به روز شده در ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ - ۱۳:۴۰
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ساعت ۱۵:۰۴
کد مطلب : ۱۳۵۹۱۸
کردستان در گرداب بازی با حاصل جمع صفر

سطح بازی پایین آمده است

گروه سیاسی: یکی از اصلی ترین عامل هایی که در پیشرفت تشویش ذهنیت مردمان نقش اساسی داشتند، لمپن هایی بودند که در هر دوره ای با نقاب و بی نقاب، بدون اعتقاد به ملت و دین و آیین و فکر خاصی، لمپنیسم و هیچ انگاری را در این دیار را گستردند و پلشتی ها و معاملات و فریب کاری های خویش را به نزد مردمان ساده و مظلوم این دیار با افزودن چاشنی احساسات و هیجانات صِرف پوشاندند.
سطح بازی پایین آمده است
محمدآزاد جلالی زاده

الف» کردستان ایران یکی از عجیب ترین مناطق ایران است، عجیب نه از نظر آب و هوایی و محیط زیستی و مهمانداری و مسایلی از این دست، بلکه کردستان ایران تبدیل به منطقه ای شده که در آن مرزها فرو ریخته، حرمت ها شکسته، جای بزرگان و فرومایگان معکوس شده و در یک کلام کردستان دچار هویت مشوّش گشته است و این هویت مشوش ناشی از سالها کار منظم و برنامه ریزی شده بر روی ذهنیّت مردمان این دیار است تا ذهنیتشان مشوش گردد و در یک رابطه ی دیالکتیکی و متقابل هویتشان نیز دچار بحران و تشویش و ناآشفتگی گردد.

ب»برای مشوش کردن ذهنیت مردمان این دیار عواملی گوناگون دست در دست هم متحد شدند و پروسه ای بلندمدت را تبدیل به پروژه های کوتاه مدت کردند و پیش بردند و این نوشتار خلاصه و کوتاه سر آن ندارد که عوامل این سندروم را مورد بررسی قرار دهد و مجالش هم در این مقال نیست، اما یکی از اصلی ترین عامل هایی که در پیشرفت این موضوع نقش اساسی داشتند، لمپن هایی بودند که در هر دوره ای با نقاب و بی نقاب، بدون اعتقاد به ملت و دین و آیین و فکر خاصی، لمپنیسم و هیچ انگاری را در این دیار را گستردند و پلشتی ها و معاملات و فریب کاری های خویش را به نزد مردمان ساده و مظلوم این دیار با افزودن چاشنی احساسات و هیجانات صِرف پوشاندند.

ج» از زمان ابتدای انقلاب اسلامی ۵۷ تاکنون، هر وقت چند نفر از دلسوزان و نخبگان این دیار خواستند دلسوزی ای و خدمتی به این منطقه نمایند،لمپنیسم سیل وار واز پشت دیوارهای نامرئی بیرون آمد و با آفریدن فاجعه ها وحاشیه سازی ها ، باعث شدند سطح بازی کلان سیاسی در منطقه به نازل ترین مراتب خویش ارتقا یابد،لمپن های سازمان یافته به دستور ایادی خویش در همه ی ارکان ها و سازمان ها و گروهها نفوذ کردند و با حمله ی همزمان به تمام طرفین درگیر در بازی سیاست،موجبات اعوجاج تاریخی و سیاسی واجتماعی منطقه را پدید آوردند و بدون آنکه آلترناتیوی و جانشینی نشان دهند،فضا و ساختار و ذهنیت منطقه را آشفته کردند ، و بر همین سان شعار مرگ بر جاششان و نابود باد خائنانشان، گاهی کلیت جمهوری اسلامی و طرفدارانش را شامل می شد و گاهی دولت موقت را و زمانی مفتی زاده و حواریونش را و ایامی قاسملو و گروهش را و بزمگاهی عزالدین و پیرامونش را...و چنان شد که ازتمامی طرف های درگیربسیاری کشته شدند و آسیب دیدند و وقتی دود و مه نشست؛نتیجه مشخص شد: بازی ای با حاصل جمع صفر

د» در تمامی ایام،لمپنیسم در فضای حاکم بر منطقه حضور مؤثر داشته و بسیاری در هر نام و نشانی ، مدتی -- خودآگاه و یا ناخودآگاه -- در خدمت اهداف لمپنها بوده اند، لمپنها گاه با کارت اپوزیسیون و گاه بانظم مستقر سیاسی و گاه با فلان گروه مذهبی و وقتهایی با بهمان دسته ملی ، اصلاح طلب و اصولگراها بازی کرده اند و حس پیروزی را در طرفی که کارت بازی را از او ستانده اند،ایجاد کرده اند، اماهیچگاه نخواسته اند --و اصولاً نمی خواهند--منافع بلندمدت در این دیار سامان گیرد.

ه»کردستان، هماره در بازی مسالمت آمیز سیاسی حضور پررنگی داشته  و همیشه پیوندش با صندوق های رأی -- به عنوان نماد و تمثال این نوع بازی -- پیوندی پر رنگ بوده است، اما همیشه لمپنها با نفوذ در میان گروههای مختلف، طعم پیروزی را زهرآگین کرده و شادی مردمان را به لجن کشیده اند. همیشه خدا اهداف کوتاه مدت و چیپ را بر استراتژی های بلندمدت ترجیح داده اند، ادبیات سخیف شان را بر همه حوزه ها گسترده و بازی کلان سیاسی را به رقابت های به ظاهر سنگین و در واقع پلشت تبدیل کرده اند. لمپنیسم است که در کردستان، انتخاب ساده یک شهردار بومی را که در واقع حق بدیهی اعضای شورا در هر نقطه از ایران است را به جنگی خونین و هتاکانه تبدیل کرده و با آبروی و شخصیت فردی و اجتماعی و خانوادگی بسیاری بازی کرده و در آن سو حماسه رأی هفتاد و سه درصدی و عظیم مردم استان را اساساً بدون آنکه در آن نقشی بازی کنند قربان بازی شبانه فلان وبهمان نماینده و مقام برده است و سطح بازی را که دراصل باید کلان و بر پایه ی این تز باشد که کردها و اهل سنت همچون دیگرشهروندان ایران پذیرفته شوند فارغ از هر نگاهی، به بازی درگیریهای لفظی و هتاکانه ی دنیای مجازی به نسبت نخبگان این منطقه و یا جابه جایی فلان بخشدار وبهمان فرماندار و فلان مدیر ننه قمری تبدیل نموده اند.

و » احتمال هست که عده ای در استان و یا اپوزیسیون و یا ...بر آن باور باشند که با وجود لمپنیسم و میدان دادن به لمپنها، بعضی اهداف کوتاه مدت حاصل آید،  اما به شخصه و به عنوان دلسوزی برای این آب و خاک بر آنم که شاید بتوان با اهدای تراول چک های رنگارنگ مدتی بازی را در اختیار لمپنها گذاشت و فضا را برای رقصیدن نامیمونشان فراهم کرد و باعث شد که سطح بازی سیاسی پایین آید، اما در طولانی مدت ادامه  این پروسه به نفع هیچ گروه و جریان و دسته ای نیست.