پایگاه خبری بهار نیوز 21 مرداد 1399 ساعت 9:53 http://www.baharnews.ir/news/226930/مرگ-ماهانه-۱۸۰-نوجوان-به-دلیل-خشونت -------------------------------------------------- عنوان : مرگ ماهانه ۱۸۰ «نوجوان» به‌دلیل خشونت -------------------------------------------------- متن : گروه جامعه: معاون پژوهشی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور افسردگی، اضطراب، استرس و اختلال خوردن را از شایع ترین اختلالات روانشناختی در دوران نوجوانی عنوان کرد و گفت: پرخاشگری و خشونت به ویژه در پسران نوجوان نگران کننده است؛ براساس گزارش WHO، خشونت بین فردی باعث شده هر ماههحدود ۱۸۰ مرگ و میربین نوجوانان در سراسر جهان رخ دهد؛دختران نوجوان نیز به احتمال زیادقربانی و یا ابزاری برای اعمالاین خشونت یا پرخاشگری خواهند شد.فریبرز درتاج در آستانه روز نوجوان ضمن تشریح خصوصیات رفتاری و شخصیتی انسان ها در دوره نوجوانی، شایع ترین مشکلات و اختلالات روانشناختی نوجوانان را تشریح و در این راستابه والدین و مسئولان آموزش و پرورش توصیه هایی کرد.ویبا بیان اینکهدوراننوجوانیدر افراد طبیعی،همزمان با ظاهر شدن صفات جنسی ثانوی در حدود ۱۲ سالگی شروع ودر حدود ۱۹ سالگی پایان می یابد، که با محدوده سنیسازمان بهداشت جهانی (WHO) از نوجوانی متناسب است، گفت: این درحالیست کهبرخی متخصصان بر این باورند کهدوران نوجوانی که تا به حال تصور می شد در ۱۹ سالگی به پایان می رسد، اکنون از سنین ۱۰ تا ۲۴ سالگی طول می کشد و مراحل آن را شامل، نوجوانی اولیه(سنین ۱۰ تا ۱۳)؛ نوجوانی میانی(سنین ۱۴ تا ۱۷) و نوجوانیِ پایانی (۱۸ تا ۲۴ سالگی)تعریف کرده اند؛آنها معتقدند تعریف سن، تعریفی اختیاری است؛ اما تعریف فعلی از نوجوانی بیش از اندازه محدود است و در عصر حاضر سنین بین ۱۰ تا ۲۴ سالگی، نوجوانی را بهتر تعریف می کند. وی افزود: از نظر بسیاری از روانشناسان، سن، روشمناسبی برای تعریف دوران نوجوانی نیست، زیراسن اغلب برای ارزیابی و مقایسهتغییرات بیولوژیکی (به عنوان مثال بلوغ)، که نسبتاً جهانی است، مناسب است و برایِ دوران نوجوانی که دوران گذار از کودکی به بزرگسالی است و محدود به تغییرات فیزیولوژیک و بدنی نیست، کاربردی ندارد.بنابر اظهارات این روانشناس، رشد در نوجوانی در سه سطح(زیستی یا فیزیولوژیکی، روانی و اجتماعی) روی می دهدکه هر سه رابطهنزدیکی با هم دارند؛البته باید توجه داشت که تفکیک بین بلوغ (puberty) کهفرآیند تغییر فیزیکی است با نوجوانی کهفرآیند تغییر روانی است، اهمیت دارد ودر مطلوب ترین شرایط این دو فرآیند به صورت همزمان روی می دهند، در غیر این صورت نوجوان ناگزیر به مدارا با استرس ها و مشکلات اضافی خواهد بود.درتاج در ادامه درباره عمده ترین ویژگی ها و مشکلات نوجوانان توضیحاتی ارائه داد و بیان کرد: نوجوانی یکی از سریع ترین مراحل رشد انسان است. بسیاری از تغییرات جسمی، جنسی، شناختی، اجتماعی و عاطفی که در این دوران اتفاق می افتد، می تواند برای نوجوانان و خانواده های آنها مشکلاتی ایجاد کند. تقریباً همهجوامع ایننظر را دارند که بین فرزند داشتن و نوجوان داشتن، تفاوت وجود دارد و چگونگی تعریف و شناخت این انتقال از کودکی به بزرگسالی، در فرهنگ های مختلف و زمان های مختلف، متفاوت است.معاون پژوهشی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور معتقد است که نوجوانان در این مرحله از زندگی با مشکلات و دغدغه های زیادی روبه رو هستند؛مسلماً آگاهی از آنچه در این مرحله از زندگی رخ می دهد، می تواند باعث رشد جسمی و روانی سالمنوجوان و برخورد مناسب خانواده ها شود. مسائلی هویتی؛مهم ترین دغدغه نوجوانان وی یکی از مهم ترین دغدغه ها و مشکلات نوجوانان رامسائل مربوط به هویت آنها عنوان کرد و گفت:براساس نظریهروانی-اجتماعی اریکسون،زندگی انسان دارای هشتمرحله استکه مرحلهپنجم یعنی مرحلهنوجوانی را بحرانمربوط به هویت در برابر سردرگمی نقش نام گذاری کرده است. از نظر اریکسون هنگامی که فرد در چهار مرحله زندگی از رشد سالمی برخوردار باشد، در خاتمه کودکی به احساس استمرار و ثبات نسبی شخصیت دست می یابد، ولی با آغاز مرحلهپنجم یا نوجوانی، بحران های چهار مرحلهقبل احیاو در نتیجههویت فرد متزلزل می شود.این روانشناس تاکید کرد: اما برای اینکه نوجوان بتواند هویتی سالم و انسجام یافته داشته باشد، باید عناصر مربوط به هویت های چهار مرحلهقبل را با یکدیگر ترکیب کند. خطری که نوجوان را تهدید می کند، بحران هویت یا سردرگمی و آشفتگی نقش است، در واقع خطر شکل گیری هویت منفی، زندگی نوجوان را تهدید می کند. اکثریت نوجوانان خود را باسوأل اساسی و مهم من کیستم؟ مواجه می بینند. حال آنکه عمده ترین تکلیف نوجوان حل این بحران، برای رسیدن به هویتی کم و بیش باثبات و سازگاری روانی اجتماعی است. درتاج با بیان اینکه در دوران نوجوانی به دلیل اینکهرشد با سرعت بیشتری اتفاق می افتد، تغییرات فیزیکی بدن به یکباره ایجاد می شود، ادامه داد:این تغییراتسریعفیزیکی می تواند باعث ایجاد حس کنجکاوی و اضطراب در نوجوان شود، به خصوص اگر آنها ندانند چه چیزی را باید انتظار داشته باشند یا آیا آنچه که رخ می دهد طبیعی است یا خیر؟. رشد سریع اندام جنسی و تغییرات هورمونی باعث می شود، در این سن بسیاری از نوجوانان به روابط عاشقانه و جنسی علاقه مند و کنجکاو شوند. آنها ممکن است هویت جنسی خود را زیر سوأل برده و کشف کنند. شروع بلوغ می تواند زمان دشواری برای آنها باشد و در صورت عدم حمایت از همسالان، خانواده یا جامعه می تواند، این موضوع آسیب زننده باشد. چرا نوجوانان نسبت به مسائل و اتفاقات حساس اند؟ معاون پژوهشی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور همچنین درباره دیدگاه نوجوانان و تفکراتی که نسبت به مسائل دارند نیز اینطور توضیح داد: در سنیناولیهنوجوانی، آنها دارای تفکر سیاه و سفید هستند. از نظر آنها، همه چیز یا درست یا غلط است، یا کوچک است یا وحشتناک، بدون اینکه فضای زیادی بین این دو باشد. در این مرحله طبیعی است که نوجوان بخواهد تفکر و توجه خود را فقط به سمت خود معطوف کند. نوجوانان در مورد تغییرات سریع ظاهری خود آگاهی دارند و احساس می کنند که همیشه توسط دیگران مورد قضاوت قرار می گیرند و در مورد نحوهافکار و قضاوت دیگران دربارهخود حساس و نگران اند، آنهاتصور می کنند تفکر دیگران دربارهآنها مشابه تفکری است که دربارهخود دارند و به همین دلیل نوجوانان نسبت به ظاهر، نوع پوشش، رفتار اجتماعی و موفقیت ها و شکست های تحصیلی یا اجتماعی بیش از حد حساسیت پیدا می کنند.وی ادامه داد: در این سن، نوجوانان افزایش نیاز به حریم خصوصی را احساس می کنند. آنها ممکن است شروع به کشف راه هایی برای فاصله گرفتن از خانوادهکنند. در این فرآیندممکن است خانواده را تحت فشار قرار دهند و اگر والدین یا سرپرستان محدودیت هاییایجاد کنند، ممکن است به شدت واکنش نشان دهند. بسیاری از نوجوانان در حالی که برای استقلال بیشتر تلاش می کنند با والدین خود مجادلهبیشتری دارند.بنابر اظهارات وی، نوجوانان، با توجه به تجسم آرمانی، ممکن است به این اندیشه برسند که صاحبان قدرت مثل والدین و معلمان، همانند گذشتهدیگر افرادی بی نقص نیستند و با آنها وارد بحث و جدال شوند؛ در واقعدو حس استقلال طلبی و مجادله با افراد صاحب قدرت مثل والدین باعث می شود آنها وقت کمتری را با خانواده و زمان بیشتری را با دوستان و همسالان بگذرانند و ممکن است فشار همسالان در این سن به اوج خود برسد کهاین فشارو نیاز به مورد توجه بودنمی تواند باعث شودآنها به روشی خاص رفتاریا عادات خاصی پیدا کنند، که شکستن آنها دشوار است.این روانشناس با بیان اینکه دروغگویییکی از مسائل متداول رفتاری نوجوانان است،خاطرنشان کرد: نوجوانانممکن استبخواهند چیزهای جدید را امتحان کنند و خود را به خطر بیاندازند، در نتیجه رفتارهای پرخطر انجام دهند؛این تغییرات ممکن است منجر بهدروغ گفتن در آنهاشود؛ آنهاممکن است برای جلوگیری از رویارویی با والدین یا از ترس از تنبیه، دروغ بگویند. از تغییرات هورمونی تا مسائل عاطفی نوجوانان درتاج مسئلهدیگرنوجوانان را مربوط به تغییرات و مشکلات عاطفی آنها دانست و افزود:هورمون ها نه تنها از نظر جسمی بلکه از نظر عاطفی نیز روی آنها تأثیر می گذارند.نوجوانی سنی است که احساسات جنسی نیز ایجاد می شود و این احساسات و افکار در رابطه با جنس مخالف می تواند منجر بهاحساس گناه و شرم شود. بنابراین نوسانات خلقی یکی از مشکلات رایج در بین پسران و دختران نوجوان است که می تواند به تغییرات و مشکلات رفتاری نیزمنجر شود. چرا برخی افراد از نوجوانی به سمت مصرف سیگار و مواد مخدر می روند؟ معاون پژوهشی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با اشاره به اینکه نوجوانان بسیار آسیب پذیر هستند و به راحتی می توان آنها را به سمت اشتباه سوق داد، تاکید کرد:سوء مصرف مواد یکی از بزرگترین مشکلاتی است که والدین نوجوانان در سراسر جهان با آن روبرو هستند. در واقع فشار همسالان یکی از عوامل مهمی است که باعث می شود نوجوانان به سمت مصرف مواد مخدر و نوشیدن مشروبات الکلی و ...بروند. سه ویژگیتمایل به ریسک کردن، عزت نفس ضعیف و نیاز به آرامش، نوجوانان را بیشتر ترغیب می کند که حتی قبل از سن قانونی، سیگار کشیدن یا نوشیدن مشروبات الکلی را امتحان کنند؛ آنچه ممکن است به عنوانهیجانشروعودر صورت عدم کنترلبهعادتیا اعتیاد تبدیل شود. وی در ادامه به تشریح خصوصیات رفتاری نوجوانان به تفکیک جنسیت پرداخت و افزود:پرخاشگری و خشونت به ویژه در پسران نوجوان نگران کننده است؛ پسران نوجوان با شروع رشد عضلات، رشد قد و صدای بم و مردانه و افزایش ترشح هورمون تِستوستِرون، بیشتر از دختران در مدرسه یا منزل به سمت درگیری های جسمی و فیزیکی (دعوا) می روند. این سن برای آنها زمانشروع قُلدری، خرابکاری و پرخاشگری است. این نکته حائز اهمیت است که حتی در جوامع امروزی این اعمال خشونت آمیز می تواند منجر به عواقب جدی از جمله مرگ شود. وقوع۱۸۰ مرگ و میر در ماه میاننوجوانان به دلیل خشونت به گفته وی و براساس گزارش WHO، خشونت بین فردی باعث شده، هر ماههحدود ۱۸۰ مرگ و میربین نوجوانان در سراسر جهان رخ دهد؛دختران نوجوان نیز به احتمال زیادقربانی و یا ابزاری برای اعمالاین خشونت یا پرخاشگری خواهند شد. از اعتیاد به فضای مجازی تا شیفتگی نسبت به لایک های کاربران درتاج همچنین مشکل استفادهبیش از حد از فضای مجازیو اینترنت را از دیگر مشکلات مهم نوجوانان تلقی کرد کهالبتهبعد از شیوعویروس کرونا نیز این مشکل به مسئلهجدی تری تبدیل شده و از طرف خانواده ها قابل لمس تر شده است.نوجوانانی که به اینترنت معتاد هستند، دوستان کمتری دارند و زندگی اجتماعی محدودتری را تجربه می کنند. آنها زندگی انفرادی را پشت سر می گذارند و ساعتها با اینترنت و فضای مجازی خوشحال اند، این درحالیست کهاعتیاد به فضای مجازی فعالیت های بدنی آنها را کاهشو منجر به سبک زندگی ناسالم و بی تحرکی می شود و بر عملکرد تحصیلینیز تأثیر منفی می گذارد.معاون پژوهشی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور تاکید کرد: در این میان کمیسیون امور کودکان و نوجوانان انگلستان اعلام کردهتعداد زیادی از دانش آموزان در این مقطع سنی به دلیل اضطراب و تزلزل هویت، به شدت شیفتهلایک ها و نظرات تأییدکنندهکاربرانفضایمجازی هستندو آن را نوعی تأیید اجتماعی می دانند، پیامد بسیار نامطلوبِ این مشکل این است که ناگهان شبکه های اجتماعی و فضای مجازی از زندگی واقعی و اجتماعی برایشان مهم تر می شود و در نبود یا عدم دسترسی به اینترنت به شدت نگران و مضطرب خواهند شد و احساس می کنندنمی توانند رابطه شان را با شبکه های اجتماعی قطع کنند، زیرابه اعتماد به نفس آنها ضربه می زند. از هر ۱۰ نوجوانیک نفر با مشکل رفتاری روبرو است این روانشناس در ادامه به تشریحشایع ترین مشکلات روانشناختی در این گروه سنی پرداخت و افزود:براساس اعلام سازمان های مربوط به بهداشت روانی به ازایهر پنج نوجوان بالغ یک اختلال روانشناختی قابل تشخیص است. همچنین براساسآمار جهانی، از هر ۱۰ (۲۰ درصد) نوجوانحداقل یکی از آنها با یک مشکل رفتاری روبرو است. نیمیاز اختلالات روانی قبل از سن ۱۴ سالگی شروع می شود و حدود ۷۵ درصداز اختلالاتروانشناختی که در بزرگسالان وجود دارد، از سن ۱۴ سالگی شروع می شود.بنابر اظهارات درتاج و براساس مطالعات انجام شده در کانادا و ایالات متحده،سلامت روان بین نوجوانان مسئله ای جدی در بهداشت عمومی و روانی است. عدم توجه به بهزیستی روانینوجواناندر این مرحلهمهماجتماعی شدن، ممکن است منجر به عواقب جبران ناپذیری در سلامت روان شود که شایدطیزندگی باقی بماند و از ظرفیت بهره وری اقتصادی-اجتماعی جوامع بکاهد. خودکشی و افسردگی؛ شایع ترین اختلالات روانشناختی در دوران نوجوانی وی با بیان اینکهافسردگی، اضطراب، استرس و اختلال خوردن از شایع ترین اختلالات روانشناختی در دوران نوجوانی است، گفت:گزارشی از انجمن روانشناسی آمریکا نشان داده است که ۹۱ درصداز نسل نوجوان علائم جسمی یا عاطفی استرس یا اضطراب و افسردگی را تجربه کرده اند. خودکشی نیز در بین نوجوانان شایع است، اما افکار مربوط به خودکشی (موسوم به ایدهخودکشی) رایج تر است که نیاز به ارزیابی فوری سلامت روان دارد. اضطراب نیز اغلب خود را به صورت اختلالات خلقی و اختلالات رفتاری مختل کننده و علائم جسمانیمانند خستگی یا خستگی مزمن، سرگیجه، سردرد و درد شکم یا قفسه سینه نشان می دهد.معاون پژوهشی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور همچنین درباره نقش مدارس و خانواده در کاهش مشکلات نوجوانان معتقد است: نوجوانی عمدتاً تحت تأثیر محیط خانه و مدرسه است. مدارس نقش مهمی در رشد روانی و اجتماعینوجوانان دارند، نقش مدارس و آموزش و پرورش در تشدید و یا درمان مشکلات نوجوانان برجسته است تا جایی که روانشناسان از نقش مدرسه در ایجاد احساس موفقیت فرد در زندگی و از وجود مهر و محبت در مدرسه به عنوان عاملی برای کمک به سلامت روان آن ها صحبت می کنند، که البته چنین چیزی همبه رویکرد مسئولان مدرسه و در پی آن معلمان بستگی دارد.وی ادامه داد: اگر مدرسه تنها به محتوای کتاب و انتقال دانش بها دهد، دانش آموز در مدرسه نحوه سازگاری و ابراز احساسات را فرا نمی گیرد. نقش مدرسه به حدی تعیین کننده است کهنوجوان صرف نظر از زندگی خانوادگی اش در صورتی که در مدرسه احساس موفقیت، هویت و دوست داشته شدن کند، می تواند تبدیل به فردی موفق در زندگی شود. این درحالیست که متأسفانه آموزش و پرورش نقش خود را تنها در موفق شدن نوجوان در تحصیل و یاد گرفتن محتوای کتاب درسی منحصر می کند و در نتیجه اگر نوجوانی در تحصیل احساس ناتوانی کند صدمات جبران ناپذیری می خورد. در حالی که مدارس می توانند به هر نوجوانی امکان استفاده منطقی از توانایی هایش و نیل به موفقیت را بدهند.درتاج همچنین بهوالدین توصیه کرد کهویژگی هایاین دوران را در نوجوانخود کاملاً طبیعی بدانند و بدانند که این دوران نیز مرحله ای از رشد و تکاملاست.والدین وظیفه دارند هرچه بیشتر با نوجوان خود ارتباط داشته باشند. یکی از مؤلفه های مهم برقراری ارتباط با نوجوانان، کمک به آنها برای درک آنچه در پیش رو وجود دارد، است. همچنین توضیحچگونگی تغییرات سریع بدن به آنها کمک می کند که در مواجه با این تغییرات کمتر غافلگیر شوند و اضطرابشان کاهش یابد. فراتر از تغییرات جسمی، والدین می توانند مکالمه ای راجع به تغییرات اجتماعی و سبک زندگی که در نوجوانی ایجاد می شود، داشته باشند. البته صحبت صریح با نوجوانان دربارهتغییراتی که آنها تجربه می کنند، می تواند برای هر والدینی چالش باشد، به خصوص با توجه به تغییر روابط والدین و فرزند در این دوران، بنابراین برای شروع به صحبتباید از گوش دادن، شروع کرد.