پایگاه خبری بهار نیوز 2 مهر 1392 ساعت 15:02 http://www.baharnews.ir/news/16804/پول-نيست-عمليات-لايروبي-كارون-تعطيل-شد -------------------------------------------------- عنوان : پول‌نيست، عمليات‌لايروبي‌كارون تعطيل‌شد -------------------------------------------------- گروه جامعه: مدير مطالعات و سامان‌دهي رودخانه‌هاي خوزستان گفت: در يك ماهه گذشته به دليل كمبود منابع مالي، عمليات لايروبي هم در اهواز و هم در خرمشهر با وقفه روبه‌رو شده است. متن : مسعود قياسي اظهار كرد: در حال حاضر لايروبي رودخانه كارون به دو نقطه مهم و جدي تقسيم شده است، نخست لايروبي در محدوده شهري اهواز و همچنين، لايروبي در محدوده شهري خرمشهر كه از سال 85 تاكنون 3 ميليون و 750 هزار متر از لايروبي رودخانه كارون و يك ميليون و 485 هزار متر از لايروبي در محدوده خرمشهر به پايان رسيده است. وي درباره پروژه هاي لايروبي در محدوده شهري اهواز عنوان كرد: لايروبي حدفاصل پل سوم تا پارك شقايق به ميزان 533 هزار مترمكعب سال گذشته آغاز شد و به پايان رسيد. لايروبي در حد فاصل هتل پارس تا پارك جزيره نيز در حال انجام است كه اگر اعتبار به طرح تزريق شود، ادامه خواهد يافت. مدير مطالعات و ساماندهي رودخانه هاي خوزستان تصريح كرد: عمليات لايروبي شهر اهواز ماهانه به طور متوسط نياز به 900 ميليون تومان دارد كه اگر اين اعتبار تامين شود، ظرف يك سال آينده، لايروبي كارون در اهواز تكميل خواهد شد.