به روز شده در ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ - ۱۹:۴۲
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ساعت ۰۹:۱۶
کد مطلب : ۱۵۱۵۰۹
حق‌شناس:

مخالفان روحانی شکست خوردند

مخالفان روحانی شکست خوردند
گروه سیاسی-رسانه ها: دولت روحاني از زمان روي كار آمدن تاكنون با هجمه‌هاي زيادي رو به رو بود. اكنون هم كه پنج سال از آغاز دولتش مي‌گذرد نه تنها از فشار اين حملات كاسته نشده بلكه بيشتر شده است. مساله‌اي كه محمد‌جواد حق‌شناس، عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي به آن اشاره كرده و بيان كرد كه «جرياني كه برنامه‌ريزي كرده بود كه بتواند ناكارآمدي دولت را از اين طريق اثبات كند، شكست خورد و آسيب‌هايي را به كشور وارد كرد. اين جريان به اعتماد عمومي جامعه لطمه زد.»در ادامه گفتگوی او با اعتماد را می خوانید: 
 
آيا جريان‌هايي كه به دنبال فروپاشي دولت روحاني هستند مفروض به استعفاي روحاني و شكست دولتش مي‌توانند كشور را اداره كنند؟
اشتباه است كه تصور كنيم دولت جدا از حاكميت، حاكميت جدا از كشور و كشور هم جدا از فرهنگ و تاريخ و سرزمين تعريف مي‌شود. امروز شاهد به هم پيوستگي عميق و انسجام جدي ميان مباني تاريخ و فرهنگ كشور و نظام جمهوري اسلامي و دولت آقاي روحاني هستيم. لذا هر نوع رفتار و كنش و واكنش اجتماعي كه بخواهد بر يكي از اين مفاهيم اثرگذار باشد، قطعا ديگر مفاهيم را نيز تحت تاثير قرار مي‌دهد.يكي از اشتباهات بزرگي كه جريان رقيب دولت در اتفاقات دي‌ماه مرتكب شد و خسارات بسيار سخت و غيرقابل جبراني را به كشور و جمهوري اسلامي وارد كرد و با كمال تاسف برخورد درستي هم با آن صورت نگرفت، تحريكاتي بود كه در برخي از شهرهاي بزرگ عليه دولت صورت گرفت.

بدهي قابل توجهي كه بانك‌ها به مردم داشتند، نهايتا باعث گسترش اعتراض‌ها از يك تظاهرات ضد دولتي به اعتراضات ضد حاكميتي شد و از يك شهر به چند شهر در يك استان و بعد به شهرها و استان‌هاي مختلف كشيده شد. برخي آمارها مي‌گفت تا صد شهر را تحت پوشش خود قرار داده است. جرياني كه برنامه‌ريزي كرده بود كه بتواند ناكارآمدي دولت را از اين طريق اثبات كند، شكست خورد و آسيب‌هايي را به كشور وارد كرد. اين جريان به اعتماد عمومي جامعه لطمه زد. روند غيرقابل بازگشتي كه اثرات جبران‌ناپذيري هم داشت و امنيت و انسجام ملي را خدشه‌دار كرد. بايد توجه داشت كه آثار زيانبار سياست تقابل با دولت فقط به دولت وارد نمي‌شود؛ بلكه بر قواي سه‌گانه، نمايندگان مجلس و مجموعه حاكميت اثرگذار است. بايد به رقيبان دولت هشدار داد هر نوع تحركي كه منجر به تضعيف يا افول دولت شود، به ضرر كشور است.

حل شدن بحران‌هاي موجود مستلزم چه بسترها و شرايط و اقداماتي است؟
مهم‌ترين مساله در اين شرايط به تغيير نگاه و اعتماد حداكثري به مردم و عدم دخالت در امور غير مرتبط است كه موجب آزار و تقابل ناخواسته اجتماعي و سياسي مي‌شود. اينها از جمله اتفاقات مهمي است كه بايد به آن توجه كرد. متاسفانه اتفاقي كه در شهرستان كازرون رخ داد، شاهد بوديم كه اين روند اعتراضي عمومي بود و بيش از يك ماه بود كه طي اعتراضاتي به گوش مسوولان مي‌رسيد. شاهد بوديم كه تعداد زيادي از كازروني‌ها در نماز جمعه آمدند و اعتراضات خود را بيان كردند. اين بي‌توجهي و عدم توجه به خواست مردم در يك ماه مساله كوچكي نبود كه دولت آقاي روحاني نسبت به آن بي‌تفاوت باشد.

خروج امريكا از برجام چقدر به دولت روحاني آسيب زد؟
تقصير خروج امريكا از برجام به گردن شخص آقاي روحاني و تيم مذاكره‌كننده او نيست. اين معاهده بين ايران و ٦ كشور ديگر بوده است. يكي از اين كشورها بد اخلاقي كرده و از برجام خارج شده است. آيا بد اخلاقي و عدم توجه يا رفتار غيرقانوني يك طرف را مي‌توانيم به حساب دولت بگذاريم؟ فكر مي‌كنم برجام را يكي از موفقيت‌هاي بزرگ دولت روحاني بايد برشمرد. يكي از توفيقات بزرگ از آغاز جمهوري اسلامي بوده است. خروج امريكا از برجام را نمي‌توان به پاي دولت آقاي روحاني نوشت. امروز اروپا هم نشان داده كه حتي جلوي امريكا مي‌ايستد، اين يك دستاورد دولت روحاني را نشان مي‌دهد. ايراد اصلي به نظام بين‌الملل بر‌مي‌گردد كه كشوري خلاف تعهد خود عمل كرده و اين هيچ ربطي به دولت آقاي روحاني- به عنوان يك نقطه ضعف- نمي‌تواند داشته باشد.