پایگاه خبری بهار نیوز 23 شهريور 1398 ساعت 15:56 http://www.baharnews.ir/note/187429/کشور-بحران-های-خود-ساخته-ایم -------------------------------------------------- عنوان : ما کشور بحران‌های خود‌ساخته‌ایم! -------------------------------------------------- متن : مرتضی آژند دختر آبی جان می داد نام یک کتاب باشد یا اسم یک فیلم شگفت انگیز بر پرده سینما یا حتی یک تابلوی نقاشی، می توانست نمادی برای دوستی و صلح باشد، برای آشتی، نمادی از حل یک مساله، اما نام یک مرگ آتشین شد برای یک عشق نرسیده، یک بغض و زخمی عمیق. ما کشور بحران های خود ساخته ایم، کشور ناتوان در حل مسائل کوچک، کشور مسائلی برای تمام سال ها، کشور پرونده های همیشه باز، کشور یک سری مسائل باید باشد که وقت و بی وقت از آن حرف بزنیم، یک عده حمایت کنیم و یک عده دیگر نفی؛ صحبت از دیدن بازی فوتبال است که قبل از مرگ سحر بازیچه دست سیاست مدارن بود اما حالا فقط یک دختر آبی مانده است و کلی بازنده! یکی از کهنه ترین مسائل کشور همین رفتن و یا نرفتن زنان به ورزشگاه است، دولت ها و مجلس ها آمده اند و رفته اند اما کسی این پرونده را نبست، در قانون هم نیامده است که زنان نباید به ورزشگاه بروند، تنها می گویند نروند، صلاح نیست که بروند، برایشان خوب نیست. چنان از ورزشگاه رفتن زنان یک تابو و غول ساخته اند که مردها نیز کنجکاو شده اند ببینند که در ورزشگاه ها چه اتفاقی رخ می دهد که زنان نباید ببینند، مگر همین مردانی که به ورزشگاه می روند مردان همین خانواده هایی نیستند که دخترانش می خواهند به ورزشگاه بروند، مگر همین مردان، کسانی نیستند که در محیط کار و مناسبات اجتماعی کنار زنان قرار می گیرند و اتفاق خاصی هم رخ نمی دهد، مساله ترسناک بودن مردان است، یا دوگانه سازی های کاذب و دسته کشی های که در این کشور باید باشد؟ مخالفان می گویند که اولویت کشور مساله ورود زنان به ورزشگاه نیست و دولت ها با پیش کشیدن این مورد می خواهند ضعف های عملکردی خود را پوشش دهند و با آدرس غلط دادن از مشکلات، دنبال سرگرم کردن جامعه هستند. شاید هم حرف مخالفان درست باشد اما چرا مخالفان این بهانه ها را از دولت ها نمی گیرند و با موافقت با ورود خانم ها برای همیشه این پرونده را نمی بندند تا دولت ها دیگر دلیلی برای صحبت کردن از این مساله نداشته باشند، خود مخالفان باعث شدند تا مساله ورود زنان به ورزشگاه لاینحل بماند بعد خود نیز شاکی می شوند که موافقان می خواهند سو استفاده کنند، خب ساده آن است که مخالفانی نباشند تا سواستفاده کنندگانی هم نباشد. سیاست مداران موافق ورود زنان به ورزشگاه شاید بیشترین تقصیر را در مرگ سحر و حل نشدن این مشکل داشته باشند، سالیان سال است که در هر برنامه انتخاباتی یا هر وقت که می خواهند ژست مردم داری بگیرند از حقوق زنان دفاع می کنند اما هیچ وقت عملی از آنها سر نزده است، می گویند خواستیم اما نگذاشتند، ولی نمی گویند کدام برنامه عملی و منسجم را خواستیم اجرایی کنیم که مخالفت کردند البته شاید منظورشان از حمایت همین توئیت زدنشان باشد، حتی این توانایی را ندارند که بگویند چه کسانی مخالف هستند. هر چند شاید منطقی هم باشد که مساله ورود زنان مثل چندین مساله دیگر مانند رفع حصر از محصورین هیچ وقت حل نشود تا بتوانند به نام آنها از مردم رای بگیرند و رقیب را با این بهانه ها شکست دهند. فقط معلوم نیست چرا رقیب که هر دوره به این بهانه ها انتخابات را واگذار می کند خود پیش قدم نمی شود تا این مسائلی که حامیان روی آنها مانور می دهند را حل کنند. سحر دختر آبی به خاطر یک لج تاریخی از بین ما رفته است و علاوه بر عمیق تر کردن فاصله مردم با اداره کنندگان امور کشور، باعث شده تا نام ایران با مرگ یک دختر عاشق فوتبال در دنیا بپیچد و شخصیت ها، باشگاه ها و فدراسیون های بین المللی از این اتفاق نادر ابراز تاسف کنند و از ایران بخواهند اجازه ورود زنان به ورزشگاه ها را بدهند. حالا یک مساله کوچک، یک حق بدیهی که قبل از مرگ دختر آبی می توانست دلها را به هم نزدیک کند فاصله ها را بیشتر کرده و بغض و کینه جای آن نشسته است، هر چند شاید با فشارهایی که فیفا وارد کرده و مرگ دختر آبی مساله ورود زنان به ورزشگاه حل شود، اما آیا این ورزشگاه رفتن با ورزشگاه رفتن قبل از مرگ دختر آبی و فشارهای فیفا یکی خواهد بود؟