به روز شده در ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ - ۱۰:۴۸
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ ساعت ۱۱:۰۲
کد مطلب : ۱۴۵۲۱۲

اجلاسیه رسمی مجلس خبرگان/تصاوير

چهارمین اجلاسیه رسمی مجلس خبرگان رهبری دوره پنجم، صبح امروز (سه‌شنبه - ۲۲ اسفندماه) در محل ساختمان این مجلس آغاز شد.
اجلاسیه رسمی مجلس خبرگان/تصاوير
 حضور دکتر روحانی در چهارمین اجلاسیه رسمی مجلس خبرگان رهبری
 حضور دکتر روحانی در چهارمین اجلاسیه رسمی مجلس خبرگان رهبری
 حضور دکتر روحانی در چهارمین اجلاسیه رسمی مجلس خبرگان رهبری
 حضور دکتر روحانی در چهارمین اجلاسیه رسمی مجلس خبرگان رهبری
 حضور دکتر روحانی در چهارمین اجلاسیه رسمی مجلس خبرگان رهبری
 حضور دکتر روحانی در چهارمین اجلاسیه رسمی مجلس خبرگان رهبری
 حضور دکتر روحانی در چهارمین اجلاسیه رسمی مجلس خبرگان رهبری
 حضور دکتر روحانی در چهارمین اجلاسیه رسمی مجلس خبرگان رهبری
 حضور دکتر روحانی در چهارمین اجلاسیه رسمی مجلس خبرگان رهبری
 حضور دکتر روحانی در چهارمین اجلاسیه رسمی مجلس خبرگان رهبری
 حضور دکتر روحانی در چهارمین اجلاسیه رسمی مجلس خبرگان رهبری
 حضور دکتر روحانی در چهارمین اجلاسیه رسمی مجلس خبرگان رهبری
 حضور دکتر روحانی در چهارمین اجلاسیه رسمی مجلس خبرگان رهبری
 حضور دکتر روحانی در چهارمین اجلاسیه رسمی مجلس خبرگان رهبری
 حضور دکتر روحانی در چهارمین اجلاسیه رسمی مجلس خبرگان رهبری
 حضور دکتر روحانی در چهارمین اجلاسیه رسمی مجلس خبرگان رهبری
 حضور دکتر روحانی در چهارمین اجلاسیه رسمی مجلس خبرگان رهبری
 حضور دکتر روحانی در چهارمین اجلاسیه رسمی مجلس خبرگان رهبری
 حضور دکتر روحانی در چهارمین اجلاسیه رسمی مجلس خبرگان رهبری
 حضور دکتر روحانی در چهارمین اجلاسیه رسمی مجلس خبرگان رهبری