به روز شده در ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ - ۰۱:۲۱
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ ساعت ۱۸:۰۳
کد مطلب : ۱۳۲۹۷۹

دو چالش بزرگ اقتصادایران در 10سال آتي

گروه اقتصادي: یک اقتصاددان پیشنهاد کرد که دولت برای حل دو چالش بزرگ بحران کم آبی و اشتغال کارگروه کارشناسی تشکیل دهد.
حمیدرضا برادران شرکا در گفت وگو با خبرآنلاین با اشاره به دو چالش بزرگ اقتصاد ایران در 10 سال آینده اظهارداشت:«برای حل این بحران ها بهتر است دولت از کارشناسان در قالب کارگروهایی  که کارشنان تولید فکرو ایده برای حل بحران اشتغال و آب  است کمک بگیرد.» وی افرود:« این واقعیت را باید پذیرفت که ما یک کشور نیمه خشک قرار داریم و سیاست های غلط دولت های نهم و دهم هم این معضل کمبود آب را تشدید کرده است از سویی مصرف بی رویه آب و احداث چاهها هم این موضوع را تشدید کرده است.»
 
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد:« طبق آمارها مصرف آب صنعتی و خانگی حدود 10 درصد است و مابقی مصرف دراختیار بخش کشاورزی است ،حال آنکه جدیتی که برای مقابله با مصرف آب خانوار وجود دارد،برای سایر بخش ها دیده نمی شود. در حالی که اگر این جدیت برای آب کشاورزی مطرح شود،امروز قضیه بحران آب متفاوت بود.» رییس اسبق سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور با یادآوری اینکه از برنامه چهارم بحث اقتصادی کردن آب مورد توجه قرار داشت،عنوان کرد:«آن زمان پیشنهاد کردیم که حتی اگر به کشاورز آب داده می شود،باید پول آن دریافت شود که کشاورز ارزش واقعی آب را بداند و در آن صرفه جویی کند.»

او اضافه کرد:«با شرایط کمبود منابع آبی که امروز با آن روبرو هستیم،چاره ای جز اجرای آبیاری نوین نداریم. باید  تولید کالاهایی که آب زیادی مصرف می کنند متوقف شود.البته تا حدودی مردم در این زمینه همکاری کرده اند مثلا در استان یزد و خراسان مردم به دلیل شرایط طبیعی که داشته کشت هایی را انجام می دهند که نیاز به آب ندارد،اما این کافی نیست و لازم است دولت هم ورود کند.» برادران شرکا با تاکید بر اینکه نقش حاکمیتی دولت در حفظ منابع آبی بسیار حائز اهمین است،تصریح کرد:«به عنوان مثال، چند سال پیش در کاناد کمبود شدید آب پیش آمد.دولت کانادا به مردم اعلام کرد که برای آبیاری روزهای مشخصی مردم می توانند اقدام کنند.این قانون در واقع اعمال حاکمیت دولت بود.در حالی که اگر این موضوع بدون دخالت دولت  و با توصیه باشد،حتما گروهی هستند که توجهی نمی کنند.»

او با بیان اینکه حفاظت از 9 حوزه آبریز در کشور از وظایف حاکیتی دولت است،گفت:«حتما باید برای این حوزه ها برنامه ریزی شود.در حال حاضر در بخش کشاورزی 90 درصد آبها هرز می رود.حتما دولت باید این بخش را ساماندهی کند.»

رضایی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶/۰۴/۱۵ ۲۳:۳۵
بعنوان یک کارشناس ودارای سی سال سابقه دریک دستگاه اقتصادی مرتبط بااشتغال اعتقاددارم برای عبورازچالشهای جدی اقتصادی کشوربه موضوعات ذیل بایدتوجه ویژه نماییم 1-بسترسرمایه گذاری ازهرلجاظ بایدفراهم گرددودربرگشت سرمایه سرمایه گذاربشکل عادلانه پشتیبانیهای لازم رابوجودآورد.2-نظام بانکی ماحتماًبایداصلاح گردد.سخت اعتقاددارم یکی ازعوامل اصلی ورشکستگی کارگاههای تولیدی بخصوص دربخش کشاورزی ورکودبازاروکسب وکاسبی بانکهابوده وهستند.این نظام بانکی باهیچیک ازکشورهای توسعه یافته ودرحال توسعه بویژه دربخش سودهای وام وسپرده مطابقت ندارد.3-درواگذاریهافقط بایدخصوصیهارامدنظرقراردادوشبه دولتیهاهمان خصولتیهاراباشهامت حذف نمود.4-دولت بایدتحول مدیریتی بخصوص بخشهای اقتصادی وبانکی راجدی بگیردوبایدگفت مدیریت حاضرنمیتواندمشکلات راحل نمایدونیزبایدازتجربه کشورهای توسعه یافته استفاده کرد.روحانی ودوستانش واثق باشندرفبای سیاسی اش وبدخواهان ونیزمخالفان تغییرهرگزنمیخواهنداین دولت موفق گرددلذانبایدبه تهدیدهایشان توجه نمودومنفعل بشوند! (354453)