به روز شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ - ۱۸:۵۸
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۱۱:۱۵
کد مطلب : ۱۴۵۵۸۳

اکران خصوصی فیلم سینمایی«لونه زنبور»

اکران خصوصی فیلم سینمایی«لونه زنبور»
گروه عکس: اکران خصوصی فیلم سینمایی«لونه زنبور» با حضور هنرمندان در پردیس باغ کتاب برگزار شد.
تصاویر اکران خصوصی فیلم سینمایی«لونه زنبور»
تصاویر اکران خصوصی فیلم سینمایی«لونه زنبور»
تصاویر اکران خصوصی فیلم سینمایی«لونه زنبور»
تصاویر اکران خصوصی فیلم سینمایی«لونه زنبور»
تصاویر اکران خصوصی فیلم سینمایی«لونه زنبور»
تصاویر اکران خصوصی فیلم سینمایی«لونه زنبور»
تصاویر اکران خصوصی فیلم سینمایی«لونه زنبور»
تصاویر اکران خصوصی فیلم سینمایی«لونه زنبور»
تصاویر اکران خصوصی فیلم سینمایی«لونه زنبور»
تصاویر اکران خصوصی فیلم سینمایی«لونه زنبور»
تصاویر اکران خصوصی فیلم سینمایی«لونه زنبور»
تصاویر اکران خصوصی فیلم سینمایی«لونه زنبور»
تصاویر اکران خصوصی فیلم سینمایی«لونه زنبور»
تصاویر اکران خصوصی فیلم سینمایی«لونه زنبور»
تصاویر اکران خصوصی فیلم سینمایی«لونه زنبور»
تصاویر اکران خصوصی فیلم سینمایی«لونه زنبور»
تصاویر اکران خصوصی فیلم سینمایی«لونه زنبور»