پایگاه خبری بهار نیوز 1 خرداد 1397 ساعت 10:13 http://baharnews.ir/news/150617/راه-های-مقابله-چرندگویی-چرندگویان -------------------------------------------------- عنوان : راه‌های مقابله با چرندگویی و چرندگویان -------------------------------------------------- چطور چرندیات رئیس مان را به پرسش بکشیم بدون اینکه از ما عصبانی شود؟ متن : گروه جامعه: آندره اسپایسر، استاد رفتار سازمانی در دانشگاه لندن است. او کتاب جست وجوی ناامیدانۀ خویشتن سازی: یک سال در جنبش بهینه سازی را با همکاری کارل سدرستروم نوشته است. چرندیات کسب وکار نیز تازه ترین اثر او است. دسامبر ۲۰۱۷، او یادداشتی را با عنوان How to fight work bullshit (and keep your job and your dignity) در وب سایت ایان منتشر کرد و اخیرا این یادداشت با عنوان آیا راهی برای مقابله با چرند گویی وجود دارد؟ توسط میلاد اعظمی مرام به فارسی برگردانده شده و در سایت ترجمان منتشر شده است. در ادامه گزیده ای از آن ارائه می شود: احتمالاً همۀ ما دور و برمان آدم هایی داریم که ید طولایی در چرندگویی دارند و از سیاست بین الملل تا پزشکی و فضانوردی و تاریخ و الاهیات برایمان می بافند. اما بدبختی واقعی از آنجا شروع می شود که آن چرندگو رئیسمان باشد، یعنی در موقعیتی قرار می گیریم که باید حرف هایش را جدی بگیریم و به توصیه هایش عمل کنیم. در چنین اوضاعی لازم است استراتژی دقیقی برای مبارزه با چرندیات بچینیم. فانیا پاسکال، دوست و معلم زبان روسی ویتگنشتاین، در پاورقی کوتاهی در کتاب در باب چرندیات گفت وگوی لودویگ ویتگنشتاین با فانیا پاسکال را، نقل می کند: لوزۀ خودم را درآورده بودم و در بیمارستان ایولین دلم به حال خودم می سوخت. ویتگنشتاین تماس گرفت و منم نالیدم: حس سگی را دارم که زیرش گرفته اند . ظاهراً ویتگنشتاین دل آزرده شد و گفت: هرگز حس سگی که زیرش گرفته اند را درک نمی کنی. به ظاهر واکنش ویتگنشتاین نه تنها عجیب، بلکه گستاخانه است. اما چرا این فیلسوف بزرگ چنین رفتاری کرد؟ پاسخ این است که ویتگنشتاین در سراسر حیاتش انرژی فلسفی خود را عمدتاً وقف تشخیص و مبارزه بر سر چیزی کرد که آن را اَشکال نهان و مخرب مهملات می دانست. ویتگنشتاین از سخن پاسکال دل آزرده شد، زیرا سخنش پیوندی با توصیف واقعیت نداشت. او حتی نگران این هم نبود که بیانش درست باشد. اگر قرار باشد هرگاه چرندی شنیدیم مانند ویتگنشتاین رفتار کنیم، احتمالاً زندگی برایمان بسیار دشوار خواهد شد. به جای پیروی از ویتگنشتاین، راه هایی مؤدبانه تری هم هست که بگوییم این حرف ها چرند است. قدم نخست این است که با آرامش ببینیم قرائن چه می گویند. احتمالاً این رفتار دیدگاه های مخاطبمان را تعدیل کند، حتی اگر نتایج قطعی نباشند. قدم دوم این است که بپرسیم نحوۀ عملکرد ایدۀ آن ها چگونه است. فرانک کیل و لیونیت روزنبلیت از روان شناسان دانشگاه ییل، وقتی از پاسخ دهندگان خود پرسیدند از یک تا هفت چه امتیازی به معلوماتشان دربارۀ چیزهای روزمره نظیر توالت می دهند، بیشترشان امتیازی حدود چهار یا پنج به خود دادند. اما وقتی از آن ها پرسیدند یک توالت چطور کار می کند، امتیازشان به آشنایی با توالت را به زیر سه کاهش دادند. راه دیگر ساکت کردنشان این است که از چرندگویان بسیار مطمئن بپرسید نحوۀ عملکرد ایدۀ آن ها چگونه است. نهایتاً از چرندگویان بخواهید منظورشان را صریح بگویند. چرندگویان ماهر مدام از الفاظ دهن پرکنی نظیر جهانی شدن، حساسیت زایی و بهینه سازی استفاده می کنند. رفتن به فراسوی واژگان بی مصرف به ما کمک می کند تا حرف حساب را از سخنان به ظاهر شکیل تشخیص دهیم. اینکه یک همکار را مؤدبانه به پرسش بکشیم یک چیز است، اما به چالش کشیدن چرندیات دوستان دبیرستانی از آن مشکل تر است. چندین دهه مطالعه نشان می دهد که مردم به بازخوردهای مثبت پاسخ می دهند و بازخوردهای منفی را نادیده می گیرند. اما فردریک اَنسل از کینگز کالج لندن دریافته است هرگاه مخالفت ها متمرکز بر آینده باشند، مردم دوست دارند آن ها را بشنوند. بنابراین، به جای اینکه بر چرندی تمرکز کنیم که ممکن است جوانی در گذشته گفته باشد، بهتر است بپرسیم چگونه می توان این چرندیات را در آینده به حداقل رساند. اما چگونه می توان چرندیات مافوقمان را به پرسش بکشیم بدون آنکه باعث خشم او شویم؟ پژوهش ایتن بریس از دانشگاه تگزاس در شهر آستین راه حل هایی ارائه می دهد. او دریافت که شیوۀ کارکنان در پرسیدن بسیار مهم است؛ پرسش های چالشی با تنبیه همراه می شدند، اما پرسش های دلسوزانه را گوش می دادند. بنابراین، به جای اینکه به رییس خود گیر بدهید و بگویید: نمی توانم این چرندیات شما را باور کنم، بهتر است یادآور شوید: باید ببینیم قرائن چه می گویند، بعد کمی تغییرش می دهیم تا بهتر شود. دفعۀ بعدی که با یک چرند مواجه شدید، وسوسه می شوید مؤدبانه آن را نشنیده بگیرد. اما این کار صرفاً به چرندگویان زبردست زمان و مجال می دهد. یا وسوسه می شوید از ویتگنشتاین پیروی کنید و با آن بجنگید. بدبختانه، چرندگویان معمولاً از مقابلۀ آشکار تأثیر نمی پذیرند. ظاهراً مؤثرترین تاکتیک در جنگ با سخنان پوچ این است که غیر مستقیم به چرندگوی مورد نظر حمله کنیم و پرسیدن های خود را نه به صورت ابطال و انکار، بلکه به عنوان اصلاحات جزیی سازنده مطرح نماییم. بدین طریق می توانید از درون معایب را برطرف کنید نه با عصبانیت و از بیرون .