تهیه کنندگی، شیوه ها و ساختارهای مرتبط با نظام تولید که پروانه ساخت هم یکی از آن هاست، مورد بحث قرار می گیرد.معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی در پایان تاکید کرد: از هرگونه تغییری که به نفع سینمای ایران باشد استقبال خواهیم کرد.