پایگاه خبری بهار نیوز 8 اسفند 1398 ساعت 13:35 http://www.baharnews.ir/news/202501/مطالبه-مهریه-بعد-فوت-همسر-چگونه -------------------------------------------------- عنوان : مطالبه مهریه بعد از فوت همسر چگونه است؟ -------------------------------------------------- گروه جامعه: یک کارشناس رسمی دادگستری گفت: مهریه دین و طلبی است که مرد موظف به پرداخت آن در زمان حیات و یا پس از فوت به زن است. متن : علی اکبر آقایاری مدرس دانشگاه و کارشناس رسمی دادگستری گفت: به استناد ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به مجرد عقد، زن مالک مهریه می شود و می تواند هر نوع تصرفی را که بخواهد در آن انجام دهد. از جمله مهمترین حقوق مالی که به موجب عقد ازدواج به زن تعلق می گیرد مهریه است.او ادامه داد: قانونگذار این حق را برای زن در نظر گرفته است که پس از جاری شدن عقد نکاح مالک مهریه خود که از قبل تعیین شده است گردد و زن هر زمان که اراده کند می تواند مهریه خود را از همسرش مطالبه کند.این کارشناس رسمی دادگستری بیان کرد: بعضا تصور می شود که زن فقط در زمان حیات همسرش می تواند مهریه خود را از او مطالبه کند، اما چنین تصوری صحیح نیست و زوجه پس از مرگ زوج نیز می تواند مهر خود را مطالبه کند، چون مهریه زن بعد از فوت شوهر، جزء بدهی های مرد است و بر اساس قانون مدنی باید از اموال او به همسرش پرداخته شود. آقایاری عنوان کرد: قانونگذار مقرر کرده است، زمانی که شخصی فوت می کند در ابتدا دیون او پرداخت شود و سپس اگر چیزی باقی ماند بر اساسقواعد ارثمیانورثهاو تقسیم می شود. پس، در صورتی که مردی فوت کند در حالی که مهریه همسرش را نپرداخته باشد، زن می تواند با ارائه دادخواست بهدادگاه خانواده، مهریه اش را مطالبه کند.او افزود: وراث فقط نسبت به اموالی که متوفی از خود به جای گذاشته مسئول هستند به عنوان مثال اگر مردی فوت کند و مالی را از خود به جا نگذارد یا مال او بسیار اندک باشد و همسرش مهریه خود را مطالبه کند و ارث جوابگوی مهر او نباشد وراث شوهر مسئولیتی برای پرداخت مابقی مهریه زن از ارث شوهر ندارند.این کارشناس دادگستری گفت: اگر اموال به جا مانده از شوهر کم باشد و چند طلبکار داشته باشد هرکدام که زودتر مالی را از متوفی توقیف کند در گرفتن طلب خود از آن مال توقیف شده اولویت دارد، اما اگر شرایط مساوی باشد مهریه زن نسب به سایر طلبکاران در اولویت است.آقایاری ادامه داد: بنابراین می توان مهریه را دین و طلبی نام برد که مرد موظف به پرداخت آن در زمان حیات و یا پس از فوت به زن است، و اگر در زمان حیات خود این طلب (مهریه) را به زوجه پرداخت نکند این بدهی پس از فوت نیز برای زوجه قابل مطالبه است.