پایگاه خبری بهار نیوز 22 دی 1395 ساعت 12:32 http://baharnews.ir/news/123366/میراث-اقتصادی-آیت-الله -------------------------------------------------- هاشمی ایران را به سمت اقتصاد آزاد هدایت کرد؛ عنوان : میراث اقتصادی آیت‌الله -------------------------------------------------- مرحوم رفسنجانی که به حق سردار سازندگی اش می‌خوانند پس از دوران دفاع هشت ساله و با شروع به کار دولت سازندگی این نیاز را احساس کرد که دیگر مداخله بی‌حد و حصر دولت در امور اقتصادی چاره کار نیست و باید طرحی نو در انداخت. متن : اقباله هئتی روزنامه بهار تاثیرات مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی بر سیاست را می توان در بزنگاه های مختلف تاریخی چه پیش و چه پس از انقلاب مشاهده کرد. این اثرگذاری در دنیای سیاست به قدری روشن و مشخص است که حتی آنان که بدخواه و مخالف او نیز هستند نمی توانند اثرگذاری هاشمی را بر سیاست ایران نادیده بگیرند. اما این شخصیت بزرگ بعد دیگری نیز دارد. بعدی که شاید کمتر به آن توجه شده باشد. تاثیر آیت الله هاشمی رفسنجانی بر روند توسعه کشور را می توان بی اغراق تاثیری بی بدیل و غیر قابل انکار دانست. مرحوم رفسنجانی که به حق سردار سازندگی اش می خوانند پس از دوران دفاع هشت ساله و با شروع به کار دولت سازندگی این نیاز را احساس کرد که دیگر مداخله بی حد و حصر دولت در امور اقتصادی چاره کار نیست و باید طرحی نو در انداخت. در دوران پس از جنگ دیگر بهانه ای مانند جنگ هم وجود نداشت تا تصمیم گیران به واسطه آن، دولتی کردن همه موضوعات کشور را توجیه کنند. همین امر باعث شد تا راه برای اصلاحات گسترده اقتصادی توسط هاشمی فراهم آید. در کنار این موضوع می توان روابط بسیار نزدیک هاشمی رفسنجانی با رهبری را نیز یکی دیگر از دلایل مساعد بودن شرایط برای اصلاحات و تغییرات اقتصادی در مدل تصمیم گیری های اقتصادی کشور دانست. زیرا اگر آن همراهی به خصوص در دوره اول دولت سازندگی نمی بود امکان آن که بتوان با وجود فشارهایی که چپ های آن زمان می آوردند به سمت کاهش نقش دولت در اقتصاد برویم به هیچ وجه وجود نداشت. هاشمی با تیز بینی خاصی که همواره از آن برخوردار بود راه نجات اقتصاد ملی را توسعه می دانست و از همین رو با جدیتی مثال زدنی قطار اقتصاد کشور را به این سمت هدایت کرد. به همین دلیل بود که از دوران دولت سازندگی به بعد دیگر موضوع برنامه توسعه و به شکل کلی تر آن مفهوم برنامه ریزی اقتصادی به یک امر اصلی تبدیل شد و بر خلاف گذشته که بیشتر برنامه های توسعه حالتی تشریفاتی داشتند و دولت ها توجه چندانی به آن نمی کردند با تاکیدات همیشگی آیت الله برنامه های توسعه نقشی بسیار مهم در کشور پیدا کرد. ویرانی های حاصل از جنگ این گونه ایجاب می کرد که دولت سازندگی توجه خاص و ویژه ای را به سمت و سوی سازندگی زیر ساخت های ویران شده کشور هدایت کند. از همین رو بود که هاشمی همه توان کشور از بخش خصوصی تا نیروهای مسلح را در خدمت این وجه از اقتصاد می دانست. تلاش های هاشمی در نهایت باعث آن شد که ایران در دوران او بالاترین نرخ رشد اقتصادی سه دهه اخیر را با نرخ رشدی نزدیک به 14 درصد تجربه کند. دیگر ویژگی ممتاز نگاه هاشمی به اقتصاد ملی، تلاش او برای هدایت ایران به سمت اقتصاد بازار آزاد بوده است. او برای این کار سیاست های تعدیل اقتصادی را که به واقعی شدن قیمت ها و کاهش شدید رانت منجر می شد آغاز کرد اما شوربختانه به دلیل عدم همراهی دیگر تصمیم گیران و همچنین نارضایتی های مقطعی بخشی از جامعه آن سیاست ها ادامه پیدا نکرد تا همچنان اقتصاد ایران گرفتار رانت باشد. منتقدان اقتصادی دولت سازندگی با بزرگنمایی عدد تورم 49 درصدی که در مقطعی از دولت او اتفاق افتاد کلیت سیاست های اقتصادی هاشمی را زیر سوال می برند و این در حالی است که همان دولت سازندگی که این منتقدان به آن نگاهی معترضانه دارند توانست در کمتر از یک سال همان نرخ تورم بالا را به نصف کاهش دهد و این بخشی از تاریخ اقتصاد ایران است که به آن اشاره ای نمی شود. آیت الله هاشمی رفسنجانی در خصوص عملکرد اقتصادی دولت سازندگی معتقد است: اینکه عده ای بخواهند زاهدانه زندگی کنند. عیبی ندارد، ولی اگر جامعه را بدون کار و پیشرفت اینگونه بخواهند مقابل جوامع دیگر دچار عقب ماندگی می شویم، منابع اسلامی عاطل می ماند و کفار برمسلمانان مسلط می شوند. اصل حرف من این است. حالا اسمش را هرچه بگذارند، تجمل گرایی، اشرافی گری، دنیا طلبی و یا هر چیز دیگر. مردم با شعار که زندگی نمی کنند، من بعد از جنگ تصمیم گرفتم که با 60، 70 میلیارد دلار آن هم از منابع خارجی کشور را از لحاظ تولید و رشد اقتصادی تکانی بدهم که فکر می کنم انجام شد، تمام زیر ساختهای اولیه مورد نیاز را ساختیم و کشور را از رشد منفی 5/5 درصد به رشد اقتصادی بالای 6 درصد رساندیم. حالا اگر مصرف مردم در این سالها زیاد شد باید بگوییم رشد تجمل گرایی؟ هرگز این طور نیست قاطبه مردم قناعت دارند ولی آیا اگر رونق اقتصادی شود و ماشین و لوازم کهنه شان را نو کنند تجمل کرده اند؟ شاید باید روزی برسد که به مردم بگوییم یخچال نخرید و آن وقت می شود کارمان ضد تجمل گرایی! . شاید بتوان مهمترین ویژگی مدیریتی هاشمی را توجه او به تخصص گرایی دانست. از ابتدای انقلاب تا دولت سازندگی به بهانه آنکه نیروی کارآمد متعهدی وجود ندارد قدرت در اختیار اقلیتی خاص بود که کسر قابل توجهی از آن ها در سال های بعد صادقانه به این نکته معترف بوده اند که تخصصی برای انجام آن امور نداشته اند و بنا بر آنچه احساس وظیفه می خواندند در پست های مختلف مدیریتی قرار گرفتند. اما از دولت هاشمی رفسنجانی به خصوص در دوره دوم آن شاهد نوعی نگاه باز نسبت به مدیران کشور بوده ایم به گونه ای که دیگر آن نگاه پررنگ به مفهومی که به اشتباه تعهد نامیده می شود و تخصص را زیر سایه خود قرار داده بود به مرور حذف شد و جای خود را به تخصص گرایی که نیاز پیشرفت و توسعه هر کشوری است داد. همین نگاه هاشمی باعث چالش هایی بین او و منتقدانش شد. منتقدان هاشمی معتقد بودند که دولت سازندگی با چنین نگاهی به ارزشهای اسلامی و انقلابی بی توجهی می کند و این در حالی بود که اتفاقا آنچه مردم را از اسلام و انقلاب دور می کرد نه توسعه و انتخاب مدیران متخصص بلکه اشتباهات جبران ناپذیر مدیران به اصطلاح متعهدی بود که خود به عدم تخصصشان اذعان داشتند. پدرام سلطانی از فعالان مطرح بخش خصوصی درباره این وجه از شخصیت هاشمی رفسنجانی معتقد است: در مورد حضور تکنوکرات ها در دوره آقای هاشمی، می توان از یک منظر دیگر هم به موضوع نگاه شود. در دولت اول و دوم آقای هاشمی، تلاشی صورت گرفت تا در زمینه اجرایی و عملیاتی مدیریت کشور از سمت چهره های صرفا سیاسی به سمت افراد با تجربه فنی و اجرایی لازم در هر حوزه منتقل شود. این عمل سبب شد تا کشور در بخش های عمرانی و زیر ساختی با نظر سیاسی مدیریت نشود، بلکه حرف اول را دیدگاه فنی و کارشناسی بزند. خوشبختانه بدنه سیاسی کابینه دولت سازندگی هم از این تفکیک وظایف استقبال کردند و به همین دلیل بود که تکنوکرات ها در این دوره به دور از سیاسی بازی های معمول، با سرعت خوبی فعالیت های عمرانی کشور را جلو بردند. طبعا عملگرا بودن و تدوین چارچوب های مشخص کاری که از ویژگیهای رفتاری تکنوکرات ها است سبب ساز دوری از رفتارهای سیاسی بود. با بررسی دیدگاه های اقتصادی هاشمی رفسنجانی به نکته جالب توجهی دیگری نیز بر می خوریم و آن اینکه وی رابطه تنگاتنگ بین اقتصاد ملی و سیاست خارجی را فهم کرده بود و چه در دورانی که در جایگاه رئیس جمهور قرار داشت و چه در بعد از آن همواره نگاهی باز به موضوعات حوزه سیاست خارجی داشت. هاشمی به خوبی می دانست که مدلی که به شکل افراطی آن می توان در کره شمالی مشاهده کرد اقتصاد ایران را فلج خواهد کرد. این تفکر که به دور کشور به بهانه حفظ استقلال باید دیوار کشید و به روابط با کشورهای خارجی بی تفاوت بود نه تنها باعث حفظ استقلال نمی شود بلکه چنین نگاهی با وارد آوردن ضربات سهمگین بر اقتصاد کشور در نهایت باعث خدشه دار شدن استقلال ایران خواهد شد. با نگاهی به آن چه در فاصله سالهای 84 تا 92 رخ داد می توان بر این نوع نگاه آیت الله صحه گذاشت. در آن دوران جماعتی قدرت را به دست گرفته بودند که به بهانه حفظ استقلال روابط خارجی ایران را با بسیاری از کشورهای جهان و حتی منطقه دچار چالش های عمیقی کردند. نتیجه آن بی توجهی ها به نگاه هاشمی در حوزه سیاست خارجی اثرات و لطمات جبران ناپذیری را بر اقتصاد ملی وارد آورد. به گونه ای که مدعیان حفظ استقلال کشور با بی تدبیری هایشان و بی توجهی هایشان به نصایح دلسوزانی مانند مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی باعث آن شدند که به عنوان یک مثال امنیت غذایی کشور به عنوان یکی از مهمترین نشانه های استقلال هر کشور به شدت به خطر بیفتد و از سوی دیگر نیز تحریم های شدید که تمام کشورهای جهان از دوست و دشمن بند بند آن را اجرا می کردند باعث فلج شدن اقتصاد ملی شد. رابطه تنگاتنگ بین سیاست خارجی و اقتصاد که همواره در کلام هاشمی رفسنجانی مورد تاکید قرار می گرفت موضوعی است که نمی توان در دنیای امروز که روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشورها در هم تنیده است از نظر دور داشت. پس از پایان دولت سازندگی و با آغاز دولت اصلاحات همان تفکرات اقتصادی دولت سازندگی با تفاوت هایی که به دلیل مقتضیات زمان در آن ایجاد شده بود ادامه پیدا کرد و مرحوم رفسنجانی نیز با تدابیر و حمایت هایش در مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان بازوی مشورتی رهبری معظم به دولت هفتم و هشتم کمک های شایانی کرد. نتیجه ادامه سیاست های اقتصادی معطوف به اقتصاد بازار آزاد و توجه به سیاست های توسعه ای، باعث آن شد که ایران در سالهای 76 تا 84 نرخ رشد اقتصادی خوب و بالایی را تجربه کند که ویژگی مهم نرخ رشد اقتصادی در این سالها استمرار آن بوده است. سیاست های تعدیل اقتصادی نیز این بار با توجه به تجربه نه چندان موفق دولت سازندگی با شیب ملایمی به اجرا در آمد و در نهایت باعث آن شد که هم قیمت ها به سمت واقعی تر شدن حرکت کند و هم نرخ تورم آن جهشی که در دولت سازندگی شاهدش بودیم را پیدا نکند. پس از دوران اصلاحات و با روی کارآمدن دولتی که با شعار عدالت بر سرکار آمده بود شاهد آن بودیم که با بی عدالتی تمام این ستون خیمه انقلاب از تصمیم گیری های سیاسی و اقتصادی به تدریج کنار گذاشته شد و با بی توجهی مطلق رئیس دولت وقت به نصایح و توصیه های اقتصادی هاشمی رفسنجانی شاهد عقب گردی تمام عیار در وضعیت اقتصادی کشور بوده ایم. آیت الله در آن دوران سخت هم با وجود آنکه زخم های زیادی را از همراهان آن دولت متحمل شده بود به واسطه علاقه سرشارش به ایران و نظامی که خود از بنیانگذارانش بود در مجمع تشخیص مصلحت نظام با تدوین سیاست های اقتصادی مانند سیاست های کلی اصل 44 راه را برای اصلاح تصمیمات به شدت نادرست آن دولت باز کرد. سیاست های اقتصادی که حتی یاران سیاسی رییس جمهور وقت نیز نسبت به خطرات آن هشدار می دادند اما گوش شنوایی وجود نداشت. در نهایت همین بی توجهی ها باعث آن شد که وضعیت مطلوب اقتصادی سال 84 با نرخ رشد بیش از 6 درصد آن هم به صورت مستمر و نرخ تورم حدود 10 درصد که حاصل اجرای درست و دقیق سیاست های اقتصادی به جا مانده از دولت سازندگی بود تبدیل به وضعیت فاجعه بار رکود تورمی شود که می توان به جرات گفت در تاریخ ایران بی سابقه بوده است. سخن آخر اینکه هاشمی رفسنجانی دیگر در میان ما نیست اما اثرات او بر اقتصاد کشور فراموش نشدنی خواهد بود، هاشمی به تصمیم گیران آموخت که در تعهد فرد به ظاهر متعهدی که در جایگاهی تکیه زده است که در آن تخصصی ندارد شک کنید، به آنان آموخت راه مبارزه با مفاسد اقتصادی شعار و سخنرانی یا بگیرو ببند های بی حاصل سیاسی نیست بلکه باید به سمت تغییر و اصلاح ساختار رانتی و دولتی اقتصاد ایران رفت، او به مدیران کشور یاد داد که انقلابی بودن به معنای توزیع فقر و نمایش تهی دستی نیست بلکه باید برای کمک به محرومان و اقشار ضعیف جامعه به جای پول پاشی بی حساب و کتاب و نمایشی بین مردم که کرامت آنها را هدف قرار می دهد اقتصاد ملی را قوی کرد تا محرومان نیز سهم بیشتری از سفره اقتصاد کشور نصیبشان گردد. آنان که در این روزها به یکباره هاشمی دوست شده اند اگر به واقع محبتی به او دارند راه و اندیشه اقتصادی او را ادامه دهند تا کشور بار دیگر اسیر دست تصمیمات نابخردانه عوام فریبان نگردد، نتیجه پشت کردن به نظریات اقتصادی آیت الله همان وضعیتی است که ایران با بیشترین درآمد نفتی تاریخش بالاترین نرخ تورم در جهان را تجربه کرد و مدت زمان بسیاری را با نرخ رشد اقتصاد منفی روزگار گذراند که نتیجه چنین وضعیتی جز کوچک شدن سفره مردم نبوده است.