پایگاه خبری بهار نیوز 27 آذر 1396 ساعت 12:36 http://www.baharnews.ir/news/140989/کلانتری-معضل-مركز-نگری -------------------------------------------------- عنوان : کلانتری و معضل «مركز‌نگری» -------------------------------------------------- متن : رضا صادقیان واکنش نمایندگان خوزستان به نامه ارسالی کلانتری درباره انتقال آب از سررشته های کارون به استان های دیگر، بازگو کننده رفتار کسانی است که مركز نشینی آنان را به نقطه رسانده که اینان برتر از سایر شهروندان هستند. جدای از اینکه می توان درباره مسئله انتقال آب به استان های دیگر در فضایی آرام و بدور از تنش های ساختگی گفتگو کرد و یا از اساس موضوع را رد نمود، نحوه واکنش ریاست محیط زیست با نمایندگان مجلس مهمتر است. گویی او آنقدر خود را به حق می داند که حتی حاضر به گفتگو و توضیح بیشتر به نمایندگان مردم نیست. کلانتری با آرامش و یا اجبار به روی صندلی تکیه می دهد و با لبخندی که حکایت از تمسخر دارد، حرف های خودش را تکرار می کند! مشکل شخص کلانتری و یا نوع برخورد وزیر بهداشت با فرماندار یکی از شهرهای استان ایلام قبل از شروع فصل انتخابات نیست، به واقع آنان نماینده نگاهی هستند که هر مدیر و فردی که از مركز آمده باشد را مهم و باقی مدیران و شهروندان را به عنوان شهرستانی می شناسند. عبارت شهرستانی در درون خود پرسشی است که زاویه نگاه تحقیرنگری را در خود دارد ، سوالی که گاه از سوی پایتخت نشینان و برای یادآوری کردن جایگاه طرف مقابل و با آگاهی از وی پرسش می کنند، کلانتری با بروز رفتارش بازگو کننده همین نگاه است. نگرشی که او به خودی خود و حتی نه براساس جایگاهش، برتر از دیگران است، چون او از پایتخت آمده است، حق دارد برای شما و سرنوشت میلیون ها انسان تصمیم گیری کند و اگر اعتراضی صورت گرفت آن گلایه ها را به هیچ بگیرد و همچنان کار خودش را انجام بدهد. مصاحبه اخیر وی درباره موضوع آن نامه و اعتراض نمایندگان خوزستان، بازتاب دهنده همان نگاه پایتخت نگری است. نگرشی که نه تنها عمل خود را نادرست نمی داند بلکه خواهان معذرت خواهی طرف مقابل نیز می شود. در واقع آنچه او انجام داده در کل و جزء درست است، ولی دیگران به دلیل جایگاهی که از نظر او ندارند و یا در نهایت نماینده مردم شهرستان هستند، اشتباه می کنند. تردیدی نیست اگر سیاست های تمرکززدایی در پایتخت سال ها قبل به اجرا در می آمد و اندکی از اقتدار کاذب تهران به سوی شهرهای دیگر روانه می شد و ساختمان برخی اداره ها را به شهرهای محل همان فعالیت انتقال می دادند، حال با چنین نگرشی کمتر روبه رو می شدیم و بی شک فردی مانند کلانتری به خود اجازه نمی داد بدون ارائه پاره ای توضیحات درباره استانی مهم تصمیم گیری کند. مهمتر اینکه رفتارهایی از قبیل رفتار ریاست سازمان محیط زیست، مسئله آب را نه تنها حل نخواهد کرد، بلکه آب را به موضوعی ناموسی تبدیل می کند. مسئله ای که حتی نمی توان درباره آن گفتگو کرد و راه حل یافت و کنش های کلانتری تنها به حل نشدن بحران آب دامن می زند.