پایگاه خبری بهار نیوز 21 آذر 1398 ساعت 22:06 http://www.baharnews.ir/note/193800/جای-خالی-نهاد-ملی-سنجش-فساد -------------------------------------------------- عنوان : جای خالی نهاد ملی سنجش فساد -------------------------------------------------- متن : گروه اقتصادی: فساد از جمله کلیدواژه های پر تکراری است که در فضای رسانه ای کشور شنیده می شود. چه کسانی که در جایگاه منتقد حضور دارند و در تحلیل شرایط بحرانی موجود یکی از علل چنین وضعیتی را وجود فساد و سیستمی شدن آن عنوان می کنند و چه دیگرانی که بر کرسی های قدرت تکیه زده و مدتی است ردای فسادستیزی بر تن کرده اند. این هر دو از فساد می گویند اما آیا به واقع گویندگان و شنوندگانی که روزانه چندین و چند بار از فساد می گویند و می شنوند به درستی می دانند که از چه پدیده ای حرف می زنند؟! پاسخ به این پرسش در نگاه نخست بدیهی به نظر می آِید و می توان گفت تعریف فساد همین پرونده های قطوری است که هر سال صفری بر صفرهای ارقام آن افزوده می شود و یا فساد همین تبعیض های آشکار، پارتی بازی ها، رشوه ها، زیرمیزی ها و مانند آن است که بسیاری تجربه مواجه شدن با آن را داشته اند و افراد زیادی را به این نتیجه رسانده است که جز از این مسیر امکانی برای موفقیت وجود ندارد! اما اگر به لایه زیرین پرسش از فساد دقت کنیم به این نتیجه می رسیم که اتفاقا به طور دقیق نمی دانیم فساد چیست؟ چه میزان از نظام حکمرانی کشور درگیر فساد شده است؟ نقش ساختارها و افراد در وقوع مفاسد به تفکیک چقدر است؟ درصد افزایش فساد در هر سال نسبت به سال گذشته چه قدر افزایش یا کاهش پیدا کرده است؟ و. . . مسیر فسادستیزی را می توان از محکمه ها و داغ و درفش عبور داد و با چند اعدام و حکم های حبس طولانی مدت برای مفسدان، بی توجه به ساختار فسادزا ژست فسادستیزی گرفت اما به نظر می آِید که راه صحیح، در گام نخست شناخت موضوع است. با نگاهی به تجارب سایر کشورها شاهد هستیم که اغلب کشورهایی که توانسته اند از پس مبارزه با فساد بر بیایند پیش از هر اقدامی تاسیس نهاد ملی سنجش فساد را جدی گرفته اند. نهادی فراحاکمیتی و مستقل که کارویژه آن ارزیابی میزان فساد در ساختارهای اداری و مدیریتی کشور و سنجش ناکامی و یا موفقیت اقداماتی است که با نام فسادستیزی انجام می گیرد. جای خالی نهاد ملی سنجش فساد از یک طرف سبب عدم شناخت دقیق از میدان عمل می شود و از طرف دیگر می تواند مدیران را دچار جهل مرکب کند. توضیح بیشتر آن که تا هنگامی که ندانیم با چه مبارزه می کنیم این مبارزه بیشتر شبیه انداختن تیری در تاریکی است که ممکن است بر خلاف انتظار تیرانداز، این تیر به سوی خود او کمانه کند. از طرفی دیگر هنگامی که عملکرد مدیران از سوی نهادهایی مستقل و خارج از سیستم کاری آنان ارزیابی نشود ممکن است اقداماتی با هدف مقابله با فساد اتفاقا به گسترش فساد هم بینجامد!